Inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass - Udir-2-2021

Rundskrivet handler om

  • inntak til videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 6
  • formidling til læreplass etter forskrift til opplæringsloven kapittel 6A

Målgruppen er både fylkeskommuner og statsforvaltere. Rundskrivet er et oppslagsverk, særlig for de som arbeider med inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass. Informasjonen er primært hentet fra høringsnotater.

Innhald

{{ settings.title }}

{{ settings.thankYouPlaceholder }}