Skolemiljø

Skolen skal utvikle inkluderende fellesskap som fremmer helse, trivsel og læring for alle. Et raust og støttende læringsmiljø er grunnlaget for en positiv kultur der elevene oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling. Et systematisk arbeid er avgjørende for å skape et trygt og godt skolemiljø.

Egenvurdering

I RefLex kan dere gjøre en egenvurdering av om dere følger regelverket når det gjelder systematisk arbeid med skolemiljø.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!