Planlegge

 • Fritak for eksamen i skriftlig sidemål for 10. trinn

  Elever som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål skal ha kun en eksamensdag i norsk hovedmål. Ordningen trer i kraft fra og med våren 2022.  

  Eksamen i nye læreplaner

  Vi har samlet informasjon som eksamensansvarlige og privatister må kjenner til i forkant av eksamen.

 • Eksamensplanen for sentralt gitt skriftlig eksamen i grunnskolen 2022: 

  Eksamensplanen våren 2022 (excel)

  Kunngjøring av trekk

  12. mai kl. 09.00

  Forhåndssensur i engelsk, norsk og matematikk:

  31. mai og 1. juni

  Fellessensur:

  15. til 17. juni

 • Våren 2022

  Sentralt gitt eksamen 

  Datoer for eksamener som Utdanningsdirektoratet har ansvar for å lage:

  Eksamensplanen våren 2022 (Excel)

  Kunngjøring av trekk

  12. mai kl. 09.00

  Fellessensur

  15. til 17. juni

  Lokalt gitt eksamen 

  Datoer for eksamener som fylkeskommunene har ansvar for å lage:

  http://www.vigoiks.no/eksamen/datoer-for-skriftlig-eksamen

  Høsten 2022

  Sentralt gitt eksamen 

  Datoer for eksamener som Utdanningsdirektoratet har ansvar for å lage:

  Eksamensplanen høsten 2022 (Excel)

  Kunngjøring av trekk

  8. november kl. 09:00

  Fellessensur:

  3. januar 2023

 • Videregående

  Fylkeskommunen har ansvar for trekket på videregående.

  Om høsten er det bare eksamener for elever med rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen og for privatister.

  Rundskriv om trekkordning ved eksamen (gjelder grunnskole og videregående)

  Muntlig eksamen

  Dato for muntlig eksamen blir bestemt lokalt. I grunnskolen har kommunen ansvaret, og i videregående opplæring har fylkeskommunen ansvaret.

  Les mer om regler for muntlig eksamen

 • Skolen og privatistkontoret melder på kandidater innen 1. mars for våreksamen i grunnskolen og i videregående. Påmeldingen åpner 24. januar.

  For høsteksamen i videregående er fristen 1. oktober. Påmeldingen åpner 1. september.

  Fristene gjelder for skoler og privatistkontor. Privatistenes egen frist for å melde seg på er tidligere, 1. februar om våren og 15. september om høsten. Informasjon om hvilke frister som gjelder til eksamen.

  Hvordan melder jeg på kandidater?

  Dersom du bruker et skoleadministrativt system, kan du importere kandidater derfra. Før du kan gjøre det, må du registrere i PAS-eksamen hvilket skoleadministrativt system din skole bruker. Hvis det ikke er registrert noe skoleadministrativt system for din skole, får du veiledning om hvordan du gjør det med en gang du logger inn i PAS-eksamen. Får du problemer med påmeldingen, må du kontakte den som er ansvarlig for brukerstøtte for ditt skoleadministrative system.

  Meld på kandidater i PAS - eksamen

  Hva gjør jeg hvis importen feiler?

  Du vil få en feilmelding som beskriver hva som gikk galt. Du kan gjøre påmeldingen direkte i PAS-eksamen, eller importere kandidatene på nytt.

  Hva gjør jeg hvis ikke kandidaten har fødselsnummer?

  Du kan også bruke d-nummer eller duf-nummer ved kandidatpåmelding. Hvis kandidaten heller ikke har dette, kan du bruke et fiktivt fødselsnummer generert i VIGO eller generere et fiktivt fødselsnummer i PAS - eksamen.

  Etterpåmeldinger

  Alle skoler skal melde på sine kandidater før fristen 1. mars.

  Eventuelle etterpåmeldinger skal gjøres tjenestevei til skoleeier. Dersom skolene melder på kandidater etter fristen, må skolen laste ned oppgavene fra PAS - eksamen.

  For kandidater som er fritatt for vurdering med karakter i skriftlig sidemål - grunnskolen

  Kandidater som er trukket ut i norsk og har fritak for vurdering i skriftlig sidemål, skal meldes på i fagkoden NOR1415.

  De som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål skal ha kun en eksamensdag i norsk hovedmål. Ordningen trer i kraft fra og med våren 2022.

  Matematikk oversatt til nordsamisk

  Matematikkoppgaver som er oversatt til nordsamisk kan bestilles i PAS - eksamen. Gå til påmeldingsoversikten, finn det aktuelle faget og velg «Ekstra materiell».

  Eksamen i utlandet - videregående opplæring

  Det er mulig å søke om å få ta eksamen i utlandet. Det er Statsforvalteren i Agder som behandler søknadene.

  Eksamen i utlandet - videregående opplæring

  Finn fagkoder

 • Det er rektor som har ansvar for å foreslå fagpersoner som sensorer. Det er viktig at den som blir oppnevnt som sensor er egnet til å utføre oppgaven. Derfor er vurderingene fra rektor viktige.

  Å være sensor til sentralt gitt skriftlig eksamen er utviklende både for lærerne selv og for fagkollegiet på skolen. Dette bidrar til å utvikle vurderingskompetanse på tvers av skoler og fylkesgrenser. 

  Vi ønsker sensorer i alle aldre. En lærer behøver ikke å ha mange års erfaring for å være sensor, men han eller hun bør undervise i faget. Noen lærere kan ha kompetanse i fag det ikke tilbys undervisning i ved skolen, som for eksempel ulike språk. I slike tilfeller kan rektor likevel foreslå disse lærerne. Rektor skal bare foreslå ansatte på egen skole. 

  Ikke alle lærere som ønsker å være sensorer får oppdrag hvert år. De fleste sensorer velges automatisk. Valgene er delvis tilfeldige, men systemet forsøker å sette sammen sensorgrupper som består av både nye og erfarne sensorer fra mange forskjellige skoler. 

  Frister

  Frist for å foreslå fagpersoner er 1. mars for våreksamen og 1. oktober for høsteksamen.

  Rektor legger inn sine forslag i PAS - eksamen.

  Når rektor foreslår en sensor, er det ikke mulig å legge til en adresse. Sensoren registrerer adressen selv når han eller hun blir oppnevnt. Statsforvalteren og fylkeskommunen oppnevner kun sensorer fra dem som er foreslått.

 • Noen elever trenger at forholdene blir lagt til rette slik at de får vist kompetansen sin. Eksempler på det er at elevene:

  • får lengre tid
  • får hvilerom
  • får lest opp oppgaveteksten 
  • får oppgaven på tegnspråk eller punktskrift
  • får bruke tale til tekst-program
  • skrivehjelp
  • ekstra belysning
  • eventuelt andre lignende tiltak

  Hvordan få tilrettelagt eksamen?

  • Eleven eller foreldrene må sende en søknad til rektor.
  • Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette.

  Elever kan få tilrettelagt eksamen selv om de ikke har vedtak om spesialundervisning. Rektor kan vurdere om det er behov for en uttalelse fra en sakkyndig instans.

  Tilretteleggingen må ikke gå ut over det som skal prøves

  Tiltakene må være tilpasset den enkelte elev og ha som formål å kompensere for utfordringer eleven har. Tiltakene skal ikke føre til at eleven får fordeler framfor andre elever. Tilretteleggingen skal heller ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene i læreplanene.

  Endre eksamensform fra skriftlig til muntlig

  Rektor kan endre eksamensform ved særskilt tilrettelegging av eksamen. Rektor kan gjøre dette dersom kompetansemålene ikke stiller krav til skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter som skal prøves i eksamensformen for faget.

  Særskilt tilrettelegging av sentralt gitt skriftlig eksamen i matematikk, kjemi, fysikk, biologi og samfunnsøkonomi

  Om særskilt tilrettelegging av eksamen på lovdata.no

  Lyd på forberedelse og eksamen i grunnskolen

  Forberedelsedelene har lesestøtte med tekst-til-tale gjelder for disse fagene

  • norsk hovedmål og sidemål
  • samisk
  • engelsk for elever med samisk som førstespråk
  • norsk for elever med samisk som førstespråk Ved tekst-til-tale kan kandidaten velge å høre på hele eller deler av teksten.

  Eksamensoppgavene i matematikk blir innlest som lydfiler. Dersom det er påmeldte kandidater som skal ha tilgang til lydfiler, finner alle skoler filene i PAS – eksamen fra kl 07.00 på eksamensdagen.

  Eksamensoppgaver og forberedelsedeler for blinde og svaksynte

  For eksamen etter LK06 og matematikk LK20 kan dere bestille ulike versjoner av eksamen:

  • punktskrift på papir
  • punktskrift på leselist
  • eksamensoppgaver med alternative oppgaver for konstruksjon/tegning i matematikk

  Gå til påmeldingsoversikten, finn det aktuelle faget og velg «Ekstra materiell». 

  Frist for bestilling er 1. mars for våreksamen og 1. oktober for høsteksamen.

  Våren 2022 er eksamen etter LK20 heldigital for alle fag, unntatt matematikk og fremmedspråk uten opplæring. 

  I det nye gjennomføringssystemet er det mulig å benytte tilrettelegginsprogrammer/utstyr som elevene er kjent med fra opplæringen for å tilrettelegge best mulig. Det er utarbeidet eksempeloppgaver i mange ulike fag der det er mulig å prøve ut dette. Dette kan være punktskrift på leselist, skjermleser, ulike tekst-til tale-program osv. I noen fag må enkelte oppgaver tilpasses spesielt for blinde og svaksynte. Det vil da være mulig å bestille tilrettelagt versjon av eksamen i PAS. Gå til påmeldingsoversikten, velg rediger for kandidaten som trenger tilrettelegging og velg tilrettelagt oppgavesett.

  Eksamen for hørselshemmede

  Utdanningsdirektoratet trekker fag for elever med tegnspråk. Trekkfag ligger i PAS - eksamen.

  Fagene er

  • NOR0064 Norsk tegnspråk og NOR0052 Norsk for elever med tegnspråk
  • ENG0032 Engelsk for elever med tegnspråk
  • MAT0010 Matematikk

  Dersom kandidaten blir trukket ut i NOR0064 Norsk tegnspråk, skal kandidaten også trekkes ut i NOR0052 Norsk for elever med tegnspråk. Hvis kandidaten blir trukket ut i MAT0010 Matematikk, må skolen bestille matematikkprøven tilpasset hørselshemmede. Prøven kan bestilles i PAS - eksamen under valget «Tilleggsmateriell» i påmeldingsoversikten.

  Eksamen etter LK20

  Skoler kan bestille egen versjon av eksamen til elever med hørselshemninger i fag som har lytteoppgaver som en del av oppgavetypene til eksamen. Lytteoppgavene er erstattet med likeverdige oppgavetyper som er skriftlige. Dette gjør de gjennom påmelding i PAS under "Ekstra materiell" og frist for bestilling er 1. mars.

 • Her beskriver vi de tekniske kravene for å ta eksamen etter LK06 (PGS-eksamen) og eksamen etter LK20 i nytt eksamens- og prøvesystem. 

  Tekniske krav

  Tekniske kravPGS-eksamenNytt eksamens- og prøvesystem  
   

  LK06: Alle fagkoder

  LK20: Alle fagkoder i matematikk.

  Gjelder følgende fagkoder LK20:

  Engelsk vg1:
  ENG1007, ENG1009, ENG1011

  Microsoft Windows
  • Microsoft Edge (Chromium) 80 eller nyere
  • Chrome 56 eller nyere
  • Firefox 50 eller nyere
   Siste versjon av:
  • Chrome
  • Firefox
  • Microsoft Edge (Chromium)
  Mac OS
  • Chrome 56 eller nyere
  • Firefox 50 eller nyere
  • Safari 11.1 eller nyere
   Siste versjon av:
  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  Skjermoppløsning
  • minimum 1024x768 for kandidater
  • anbefalt 1280x1024 for eksamensansvarlige
  • minimum 1024x768 for kandidater
  • anbefalt 1280x1024 for eksamensansvarlige
  På nettbrett
  • iOS versjon 11 til 15 med Safari
  • Android versjon 6.0.1 til 10 med Chrome
  • Android versjon 6.0.1 til 10 med Firefox
   Siste versjon av både operativsystem og nettleser:
  • Chrome
  • Firefox
  • Safari

  Alle kandidater som skal ta eksamen, enten i ny- eller gammel gjennomføringsløsning, skal logge seg inn via: http://kandidat.udir.no/

  Eksamen i matematikk og engelsk etter nye læreplaner (LK20)

  Engelsk - LK20 vg1

  Kandidater som skal ta eksamen i engelsk etter ny læreplan på vg1 må ha med seg hodetelefoner. Noen oppgaver til eksamen er lytteoppgaver.

  Erfaringsmessig egner kablede hodetelefoner seg bedre enn trådløse hodetelefoner til eksamen. Lyden blir bedre og eleven/kandidaten unngår tilkoblings- og batteriproblemer under eksamensgjennomføringen.

  Kandidaten skal besvare hele eksamen digitalt.

  Matematikk - LK20 vg1 

  Kandidater som skal ta eksamen i matematikk etter ny læreplan på vg1 skal gjennomføre eksamen i PGS-eksamen, det gamle gjennomføringssystemet

  Internett-tilgang

  Kandidater som skal gjennomføre eksamen digitalt må ha tilgang til internett hele eksamensdagen, og gjerne også før eksamen starter. Det betyr ikke at det skal være åpen tilgang til internett, men at kandidaten skal være pålogget den lukkede tjenesten kandidat.udir.no under hele eksamensgjennomføringen.

  Det er viktig at eksamenslokalet, skolen eller kommunen har god nok båndbredde under hele eksamen. Dere bør også undersøke om det foregår andre aktiviteter som kan påvirke nettets kapasitet under eksamen.

  For å sjekke kandidatens nettkapasitet kan du gå inn på Nettfart.no

  Filtyper i eksamenssvar

  Ved innlevering av eksamenssvar kan følgende filtyper brukes: avi, bmp, c, css, doc, docm, docx, dot, dotm, dotx, emf, flv, ggb, gif, h, hlp, htm, html, jpe, jpeg, jpg, js, mdb, mdi, mht, mm, mov, movie, mp3, mp4, mpeg, mpp, odb, odp, ods, odt, ott, pdf, png, ppsm, ppsx, ppt, pptm, pptx, qt, rap, rm, rtf, stw, svg, swf, sxc, sxw, tex, tif, tiff, tii, txt, vsd, wav, wks, wmf, wmv, wps, wri, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, xps

  Følgende format kan brukes til pakking av filer: 7z, gz, rar, tar, z, zip, zipx

  Gruppeopplasting av besvarelser i PGS - eksamen

  Om skolen skal bruke gruppeopplasting i PGS - eksamen (LK06), må svarfilene ha navn på følgende format: Kandidatnummer-løpenummer.

  Eksempel: ABC123-V-01.pdf (dersom en kandidat har to filer skal den første filen ha løpenummer -01 og den andre -02).

  Merk at det ikke er mulig med gruppeopplasting for eksamen etter nye læreplaner (LK20) som skal gjennomføres i det nye eksamens- og prøvesystemet.

  Språkfag som ikke bruker latinsk alfabet

  Vi gjør oppmerksom på at elever som skal ta eksamen i språkfag som ikke bruker latinsk alfabet, må ha tilpasset programvare og utstyr. Dersom skolene ikke har slik programvare, må besvarelsene skannes eller leveres på papir.

  E-post fra Utdanningsdirektoratet

  Vi anbefaler at skoleeier sørger for at e-post fra no-reply@udir.no, mailer@utdanningsdirektoratet.no og ikke-svar@udir.no kommer gjennom spamfilter. Da unngår dere at e-post fra PAS - eksamen ikke kommer frem til mottaker, for eksempel varsel til skoleadministrator. 

  Nødvendige nettressurser til årets eksamener

  Det er tilstrekkelig å åpne for DNS, liste med IP-adresser er kun nødvendig dersom det ikke er mulig å åpne for domenenavn.

  Tabellen er sist endret 18. november 2021. Vi har markert endringene i tabellen.

  DNS og IP-adresser

  IP-adresserDNSPortKommentar

   

  https://www.gstatic.com/
  ipranges/goog.json

  storage.googleapis.com

   80/443

  Tjenester for gjennomføring av IKT-basert eksamen, blant annet opplasting av filer.

  Gjelder kun 10. nov, når eksamen i engelsk etter nye læreplaner (LK20) skal gjennomføres i nytt eksamens- og prøvesystem.

  Det er tilstrekkelig å åpne for domenenavn, liste med IP-adresser er kun nødvendig dersom det ikke er mulig å åpne for domenenavn..   

  13.69.228.10

  20.50.2.3

  kandidat.udir.no 80/443 Tilgang for kandidater til IKT-basert eksamen
  79.171.85.202 pgsa.udir.no 80/443 Tilgang for kandidater til IKT-basert eksamen

  34.117.101.198

  35.241.34.3

  deltager.eps.udir.no

  cdn-prod.gcp-eu.taocloud.org

   80/443

  Tilgang for kandidater for IKT-basert eksamen

  79.171.85.200 pgsa-online.udir.no  80/443  Online monitorering

  158.36.100.54 

  158.36.100.118 

  idp.feide.no 443

  IP-adresse for FEIDE-pålogging
  (NB: Adressene er korrekte, selv om du får feilmeldingen «Forbidden»)

  158.36.100.3

  158.36.100.67

  auth.dataporten.no 443

  IP-adresse for FEIDE-pålogging
  (NB: Adressene er korrekte, selv om du får feilmeldingen «Forbidden»)

  146.192.252.60

  idporten.difi.no 443 ID-porten-pålogging
  146.192.252.54 oidc.difi.no 443

  ID-porten-pålogging

  79.171.87.175 id.udir.no 443 

  Pålogging under eksamen (for PAS og PGS)
  (NB: Adressene er korrekt, selv om du får feilmeldingen «Forbidden»)

  13.74.147.218

  23.97.162.202

  uidp.udir.no  443

  Pålogging under eksamen (for PAS og PGS)
  (NB: Adressene er korrekt, selv om du får feilmeldingen «Forbidden»)

  13.74.147.218

  23.97.162.202

   uidp-admin.udir.no  443 Min konto og administrasjon av brukere i UIDP.

  Benyttes ført og fremst for verifisering av kontaktinformasjon i denne sammenheng (skjer ikke ved kandidatinnlogging)

  79.171.87.176

  eksamen.udir.no 80/443 PAS - eksamen

  79.171.87.185

  www.udir.no 443  

  185.27.27.10  

  https://trv.banenor.no

  443 SIG3002 Signalmontørfaget - Tilgang til "Tekniske regelverk" (TRV)

  185.48.152.53

  https://orv.banenor.no

  443 SIG3002 Signalmontørfaget - Tilgang til "Operativt regelverk" (ORV) til Bane NOR til eksamen
  158.36.153.137  

  Eksamen-og-prover.statped.no
  (https://eksamen-og-prover.statped.no/)

   

  For tilgang til IKT-baserte eksamener i følgende fag:

  NOR0064 Norsk tegnspråk
  MAT0010 Matematikk tilpasset for hørselshemmede
  NOR1033 Norsk tegnspråk VG3
  FSP5101 Tegnspråk I
  FSP5104 Tegnspråk II
  PSP5055 Tegnspråk I
  PSP5057 Tegnspråk II
  PSP5059 Tegnspråk III
  FSP5107 Tegnspråk I +II

  80.198.193.2 *.leseweb.dk    Skoler som ønsker å bruke tekst til tale-programmet leseWEB 2.0 for å spille av lyd i forberedelsesdelene (PGSF)

  IP-adressene bak disse vertsnavnene er dynamiske, og kan endres over tid. Vi anbefaler at dere åpner opp for bruk av DNS, i stedet for IP-adresser. Kommunikasjonen går mot http/https port 80 og 443.

  I tillegg må det være åpent for nettbaserte hjelpemidler til eksamen 2021 (oversikt hos Vigo IKS)

  PAS -eksamen og PGS bruker SSL-sertifikat. Klientene vil ved behov spørre utskriveren av sertifikatet for såkalt OCSP eller CRL (Online Certificate Status Protocol/ Certificate Revocation List – dette er avhengig av nettversjon) for å verifisere at nettstedet sitt sertifikat er gyldig.

  Hostname
  OCSP.ComodoCA.com  
  OCSP.usertrust.com  
  CRL.ComodoCA.com

  Feide.no

  Hostname
  ocsp.digicert.com
  crl3.digicert.com             
  crl4.digicert.com
  cacerts.digicert.com
  crl.buypass.no
  ocsp.buypass.com
  crt.buypass.no
  GEANT.crl.sectigo.com
  GEANT.crt.sectigo.com
  GEANT.ocsp.sectigo.com
  crl.sectigo.com
  crt.sectigo.com
  ocsp.sectigo.com
 • Før eksamen starter, kan skolen skrive ut innføringsark til papirbaserte svar. 

Gjennomføre

  • Rektor/skoleadministrator får tilgang til forberedelsesdelen i PAS - eksamen kl. 07.00 på forberedelsesdagen.
  • På forberedelsesdagen skal elever møte opp på skolen som vanlig.
  • Elever og voksne deltakere får tilgang til forberedelsesdelen kl. 09.00 på forberedelsesdagen.
  • På forberedelsesdagen har de som skal ta eksamen, rett på veiledning.
  • Lærere får tilgang til forberedelsesdelen samtidig med elevene og deltakerne.
  • Læreren skal veilede, ikke undervise.

  Tilgang til forberedelsesdelene for privatister

 • Logg inn for å ta eksamen

  Kandidatene kan enten bruke Feide eller brukernavn og passord de får utdelt av skolen eller eksamenskontoret. Kandidatene kan logge seg inn før eksamenen starter. De vil da komme til en venteside frem til eksamen starter kl. 09.00.

  Logg inn for å administrere eksamen 

  Skoleadministrator kan logge seg på med ID-porten eller Feide. Ta kontakt med brukerstøtte for ID-porten eller Feide hvis du får problemer med påloggingen.

  Brukernavn og passord til PAS - eksamen

  Trenger du tilgang til PAS - eksamen, ta kontakt tjenestevei.

  • Eksamensvakt skal logge inn i PAS – eksamen og vil derfra bli sendt videre til kandidatmonitor.
  • Fagpersoner får tilgang hvis de blir oppnevnt som sensor.
 • Kandidatene finner oppgavene i gjennomføringsløsningen på eksamensdagen, unntatt del 1 av todelte eksamener.

  Alle skoler får også tilsendt papirutgaver i nesten alle eksamenskodene de har påmeldte kandidater i. Unntakene er Psykologi 2,  Medie- og informasjonskunnskap 2 og engelsk etter LK20. I disse fagene sender vi ikke ut eksamensoppgaver på papir. Til og med høsten 2022 vil oppgavene i matematikk trykkes, både for LK06 og LK20.   

  Skolene som får tilsendt oppgaver får noen ekstra oppgavesett på bakgrunn av antall påmeldte kandidater. Oppgavene er konfidensielle fram til eksamensdagen.

  Rutiner for å ta imot og oppbevare forberedelsesdeler og eksamensoppgaver:
  • Rektor eller eksamensansvarlig signerer og tar imot pakken.
  • Den forseglede konvolutten må oppbevares uåpnet i en låst safe.
  • Om skolen skal legge til rette for elever med særskilte behov, kan forseglingen brytes av eksamensansvarlig 24 timer før eksamen eller forberedelsen starter. 
 • Eksamenstid

  Kandidatene får fem klokketimer til å svare på oppgavene.

  Unntak: I signalmontørfaget (SIG3002) får kandidatene seks klokketimer. I matematikk yrkesfag vg1 (fra MAT1111 til MAT1149) får kandidatene fire klokketimer. Noen kandidater kan ha rett til utvidet tid.

  Eksamen startar klokka 09:00 norsk tid. Kandidatene kan logge seg inn før eksamenen starter. De vil da komme til en venteside frem til eksamen starter kl. 09.00.

  Kandidater som kommer senere enn klokka 10:00 får ikke gjennomføre eksamen.

  Eksamen blir gjennomført slik

  • eksamenskandidaten logger seg på https://kandidat.udir.no, laster ned eksamensoppgaven når eksamen starter, svarer på oppgaven og leverer
  • eksamensansvarlig følger med på kandidatene i kandidatmonitoren under eksamen og passer på at kandidater som forlater lokalet uten å levere, blir blokkert fra å svare hjemmefra
  • sensor finner eksamenssvaret i PAS - eksamen, registrerer karakterforslag og setter endelig karakter ved fellessensur

  Identifisering

  Skolen kan bekrefte identiteten til kandidaten på eksamensdagen på to måter:

  1. skrive dagspassordet på kandidaten sin pc etter at kandidaten har logget inn
  2. bekrefte i kandidatmonitoren etter at kandidaten har logget inn

  Skolen må ha rutiner for å sikre at det er rette vedkommende som møter til, og gjennomfører eksamen.

  Oppmøteregistrering i PAS for eksamen etter nye læreplaner (LK20)

  For eksamen i det nye gjennomføringssystemet, kan skolen se kandidatmonitor i PAS – eksamen. Eksamensvakten kan gjøre oppmøteregistrering direkte i monitoren. Når kandidaten er registert som møtt, og kandidaten selv har logget inn på kandidat.udir.no, kan kandidaten begynne å jobbe når eksamen starter. 

  Skolen kan velge å bruke dagspassord i stedet for oppmøteregistrering. 

  Overvåking av eksamen

  Skoleeier må sikre at elevene ikke kommuniserer under eksamen og at oversettelsesprogram ikke blir brukt. Skoleeier må også vurdere hvordan de skal overvåke eksamensgjennomføringen etter regelverket.

 • Forberedelsesdagen

  På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert kilder på internett.

  På eksamensdagen

  Det er ikke tillatt å samskrive, chatte eller å kommunisere med andre under eksamenen. Dette gjelder eksamen i alle fag.

  I de fleste fagene er det lov å bruke hjelpemidler som krever tilgang til internett, men i et begrenset utvalg. Utvalget gjøres på forhånd, og skal være kilder som det er relevant å bruke for å svare på eksamensoppgaven.

  Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke under eksamen avhenger av faget. Eksamenene kan deles i tre kategorier:

  • todelt eksamen med begrenset tilgang til internett
  • eksamen med begrenset tilgang til internett
  • eksamen med fri tilgang til internett

  Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett

  Enkelte fag i grunnskolen og videregående har todelt eksamen. Da har eleven tilgang til ulike typer hjelpemidler på del en og to.

  For grunnskolen gjelder dette eksamen i matematikk.

  For videregående gjelder dette:

  • matematikk
  • fysikk 
  • kjemi 
  • biologi 
  • samfunnsøkonomi 

  Under del en er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt.
  Under del to er alle hjelpemidler tillatt, inkludert nettbaserte hjelpemidler.

  Eksamen med begrenset tilgang til internett

  I eksamener som ikke er todelte, er alle hjelpemidler som notater, bøker og andre kilder tillatt, inkludert et begrenset utvalg av hjelpemidler som krever tilgang til internett.
  Det er ikke tillatt å bruke oversettelsesprogrammer som hjelpemiddel i språkfag (norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk).

  Det er bestemt på forhånd hvilke nettbaserte hjelpemidler det er lov å bruke.

  Eksamen med fri tilgang til internett

  I videregående er det fri tilgang til internett i sju fag.

  LK06:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2     
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2  

  LK20:

  • SAM3055 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3049 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3029 Engelsk 1
  • SPR3031 Engelsk 2
  • SPR3034 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3036 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3039 Reiseliv og språk 2

  Selv om det er fri tilgang til internett i disse fagene, er det ikke tillatt å kommunisere med andre på nettet eller på andre måter. Å publisere tekst på internett regnes som kommunikasjon.

 • Brukerstøtte og hjelp

  Brukerstøtte og feilmeldinger følger tjenestevei.

  Brukerveiledninger for eksamensgjennomføring i PGS 2021:

  Hvis du vil se hvordan eksamen i nytt gjennomføringssystem fungerer for kandidaten, kan du se på eksempeloppgaver til eksamen etter nye læreplaner.
  Hvis du vil se hvordan kandidatmonitor for skole og eksamensvakt vil fungere i det nye gjennomføringssystemet, kann du gå til eksamen.udir.no, trykke på menyvalget "monitor", og deretter "veiledning".

  Det er ikke laget en egen brukerveiledning til PAS - eksamen.

 • Bruk av kilder

  Hvis elevene eller privatisten bruker kilder, skal kildene oppgis på en etterrettelig måte. Hvordan elevene  skal gjøre dette, er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva kan være konsekvensen ved uselvstendig kildebruk?

  Når eleven og privatisten i stor grad klipper og limer fra andres tekster i besvarelsen, kan det være vanskelig å se elevens individuelle kompetanse. Resultatet kan bli at eleven får en lavere måloppnåelse på eksamen enn eleven ellers ville ha fått. Derfor er det viktig at elevene lærer å vise til kildene på en ryddig måte, og at de viser at de kan bruke kildene i teksten sin.

 • Hva er juks?

  Elevene bør få vite at det kan være ulike regler for hva som er juks på prøver underveis i skoleåret, og hva som er juks (fusk) til eksamen:

  • Det er juks å kommunisere med andre.
  • I fag som har todelt eksamen, er det juks å bruke andre hjelpemidler på del 1 av eksamen enn de som er beskrevet i informasjonsteksten på eksamensoppgaven.

  Bruk av oversettelsesprogrammer er juks

  Til eksamen i norsk og andre språkfag skal sensor vurdere elevens egen språkkompetanse. Det er derfor forbudt å bruke oversettelsesprogrammer til eksamen. Det er viktig at elever som skal ta eksamen kjenner retningslinjene for bruk av hjelpemidler og at de vet hva som er konsekvensen av juks og forsøk på juks.

  På side 2 i oppgavesettet er det informasjon om retningslinjene om hjelpemidler:

  Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For norsk, samisk, finsk som andrespråk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Når du bruker nettbaserte hjelpemidler under eksamen, har du ikke lov til å kommunisere med andre. Samskriving, chat og andre måter å utveksle informasjon med andre på er ikke tillatt.

  Hvis det blir oppdaget at noen bruker oversettelsesprogrammer eller på andre måter prøver å jukse til eksamen, kan det få store konsekvenser.

  Noen programmer, blant andre Apertium som oversetter fra bokmål til nynorsk, er gratis og nedlastbart slik at det kan brukes uten oppkobling mot internett. Dette må de som har ansvar for gjennomføringen av eksamen være oppmerksomme på. 

  Eksamensvaktene må informeres om at det er juks å bruke slike oversettelsesprogram.

  Eksamenskandidatene må få informasjon om de alvorlige konsekvensene av juks og forsøk på juks

  Hva er konsekvensene av å jukse på eksamen?

  Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er at elevene

  • får eksamenen sin i faget annullert
  • mister standpunktkarakteren i faget
  • tidligst kan ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)

Følge opp

 • PGS - eksamen

  Svaret skal ikke merkes med navnet til kandidaten

  Skolen må sjekke at det ikke er mulig å finne navnet til kandidaten i svaret.

  Hvis kandidaten ikke laster opp svaret i PGS selv

  Det er tre alternative måter skoleadministrator kan levere svaret på.

  Skoleadministrator eller gruppeansvarlig kan:

  1. levere svaret for kandidaten i kandidatmonitoren (mulig til kl. 23.59 eksamensdagen)
  2. bruke gruppeopplastingsfunksjonen i PGS for å levere mange svar på en gang (mulig til kl. 23.59 eksamensdagen)
  3. skrive ut svaret og sende det til sensor med posten (ekspress over natten)

  Eksamen med todelte svar

  Det er viktig at sensorene får tilgang til både del 1 og 2 samtidig. Skolen skal enten levere begge deler i PGS eller sende det fullstendige svaret i posten.

  • Skolen kan også laste opp del 1 for kandidaten, men la kandidaten laste opp del 2 selv.
  • Skolen kan laste opp del 1 før eller etter at kandidaten laster opp del 2.
  • Skolen kan laste opp del 1 og del 2 samlet.
  • Skolen kan bruke gruppeopplasting både før og etter kandidaten har levert.

  Eksamen på papir

  • Eksamenssvar på papir skal enten være utskrifter fra PC eller svarark ført med blå eller svart penn.
  • Arkene må merkes med kandidatnummeret. Kandidatnummeret finnes i PAS.
  • Dersom oppgavesvarene skal sendes med posten, må de ha skolen sitt stempel, og sendes med ekspress over natten. 
  • Eksamenssvar må ikke sendes som vanlig post. Send svarene til førstesensor, adressen finner du i PAS-eksamen.

  Vi anbefaler at dere skanner og leverer papirbaserte svar i PGS. De skannede svarene skal ikke ha skolen sitt stempel. 

  Forberedelse til skanning av eksamenssvar

  Vi ønsker at så mange papirsvar som mulig blir skannet og levert digitalt. Dette øker tryggheten og gir sensorene bedre tid.

  Her er noen tips:

  Sjekk at svaret er tydelig og kan leses

  Svar som er tydelige og kan leses med god kontrast øker sjansen for en rettferdig sensur og sparer sensorene for mye frustrasjon og merarbeid.

  Skann til PDF

  PDF-filer har god kvalitet, programvarestøtte og blir små filer som tar kortere tid å laste opp.

  Legg arkene i riktig rekkefølge før skanning

  Arkene i besvarelsen må ligge i riktig rekkefølge og vende riktig vei. Her kan eksamensvaktene hjelpe ved innleveringen.

  Skann med farger

  I noen fag kan bruk av farger være nødvendig for å levere et fullgodt svar.

  Skann begge sider av arket

  I noen fag er oppgavene lagt opp til at en skal svare på begge sider av arket. Det er viktig at begge sidene blir skannet. A4-ark passer bedre inn i arkmateren på skanneren enn ark som er falset.

  Del 1 og del 2 kan skannes sammen

  Det er mulig å skanne del 1 og del 2 for en kandidat i samme fil. Dette kan føre til at du sparer tid.

  Eksamen i nytt eksamens- og prøvesystem

  Kandidater som skal gjennomføre eksamen i nytt eksamens- og prøvesystem skal levere eksamenssvar digitalt. Det er ikke mulig å levere eksamenssvar på papir.

  Besvarelser skal være anonyme – også filer

  Under eksamen skal kandidatene besvare oppgaver enten direkte i det digitale eksamenssystemet, eller i en fil som de laster opp i det digitale systemet.

  Oppgaver som ikke blir besvart direkte i det digitale systemet skal kandidatene samle i én felles fil. Kandidatene skal levere eksamen anonymt, og det er derfor viktig at informasjon som for eksempel navn ikke følger med i filen de laster opp. Vi anbefaler at kandidatene konverterer filen til PDF, og deretter sjekker hvilken informasjon som følger med filen, før de leverer filen i systemet.

  Vi anbefaler PDF fordi det er det filformatet som er mest stabilt for at sensor skal kunne åpne filen.

  Kandidatene kan sjekke hva slags informasjon som følger med filen ved å åpne egenskapene for filen, og deretter eventuelt fjerne innholdet i felter som kan identifisere dem, for eksempel navn.

  Vi anbefaler at kandidatene på forhånd øver på å lagre filer som PDF og å redigere egenskapene for filen.

   

 • Ved sentralt gitt skriftlig eksamen skal hvert prøvesvar sensureres av to sensorer. Statsforvalteren har ansvaret for å oppnevne sensorer.

  Fellessensur videregående

  Fellessensur for eksamen i videregående høsten 2021 er 4. januar 2022.

  Fellessensur for eksamen i videregående våren 2022 er fra 15. til 17. juni.

  Da møtes sensorene for å fastsette endelige eksamenskarakter.

  Fellessensur grunnskole

  Statsforvalteren har ansvar for fellessensur, inkludert fastsetting av dato. Fellessensuren skal gjennomføres 15. til 17. juni 2022. 

  For informasjon til sensor, se sensurere eksamen

  Forhåndssensur grunnskolen

  De tre største skriftlige eksamenene organiserer forhåndssensur om våren. For 2022 gjelder dette:

  • Engelsk: 24. - 25. mai 
  • Norsk: 26. - 27. mai 
  • Matematikk: 1. - 2. juni 
 • Frist for skolen

  Når skolen får en klage på skriftlig eksamen med sentral sensur, skal skolen registrere klagen og sende eksamenssvaret til statsforvalteren som har ansvar for klagebehandlingen.

  Klagen må være hos den aktuelle statsforvalteren senest torsdag 1. juli 2022, for at resultatet skal kunne registreres før opptak til videregående opplæring.

  Klagebehandlingen blir gjennomført i uke 27 (4. - 8. juli 2022) for alle fag. Hvis klagen blir sendt etter fristen, må skolen eller privatistkontoret gi skriftlig begrunnelse til den statsforvalteren som har ansvar for klagen i faget.

  Registrering og sending av klage

  • Skolen registrerer alle klagene i PAS-eksamen.
  • IKT-baserte svar blir tilgjengelige for klagenemndene slik som ved primærsensuren.

  For svar på papir gjør du følgende:

  • Når skolene sender inn svar på papir, skal originalsvaret sendes sammen med en følgeseddel som blir skrevet ut fra PAS-eksamen under "Kandidatstatus, karakter og klage". Vi oppfordrer skolen til å ha en kopi av svaret.
  • Dokumentene må sendes som registrert post med sporing («Ekspress over natta») til mottakeren. Merk konvolutten med: Klagebehandling.

  Spesielt for norsk og matematikk

  Skolene må sikre at elevene/voksne er ført opp med rett målform (hovedmålet til eleven eller den voksne) i PAS- eksamen før klagene blir sendt inn. 

  Oversikt over hvem som har ansvar for klagebehandling

  Du finner oversikten i PAS-eksamen under menypunktet Klageansvar.

  Resultatet av klagebehandlingen

  Papirsvar skal sendes tilbake til skolene etter at klagebehandlingen er avsluttet. Skolen finner klagenemnda sin begrunnelse og endelig karakter i PAS-eksamen. Karakteren og begrunnelsen kan skrives ut. Skolen må sørge for at klageren får melding om resultatet av klagebehandlingen. Dersom den opprinnelige karakteren blir endret, skal inntakskontoret hente resultatet av klagebehandlingen i PAS- eksamen.

  Har du spørsmål?

  Spørsmål om klagebehandling skal rettes tjenestevei via skoleeier til statsforvalteren.

 • Ordinære klager

  Når skolen får en klage på skriftlig eksamen, skal skolen registrere klagen og sende eksamenssvaret til statsforvalteren som har ansvar for klagebehandlingen.

  Alle ordinære klager må være hos den av statsforvalterne som er ansvarlig for klagebehandlingen innen 1. juli 2022.

  Oversikt over hvem som har ansvar for klagebehandlingen finner du i PAS-eksamen under menypunktet "klageansvar".

  Det er viktig at fristen blir holdt, slik at rettighetene til kandidatene blir sikret.

  Alle klager må være ferdigbehandlet innen 10. september 2022. 

  Dersom klagen blir sendt etter fristen, må skolen eller privatistkontoret grunngi årsaken skriftlig til den av statsforvalterne som har ansvar for klagen i faget.

  Hurtigklager (våreksamen)

  Kandidater som ønsker rask behandling av klager i de fagene der det er mulig, må regne med å få en forkortet klagefrist. Vi ber skolene spesielt informere kandidatene om dette. 

  For at klagene i disse fagene skal kunne behandles sammen med hurtigklagebehandlingen, må de være hos statsforvalteren som er ansvarlig for klagebehandlingen, 29. juni 2022 senest kl. 12.00.

  Hurtigklagebehandlingen skal gjennomføres i uke 26 for alle fag.

  Klager i følgende fag fra studieforberedende utdanningsprogram og fellesfag våren 2022 kan behandles som hurtigklage:
  norsk, matematikk, fysikk, kjemi, biologi, teknologi og forskningslære, kommunikasjon og kultur, medie- og informasjonskunnskap, treningslære 2, engelsk, tysk, fransk, spansk, rettslære, samfunnsøkonomi, markedsføring og ledelse, entreprenørskap og bedriftsutvikling, sosialkunnskap, politikk og menneskerettigheter, informasjonsteknologi, økonomistyring, økonomi og ledelse, historie og filosofi, reiseliv og språk, psykologi, mediesamfunnet 3.

  Hurtigklage forutsetter at statsforvalteren har kvalifiserte sensorer til klagebehandlingen i faget. Hvilke fag som har tilbud om hurtigklage, kan endre seg fra år til år.

  Registrering og sending av klage

  • Skolen registrerer alle klagene i PAS-eksamen.
  • IKT-­baserte svar blir tilgjengelige for klagenemndene som ved primærsensuren.

  For svar skrevet på papir

  • Når skolene sender inn papirsvar, skal originalsvaret sendes sammen med en følgeseddel som blir skrevet ut fra eksamenstjenesten under "Kandidatstatus, karakter og klage". Vi oppfordrer skolen til å ha en kopi av svaret.
  • Dokumentene må sendes som registrert post med sporing («Ekspress over natten») til mottakeren. Merk konvolutten med: "Klagebehandling".

  Spesielt for norsk og matematikk

  Skolene må sikre at eleven/privatisten er ført opp med rett målform (hovedmålet til eleven/privatisten) i PAS-eksamen før klagene blir sendt inn.

  Resultatet av klagebehandlingen

  Papirsvar skal sendes tilbake til skolene etter at klagebehandlingen er avsluttet. Skolen finner klagenemnda sin begrunnelse og endelig karakter i PAS-eksamen. Karakteren og begrunnelsen kan skrives ut.

  Skolen må sørge for at klageren får melding om resultatet av klagebehandlingen.

  Nytt vitnemål etter klagebehandling

  I forskrift til opplæringslova § 5­-3 Avgjerd i klagesaka heter det blant annet «Fører klagebehandlinga til endring av vitnemålet eller kompetansebeviset, skal det skrivast eit nytt, og tidlegare vitnemål/kompetansebevis skal leverast tilbake.» Endring etter klagebehandling gir rett til nytt førstegangsvitnemål.

  Forskrifta § 3­-40, andre ledd:

  "Førstegongsvitnemål kan berre skrivast ut éin gong til den personen det gjeld. Dette gjeld likevel ikkje dersom vedkommande får endra karakter(ar) på grunnlag av klage."

  Spørsmål?

  Spørsmål til denne informasjonen skal rettes tjenestevei via fylkeskommunen til statsforvalteren.

   

 • Skolen har ansvar for å hente ut eksamenssvarene til elevene i PGS - eksamen.

  Svarene fra inneværende eksamensperiode er tilgjengelige i PGS - eksamen fram til dagen før første eksamensdag i neste eksamensperiode.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!