Tilsyn

For å sikre en god og trygg utdanning for alle fører staten tilsyn med

  • kommunen som barnehagemyndighet
  • barnehageeier i særlige tilfeller
  • offentlige skoleeiere
  • friskoler

Felles nasjonalt tilsyn

Fra januar 2018 har vi nytt felles nasjonalt tilsyn på opplæringsområdet. Tilsynet omfatter offentlige og frittstående skoler og strekker seg over fire år.

 

Funn fra tilsyn

Tilsynsrapporter kan være nyttige, ikke bare for kommunen eller skolen det ble ført tilsyn med. Fra disse rapportene kan dere lære om vanlige brudd på regelverket, og se hva dere kan gjøre for å unngå dem. 

Har du opplevd brudd på regelverket?

  • Gjelder det en skole eller kommunen som barnehagemyndighet? Kontakt statsforvalteren i ditt fylke.
  • Gjelder det en bestemt barnehage? Kontakt kommunen barnehagen ligger i.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!