juni 2024
#
ma
ti
on
to
fr
22
27
28
29
30
31
1
2
23
3
4
5
6
7
8
9
24
10
11
12
13
14
15
16
25
17
18
19
20
21
22
23
26
24
25
26
27
28
29
30

Juni 2024

September 2024

Oktober 2024

November 2024

FagkodeFagForberedelse/eksamen
FSP6609 Kurdisk (kurmanji) I4t eksamen
PSP6080 Kurdisk (kurmanji) nivå I4t eksamen
FSP6612 Kurdisk (kurmanji) II4t eksamen
PSP6082 Kurdisk (kurmanji) nivå II4t eksamen
PSP6084 Kurdisk (kurmanji) nivå III5t eksamen
SAM3068 ØkonomistyringForberedelsesdag
REA3056 Matematikk R15t eksamen
REA3060 Matematikk S15t eksamen
SPR3029 Engelsk 15t eksamen
SAM3043 Historie og filosofi 2Forberedelsesdag
SAM3064 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2Forberedelsesdag
SAM3070 Økonomi og ledelseForberedelsesdag
MOK2010 Mediesamfunnet 3Forberedelsesdag
IDR2027 Treningslære 25t eksamen
SPR3031 Engelsk 25t eksamen
DAN2015 Dans i perspektiv 1Forberedelsesdag
DRA2014 Teater i perspektiv 1Forberedelsesdag
DRA2018 Drama og samfunnForberedelsesdag
MUS2014 Musikk i perspektiv 1Forberedelsesdag
MUS3006 Musikk fordypning 1Forberedelsesdag

FagkodeFagForberedelse/eksamen
SAM3068 Økonomistyring5t eksamen
SAM3043 Historie og filosofi 25t eksamen
SAM3064 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 25t eksamen
SAM3070 Økonomi og ledelse5t eksamen
MOK2010 Mediesamfunnet 35t eksamen
REA3046 Kjemi 25t eksamen
SAS4059 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS4039 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS3041 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS2028 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS2030 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
SAS4035 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3043 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3051 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS2008 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS2032 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligcForberedelsesdag
SAS4055 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3045 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS3047 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS4045 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS4049 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS2026 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
SAS3049 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
SAS2017 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
TIP1006 Produksjon og tjenester4t eksamen
SSR1001 Forretningsdrift4t eksamen
FBI1001 Produktutvikling og produksjon4t eksamen
NAB1005 Naturbasert produksjon og tjenesteyting4t eksamen
IKM1001 Produksjon og historiefortelling4t eksamen
ELE1006 Elektroniske kretser og nettverk4t eksamen
BAT1005 Arbeidsmiljø og dokumentasjon4t eksamen
RMF1006 Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
HSF1006 Helsefremmende arbeid4t eksamen
DTH1001 Produktutvikling og skapende prosesser4t eksamen
BRT2007 Boring4t eksamen
DAN2015 Dans i perspektiv 15t eksamen
DAN2010 Grunntrening i dans 15t eksamen
DRA2014 Teater i perspektiv 15t eksamen
DRA2018 Drama og samfunn5t eksamen
MUS2014 Musikk i perspektiv 15t eksamen
MUS3006 Musikk fordypning 15t eksamen
MUS2010 Ergonomi og bevegelse 15t eksamen
DRA2010 Teater og bevegelse 15t eksamen
MAR2012 Skipstekniske tjenester4t eksamen
KEF1002 Kvensk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
KEF1102 Finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
IDR2026 Treningslære 15t eksamen

FagkodeFagForberedelse/eksamen
NOR1066 Norsk tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1076 Norsk for elever med tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1418 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1274 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1285 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1026 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1035 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1044 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1262 Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
NOR1420 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
NOR1422 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
NOR1271 Norsk sidemål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1268 Norsk sidemål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1080 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanseForberedelsesdag
NOR1079 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
SFS1032 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SFS1041 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SFS1050 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SFS1052 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SFS1054 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SFS1056 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4059 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS4039 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS3041 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS2028 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS2030 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
SAS4035 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3043 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3051 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2008 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS2032 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligc5t eksamen
SAS4055 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3045 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS3047 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS4045 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
SAS4049 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2026 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
SAS3049 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
SAS2017 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
AKT2004 Administrasjon4t eksamen
AMK2004 Planlegging og kommunikasjon4t eksamen
ANG2001 Rammebetingelser for anleggsgartnerarbeid4t eksamen
ANL2004 Sikkerhetsopplæring av masseforflytningsmaskiner4t eksamen
AUT2004 Automatiseringssystemer4t eksamen
BAK2001 Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
BBF2004 Produksjon4t eksamen
BLD2004 Produktutvikling, bransjelære og kommunikasjon4t eksamen
BLK2004 Karosseri- og lakkteknikk4t eksamen
BMF2004 Produktutvikling og kvalitetssikring4t eksamen
BMO2001 Dokumentasjon og kommunikasjon4t eksamen
DEL2004 Elektroniske kretser og utstyr4t eksamen
DGH2004 Gull- og sølvsmedhåndverk4t eksamen
DTR2004 Produksjon4t eksamen
FFA2004 Fartøy og redskaper4t eksamen
FRI2004 Kommunikasjon, klipp og frisyreforming4t eksamen
HDF2001 Dyrelære og aktivitet4t eksamen
IED2001 Design, teknologi og produksjon4t eksamen
ITK2001 Driftsstøtte4t eksamen
KEM2004 Praktisk yrkesutøvelse4t eksamen
KJT2004 Verkstedarbeid4t eksamen
KOS2001 Råvare, produksjon, salg og service4t eksamen
KPL2001 Produksjon og tjenester4t eksamen
KVV2001 Elenergi og automatisering4t eksamen
LGA2010 Produksjon og tjenesteyting4t eksamen
MAR2013 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
MPR2001 Råvare, produksjon og kvalitet4t eksamen
OFT2004 Forbehandling og påføring4t eksamen
REI2009 Reindriftsbasert aktivitet og produksjon4t eksamen
RLF2001 Bransjelære4t eksamen
SBR2004 Skogsdrift og maskinlære4t eksamen
SME2004 Smedhåndverk4t eksamen
SRL2001 Forretningsdrift4t eksamen
SSH2001 Sikkerhet4t eksamen
STH2001 Design og produktutvikling4t eksamen
TMF2001 Konstruksjoner og klimaskall4t eksamen
TOL2001 Bransjeteknikk4t eksamen
TRT2004 Tegning og materialvalg4t eksamen
UIM2004 Produksjon og vedlikehold4t eksamen
DRF2001 Operasjon og sikkerhet4t eksamen

FagkodeFagForberedelse/eksamen
NOR1066 Norsk tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1076 Norsk for elever med tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1418 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1274 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1285 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1026 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1035 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SFS1044 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1262 Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
NOR1280 Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1282 Norsk for elever med samisk som førstespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1420 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1422 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1288 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1287 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1270 Norsk hovedmål, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
NOR1267 Norsk hovedmål, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
NOR1080 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse5t eksamen
NOR1079 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
LBR3013 Økonomi og driftsledelseForberedelsesdag
HEA2005 Helsefremmende arbeid4t eksamen
BUA2005 Pedagogisk arbeid4t eksamen
AKT2005 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
AKV2005 Drift og produksjon4t eksamen
AMB2005 Ambulansemedisin4t eksamen
AMK2005 Reparasjon og vedlikehold4t eksamen
ANG2002 Anleggsgartnerarbeid4t eksamen
ANL2005 Grunnarbeider4t eksamen
AUT2005 Elenergisystemer4t eksamen
BAK2002 Bransje og arbeidsliv4t eksamen
BBF2005 Materialer og konstruksjon4t eksamen
BLD2005 Produksjon og arbeidsliv4t eksamen
BLK2005 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
BMF2005 Produksjon4t eksamen
BMO2002 Betong og mur4t eksamen
DDU2005 Materialkunnskap, duodji-/duodje-/duedtie-utøvelse og kulturarv4t eksamen
DEL2005 Data- og informasjonsteknologi4t eksamen
DGH2005 Design og produktutvikling4t eksamen
DTR2005 Materialkunnskap4t eksamen
ELE2005 Elenergi og styresystemer4t eksamen
FFA2005 Fangst og kvalitet4t eksamen
FOT2005 Helse, funksjon og bevegelse4t eksamen
FRI2005 Hår, farge og strukturendring4t eksamen
HDF2002 Drift og entreprenørskap4t eksamen
HES2005 Helse og sykdom4t eksamen
HUD2005 Helsefremmende arbeid4t eksamen
IED2002 Kunde og kommunikasjon4t eksamen
ITK2002 Brukerstøtte4t eksamen
KEM2005 Arbeidsmiljø og dokumentasjon4t eksamen
KJT2005 Dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
KOS2002 Bransje og arbeidsliv4t eksamen
KPL2002 Kjemisk teknologi4t eksamen
KVV2002 Kulde- og varmepumpeteknikk4t eksamen
MED2005 Teknologi og produksjon4t eksamen
MPR2002 Bransje og arbeidsliv4t eksamen
OFT2005 Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet4t eksamen
PIN2005 Teknologi4t eksamen
REI2010 Reinen og dens naturmiljø4t eksamen
RLF2002 Sanitærteknikk4t eksamen
SBR2005 Skogskjøtsel, klima og næring4t eksamen
SME2005 Design og produktutvikling4t eksamen
SRL2002 Innovasjon og markedsføring4t eksamen
SSH2002 Administrasjon og bærekraftig drift4t eksamen
STH2002 Produksjon og materialer4t eksamen
TMF2002 Vinduer, dører og innvendig arbeid4t eksamen
TOL2002 Transport, logistikk og løfteoperasjoner4t eksamen
TRT2005 Produksjon4t eksamen
UIM2005 Produktutvikling4t eksamen
DRF2002 Nyttelast, sensorer og bearbeiding av data4t eksamen

FagkodeFagForberedelse/eksamen
FSP6139 Finsk I4t eksamen
FSP6149 Fransk I4t eksamen
FSP6159 Italiensk I4t eksamen
FSP6169 Japansk I4t eksamen
FSP6179 Lulesamisk I4t eksamen
FSP6189 Nordsamisk I4t eksamen
FSP6199 Sørsamisk I4t eksamen
FSP6209 Russisk I4t eksamen
PSP5790 Finsk nivå I4t eksamen
PSP5796 Fransk nivå I4t eksamen
PSP5802 Lulesamisk nivå I4t eksamen
PSP5808 Nordsamisk nivå I4t eksamen
PSP5814 Sørsamisk, nivå I4t eksamen
PSP5820 Russisk, nivå I4t eksamen
PSP5826 Spansk, nivå I4t eksamen
PSP5838 Tysk, nivå I4t eksamen
PSP5844 Italiensk nivå I4t eksamen
PSP5850 Japansk nivå I4t eksamen
PSP5856 Arabisk nivå I4t eksamen
PSP5868 Portugisisk nivå I4t eksamen
FSP6249 Albansk I4t eksamen
FSP6269 Bosnisk I4t eksamen
FSP6279 Dari I4t eksamen
FSP6299 Koreansk I4t eksamen
FSP6309 Kurdisk (sorani) I4t eksamen
FSP6319 Persisk I4t eksamen
FSP6329 Polsk I4t eksamen
FSP6339 Somali I4t eksamen
FSP6349 Tamil I4t eksamen
FSP6359 Tyrkisk I4t eksamen
FSP6369 Urdu I4t eksamen
FSP6379 Vietnamesisk I4t eksamen
FSP6389 Amharisk I4t eksamen
FSP6399 Estisk I4t eksamen
FSP6409 Filipino I4t eksamen
FSP6419 Hebraisk I4t eksamen
FSP6439 Latvisk I4t eksamen
FSP6449 Nederlandsk I4t eksamen
FSP6459 Oromo I4t eksamen
FSP6469 Panjabi I4t eksamen
FSP6479 Pashto I4t eksamen
FSP6499 Tigrinja I4t eksamen
FSP6509 Islandsk I4t eksamen
FSP6519 Hindi I4t eksamen
FSP6529 Litauisk I4t eksamen
FSP6539 Thai I4t eksamen
FSP6559 Nygresk I4t eksamen
FSP6569 Ungarsk I4t eksamen
FSP6219 Spansk I4t eksamen
FSP6239 Tysk I4t eksamen
FSP6259 Arabisk I4t eksamen
FSP6489 Portugisisk I4t eksamen
PSP5874 Albansk nivå I4t eksamen
PSP5880 Bosnisk nivå I4t eksamen
PSP5886 Dari nivå I4t eksamen
PSP5892 Koreansk nivå I4t eksamen
PSP5898 Kurdisk (sorani) nivå I4t eksamen
PSP5904 Persisk nivå I4t eksamen
PSP5910 Polsk nivå I4t eksamen
PSP5916 Somali nivå I4t eksamen
PSP5922 Tamil nivå I4t eksamen
PSP5928 Tyrkisk nivå I4t eksamen
PSP5934 Urdu nivå I4t eksamen
PSP5940 Vietnamesisk nivå I4t eksamen
PSP5946 Amharisk nivå I4t eksamen
PSP5952 Estisk nivå I4t eksamen
PSP5958 Filipino nivå I4t eksamen
PSP5964 Hebraisk nivå I4t eksamen
PSP5976 Latvisk nivå I4t eksamen
PSP5982 Nederlandsk nivå I4t eksamen
PSP5988 Oromo nivå I4t eksamen
PSP5994 Panjabi nivå I4t eksamen
PSP6000 Pashto nivå I4t eksamen
PSP6006 Tigrinja nivå I4t eksamen
PSP6012 Islandsk nivå I4t eksamen
PSP6018 Hindi nivå I4t eksamen
PSP6032 Litauisk nivå I4t eksamen
PSP6038 Thai nivå I4t eksamen
PSP6050 Nygresk nivå I4t eksamen
PSP6056 Ungarsk nivå I4t eksamen
MAT1019 Matematikk 1P5t eksamen
MAT1021 Matematikk 1T5t eksamen
MAT1111 Matematikk 1P-Y BA4t eksamen
MAT1113 Matematikk 1P-Y EL4t eksamen
MAT1115 Matematikk 1P-Y FD4t eksamen
MAT1117 Matematikk 1P-Y HS4t eksamen
MAT1119 Matematikk 1P-Y DT4t eksamen
MAT1121 Matematikk 1P-Y IM4t eksamen
MAT1123 Matematikk 1P-Y NA4t eksamen
MAT1125 Matematikk 1P-Y RM4t eksamen
MAT1127 Matematikk 1P-Y SR4t eksamen
MAT1129 Matematikk 1P-Y TP4t eksamen
MAT1131 Matematikk 1T-Y BA4t eksamen
MAT1133 Matematikk 1T-Y EL4t eksamen
MAT1135 Matematikk 1T-Y FD4t eksamen
MAT1137 Matematikk 1T-Y HS4t eksamen
MAT1139 Matematikk 1T-Y DT4t eksamen
MAT1141 Matematikk 1T-Y IM4t eksamen
MAT1143 Matematikk 1T-Y NA4t eksamen
MAT1145 Matematikk 1T-Y RM4t eksamen
MAT1147 Matematikk 1T-Y SR4t eksamen
MAT1149 Matematikk 1T-Y TP4t eksamen
SPR3024 Gresk 25t eksamen
SPR3027 Latin 25t eksamen
FSP6579 Ukrainsk I4t eksamen
PSP6062 Ukrainsk nivå I4t eksamen
FSP6599 Kroatisk I4t eksamen
PSP6074 Kroatisk nivå I4t eksamen
FSP6589 Bulgarsk I4t eksamen
PSP6068 Bulgarsk nivå I4t eksamen
REA3062 Matematikk S25t eksamen
REA3058 Matematikk R25t eksamen
FSP6429-FOR Kantonesisk I Forenklet4t eksamen
FSP6429-TRA Kantonesisk I Tradisjonell4t eksamen
PSP5970-FOR Kantonesisk nivå I Forenklet4t eksamen
PSP5970-TRA Kantonesisk nivå I Tradisjonell4t eksamen
FSP6549-LAT Serbisk I Latinsk4t eksamen
FSP6549-KYR Serbisk I Kyrillisk4t eksamen
PSP6044-LAT Serbisk nivå I Latinsk4t eksamen
PSP6044-KYR Serbisk nivå I Kyrillisk4t eksamen
FSP6289-FOR Kinesisk I Forenklet4t eksamen
FSP6289-TRA Kinesisk I Tradisjonell4t eksamen
PSP5862-FOR Kinesisk nivå I Forenklet4t eksamen
PSP5862-TRA Kinesisk nivå I Tradisjonell4t eksamen
LBR3013 Økonomi og driftsledelse5t eksamen
BRT2008 Komplettering og brønnservice4t eksamen
LGA2011 Forvaltning og drift4t eksamen
MAR2014 Dekk4t eksamen
DRA2011 Teater og bevegelse 25t eksamen
AMM3009 Feilsøking, reparasjon og vedlikehold4t eksamen
DAN2011 Grunntrening i dans 25t eksamen
MUS2011 Ergonomi og bevegelse 25t eksamen

FagkodeFagForberedelse/eksamen
FSP6142 Finsk II4t eksamen
FSP6152 Fransk II4t eksamen
FSP6162 Italiensk II4t eksamen
FSP6172 Japansk II4t eksamen
FSP6182 Lulesamisk II4t eksamen
FSP6192 Nordsamisk II4t eksamen
FSP6202 Sørsamisk II4t eksamen
FSP6212 Russisk II4t eksamen
PSP5792 Finsk nivå II4t eksamen
PSP5798 Fransk nivå II4t eksamen
PSP5804 Lulesamisk nivå II4t eksamen
PSP5810 Nordsamisk nivå II4t eksamen
PSP5816 Sørsamisk nivå II4t eksamen
PSP5822 Russisk nivå II4t eksamen
PSP5828 Spansk nivå II4t eksamen
PSP5832 Tegnspråk, nivå I4t eksamen
PSP5834 Tegnspråk nivå II4t eksamen
PSP5840 Tysk nivå II4t eksamen
PSP5846 Italiensk nivå II4t eksamen
PSP5852 Japansk nivå II4t eksamen
PSP5858 Arabisk nivå II4t eksamen
PSP5870 Portugisisk nivå II4t eksamen
FSP6252 Albansk II4t eksamen
FSP6272 Bosnisk II4t eksamen
FSP6282 Dari II4t eksamen
FSP6302 Koreansk II4t eksamen
FSP6312 Kurdisk (sorani) II4t eksamen
FSP6322 Persisk II4t eksamen
FSP6332 Polsk II4t eksamen
FSP6342 Somali II4t eksamen
FSP6352 Tamil II4t eksamen
FSP6362 Tyrkisk II4t eksamen
FSP6372 Urdu II4t eksamen
FSP6382 Vietnamesisk II4t eksamen
FSP6392 Amharisk II4t eksamen
FSP6402 Estisk II4t eksamen
FSP6412 Filipino II4t eksamen
FSP6422 Hebraisk II4t eksamen
FSP6442 Latvisk II4t eksamen
FSP6452 Nederlandsk II4t eksamen
FSP6462 Oromo II4t eksamen
FSP6472 Panjabi II4t eksamen
FSP6482 Pashto II4t eksamen
FSP6502 Tigrinja II4t eksamen
FSP6512 Islandsk II4t eksamen
FSP6522 Hindi II4t eksamen
FSP6532 Litauisk II4t eksamen
FSP6542 Thai II4t eksamen
FSP6562 Nygresk II4t eksamen
FSP6572 Ungarsk II4t eksamen
FSP6222 Spansk II4t eksamen
FSP6229 Tegnspråk I4t eksamen
FSP6232 Tegnspråk II4t eksamen
FSP6242 Tysk II4t eksamen
FSP6262 Arabisk II4t eksamen
FSP6492 Portugisisk II4t eksamen
PSP5876 Albansk nivå II4t eksamen
PSP5882 Bosnisk nivå II4t eksamen
PSP5888 Dari nivå II4t eksamen
PSP5894 Koreansk nivå II4t eksamen
PSP5900 Kurdisk (sorani) nivå II4t eksamen
PSP5906 Persisk nivå II4t eksamen
PSP5912 Polsk nivå II4t eksamen
PSP5918 Somali nivå II4t eksamen
PSP5924 Tamil nivå II4t eksamen
PSP5930 Tyrkisk nivå II4t eksamen
PSP5936 Urdu nivå II4t eksamen
PSP5942 Vietnamesisk nivå II4t eksamen
PSP5948 Amharisk nivå II4t eksamen
PSP5954 Estisk nivå II4t eksamen
PSP5960 Filipino nivå II4t eksamen
PSP5966 Hebraisk nivå II4t eksamen
PSP5978 Latvisk nivå II4t eksamen
PSP5984 Nederlandsk nivå II4t eksamen
PSP5990 Oromo nivå II4t eksamen
PSP5996 Panjabi nivå II4t eksamen
PSP6002 Pashto nivå II4t eksamen
PSP6008 Tigrinja nivå II4t eksamen
PSP6014 Islandsk nivå II4t eksamen
PSP6020 Hindi nivå II4t eksamen
PSP6034 Litauisk nivå II4t eksamen
PSP6040 Thai nivå II4t eksamen
PSP6052 Nygresk nivå II4t eksamen
PSP6058 Ungarsk nivå II4t eksamen
REA3043 Geofag 2Forberedelsesdag
REA3053 Teknologi og forskningslære 2Forberedelsesdag
SAM3049 Medie- og informasjonskunnskap 2Forberedelsesdag
SAM3073 Psykologi 2Forberedelsesdag
NOR1074 Norsk tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, tekstskapingForberedelsesdag
NOR1072 Norsk tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, tekstskapingForberedelsesdag
FSP6156 Fransk I+II4t eksamen
FSP6226 Spansk I+II4t eksamen
FSP6186 Lulesamisk I+II4t eksamen
FSP6166 Italiensk I+II4t eksamen
FSP6196 Nordsamisk I+II4t eksamen
FSP6236 Tegnspråk I+II4t eksamen
FSP6206 Sørsamisk I+II4t eksamen
FSP6496 Portugisisk I+II4t eksamen
FSP6246 Tysk I+II4t eksamen
FSP6176 Japansk I+II4t eksamen
FSP6216 Russisk I+II4t eksamen
FSP6582 Ukrainsk II4t eksamen
PSP6064 Ukrainsk nivå II4t eksamen
FSP6602 Kroatisk II4t eksamen
PSP6076 Kroatisk nivå II4t eksamen
FSP6592 Bulgarsk II4t eksamen
PSP6070 Bulgarsk nivå II4t eksamen
REA3036 Biologi 25t eksamen
KEF1008 Kvensk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
KEF1108 Finsk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftligForberedelsesdag
KEF1010 Kvensk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
KEF1110 Finsk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftligForberedelsesdag
REA3049-DIV Informasjonsteknologi 2 diverse språkForberedelsesdag
REA3049-JS Informasjonsteknologi 2 JavaScriptForberedelsesdag
REA3049-CS Informasjonsteknologi 2 C#Forberedelsesdag
REA3049-PY Informasjonsteknologi 2 PythonForberedelsesdag
FSP6432-FOR Kantonesisk II Forenklet4t eksamen
FSP6432-TRA Kantonesisk II Tradisjonell4t eksamen
PSP5972-FOR Kantonesisk nivå II Forenklet4t eksamen
PSP5972-TRA Kantonesisk nivå II Tradisjonell4t eksamen
FSP6552-LAT Serbisk II Latinsk4t eksamen
FSP6552-KYR Serbisk II Kyrillisk4t eksamen
PSP6046-LAT Serbisk nivå II Latinsk4t eksamen
PSP6046-KYR Serbisk nivå II Kyrillisk4t eksamen
FSP6292-FOR Kinesisk II Forenklet4t eksamen
FSP6292-TRA Kinesisk II Tradisjonell4t eksamen
PSP5864-FOR Kinesisk nivå II Forenklet4t eksamen
PSP5864-TRA Kinesisk nivå II Tradisjonell4t eksamen
FSP6296-FOR Kinesisk I+II Forenklet4t eksamen
FSP6296-TRA Kinesisk I+II Tradisjonell4t eksamen
REA3015JAV Informasjonsteknologi 2 JavaScriptForberedelsesdag
REA3015AS Informasjonsteknologi 2 ActionScriptForberedelsesdag
REA3015CS Informasjonsteknologi 2 C SharpForberedelsesdag
REA3015DIV Informasjonsteknologi 2 diverse språkForberedelsesdag
TIP1007 Konstruksjons- og styringsteknikk4t eksamen
HSF1007 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
NAB1006 Naturbasert næringsaktivitet4t eksamen
DTH1002 Materialer og teknikker4t eksamen
RMF1007 Bransje og arbeidsliv4t eksamen
ELE1007 Energi og styresystemer4t eksamen
BAT1006 Praktisk yrkesutøvelse4t eksamen
SSR1002 Markedsføring og innovasjon4t eksamen
IKM1002 Teknologiforståelse4t eksamen
FBI1002 Kommunikasjon, kunde og arbeidsliv4t eksamen
BUA2006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
HEA2006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
AKT2006 Yrkesliv i aktivitørfag4t eksamen
AKV2006 Biologi og miljø4t eksamen
AMB2006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
ANL2006 Drift og vedlikehold4t eksamen
DDU2006 Duodji/duodje/duedtie- og designprosesser4t eksamen
DTR2006 Arbeidsplanlegging og tegning4t eksamen
FOT2006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
HES2006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
HUD2006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
MAR2015 Maskin4t eksamen
MED2006 Konseptutvikling og kommunikasjon4t eksamen
PIN2006 Vedlikehold4t eksamen
TAN3007 Yrkesliv i tannhelsesekretærfaget4t eksamen
LBR3011 Gårdsdrift4t eksamen
HUD3007 Yrkesliv i hudpleiefaget4t eksamen
AUT3007 Mekanisk arbeid4t eksamen
MEL3008 Elektronisk kommunikasjon4t eksamen
HSE3007 Yrkesliv i helsesekretærfaget4t eksamen
DAN2017 Dans i perspektiv 2Forberedelsesdag
APO3007 Yrkesliv i apotekteknikkfaget4t eksamen
MUS2016 Musikk i perspektiv 2Forberedelsesdag
FOT3007 Yrkesliv i fotterapifaget4t eksamen

FagkodeFagForberedelse/eksamen
AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfagetForberedelsesdag
VEN3103 Ventilasjonsteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
IUV3103 IT-utviklerfaget, skriftlig5t eksamen
REA3043 Geofag 25t eksamen
REA3053 Teknologi og forskningslære 25t eksamen
SAM3049 Medie- og informasjonskunnskap 25t eksamen
SAM3073 Psykologi 25t eksamen
NOR1074 Norsk tegnspråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, tekstskaping5t eksamen
NOR1072 Norsk tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, tekstskaping5t eksamen
PSP5794 Finsk nivå III5t eksamen
PSP5800 Fransk nivå III5t eksamen
PSP5806 Lulesamisk nivå III5t eksamen
PSP5812 Nordsamisk nivå III5t eksamen
PSP5818 Sørsamisk nivå III5t eksamen
PSP5824 Russisk nivå III5t eksamen
PSP5830 Spansk nivå III5t eksamen
PSP5836 Tegnspråk nivå III5t eksamen
PSP5842 Tysk nivå III5t eksamen
PSP5848 Italiensk nivå III5t eksamen
PSP5854 Japansk nivå III5t eksamen
PSP5860 Arabisk nivå III5t eksamen
PSP5872 Portugisisk nivå III5t eksamen
PSP5878 Albansk nivå III5t eksamen
PSP5884 Bosnisk nivå III5t eksamen
PSP5890 Dari nivå III5t eksamen
PSP5896 Koreansk nivå III5t eksamen
PSP5902 Kurdisk (sorani) nivå III5t eksamen
PSP5908 Persisk nivå III5t eksamen
PSP5914 Polsk nivå III5t eksamen
PSP5920 Somali nivå III5t eksamen
PSP5926 Tamil nivå III5t eksamen
PSP5932 Tyrkisk nivå III5t eksamen
PSP5938 Urdu nivå III5t eksamen
PSP5944 Vietnamesisk nivå III5t eksamen
PSP5950 Amharisk nivå III5t eksamen
PSP5956 Estisk nivå III5t eksamen
PSP5962 Filipino nivå III5t eksamen
PSP5968 Hebraisk nivå III5t eksamen
PSP5980 Latvisk nivå III5t eksamen
PSP5986 Nederlandsk nivå III5t eksamen
PSP5992 Oromo nivå III5t eksamen
PSP5998 Panjabi nivå III5t eksamen
PSP6004 Pashto nivå III5t eksamen
PSP6010 Tigrinja nivå III5t eksamen
PSP6016 Islandsk nivå III5t eksamen
PSP6022 Hindi nivå III5t eksamen
PSP6036 Litauisk nivå III5t eksamen
PSP6042 Thai nivå III5t eksamen
PSP6054 Nygresk nivå III5t eksamen
PSP6060 Ungarsk nivå III5t eksamen
PSP6066 Ukrainsk nivå III5t eksamen
PSP6078 Kroatisk nivå III5t eksamen
PSP6072 Bulgarsk nivå III5t eksamen
SAM3061 Samfunnsøkonomi 2Forberedelsesdag
KEF1008 Kvensk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
KEF1108 Finsk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig5t eksamen
KEF1010 Kvensk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
KEF1110 Finsk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig5t eksamen
AUT3103 Automatiseringsfaget, skriftligForberedelsesdag
REA3049-DIV Informasjonsteknologi 2 diverse språk5t eksamen
REA3049-JS Informasjonsteknologi 2 JavaScript5t eksamen
REA3049-CS Informasjonsteknologi 2 C#5t eksamen
REA3049-PY Informasjonsteknologi 2 Python5t eksamen
PSP5974-FOR Kantonesisk nivå III Forenklet5t eksamen
PSP5974-TRA Kantonesisk nivå III Tradisjonell5t eksamen
PSP6048-LAT Serbisk nivå III Latinsk5t eksamen
PSP6048-KYR Serbisk nivå III Kyrillisk5t eksamen
PSP5866-FOR Kinesisk nivå III Forenklet5t eksamen
PSP5866-TRA Kinesisk nivå III Tradisjonell5t eksamen
REA3015JAV Informasjonsteknologi 2 JavaScript5t eksamen
REA3015AS Informasjonsteknologi 2 ActionScript5t eksamen
REA3015CS Informasjonsteknologi 2 C Sharp5t eksamen
REA3015DIV Informasjonsteknologi 2 diverse språk5t eksamen
BUA2007 Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag4t eksamen
HEA2007 Yrkesliv i helsearbeiderfag4t eksamen
AKV2007 Anlegg og teknikk4t eksamen
AMB2007 Yrkesliv i ambulansefag4t eksamen
BRT2009 Prosedyrer og praksis4t eksamen
ELE2006 Elektronisk kommunikasjon4t eksamen
FOT2007 Yrkesliv i fotterapi og ortopediteknikk4t eksamen
HES2007 Yrkesliv i helseservicefag4t eksamen
HUD2007 Yrkesliv i hudpleiefaget4t eksamen
ITK2003 Utvikling4t eksamen
KPL2003 Analyse, dokumentasjon og kvalitet4t eksamen
KVV2003 Ventilasjonsteknikk4t eksamen
MED2007 Design og visualisering4t eksamen
REI2011 Økonomi og ressursforvaltning4t eksamen
RLF2003 Varmeteknikk4t eksamen
SRL2003 Kultur og kommunikasjon4t eksamen
SSH2003 Kommunikasjon og yrkesutøvelse4t eksamen
TMF2003 Materialegenskaper, varmeisolering og tetting4t eksamen
TOL2003 Bransjelære4t eksamen
LBR3014 Økologisk landbruk4t eksamen
MEL3009 Organisasjon og ledelse4t eksamen
AMM3010 Dokumentasjon og kontroll4t eksamen
DAN2017 Dans i perspektiv 25t eksamen
MUS2016 Musikk i perspektiv 25t eksamen

FagkodeFagForberedelse/eksamen
TEL3002 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
EOP3002 Energioperatørfaget, skriftligForberedelsesdag
MEL3005 Tverrfaglig eksamenForberedelsesdag
EMO3002 Energimontørfaget, skriftligForberedelsesdag
SIG3002 Signalmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
HEI3002 Heismontørfaget, skriftligForberedelsesdag
AMM3002 Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfagetForberedelsesdag
BMF3002 BørsemakerfagetForberedelsesdag
SAM3051 SosialkunnskapForberedelsesdag
SAM3046 Markedsføring og ledelse 2Forberedelsesdag
SAM3058 Rettslære 2Forberedelsesdag
SAM3061 Samfunnsøkonomi 25t eksamen
REA3039 Fysikk 25t eksamen
ELE3103 Elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
TEL3103 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
EOP3103 Energioperatørfaget, skriftligForberedelsesdag
EMO3103 Energimontørfaget, skriftligForberedelsesdag
HEI3103 Heismontørfaget, skriftligForberedelsesdag
AMM3103 Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfagetForberedelsesdag
BMF3103 Børsemakerfaget, skriftligForberedelsesdag
ELE3002 Elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
SIG3103 Signalmontørfaget, skriftligForberedelsesdag
AUT3103 Automatiseringsfaget, skriftligForberedelsesdag
AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfagetForberedelsesdag
EKD3002 Bedriftskultur og markedsføringForberedelsesdag
SAS2002 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS2011 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SAS2020 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag

FagkodeFagForberedelse/eksamen
TEL3002 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftlig5t eksamen
SER3102 Servitørfaget, skriftlig5t eksamen
REP3102 Repslagerfaget, skriftlig5t eksamen
POR3102 Portørfaget, skriftlig5t eksamen
MPM3102 Maskør- og parykkmakerfaget, skriftlig5t eksamen
EOP3002 Energioperatørfaget, skriftlig5t eksamen
IKO3102 Institusjonskokkfaget, skriftlig5t eksamen
TKS3102 Taksidermistfaget , skriftlig5t eksamen
IRL3102 Industrirørleggerfaget, skriftlig5t eksamen
KJD3102 Kjole- og draktsyerfaget, skriftlig5t eksamen
OPT3102 Optronikerfaget, skriftlig5t eksamen
PFD3102 Profileringsdesignfaget, skriftlig5t eksamen
BRS3102 Brønnfaget, sementering, skriftlig5t eksamen
RSD3102 Reservedelsfaget, skriftlig5t eksamen
TED3102 Tekstilduodjifaget, skriftlig5t eksamen
SME3102 Smedfaget, skriftlig5t eksamen
ALU3102 Aluminiumskonstruksjonsfaget, skriftlig5t eksamen
HJU3102 Hjulutrustningsfaget, skriftlig5t eksamen
KSK3102 Kjøttskjærerfaget, skriftlig5t eksamen
REI3102 Reindriftsfaget, skriftlig5t eksamen
BLD3102 Blomsterdekoratørfaget, skriftlig5t eksamen
CNC3102 CNC-maskineringsfaget, skriftlig5t eksamen
LAB3102 Laboratoriefaget, skriftlig5t eksamen
LMM3102 Landbruksmaskinmekanikerfaget, skriftlig5t eksamen
GTL3102 Gjørtlerfaget, skriftlig5t eksamen
HSK3102 Herreskredderfaget, skriftlig5t eksamen
MSY3102 Motorsykkelfaget, skriftlig5t eksamen
BLY3102 Blyglasshåndverkerfaget, skriftlig5t eksamen
BKF3102 Bøkkerfaget, skriftlig5t eksamen
HBB3102 Håndbokbinderfaget, skriftlig5t eksamen
GRV3102 Garverifaget , skriftlig5t eksamen
NAU3102 Nautisk instrumentmakerfaget, skriftlig5t eksamen
VHD3102 Veve- og håndstrikkeduodjifaget, skriftlig5t eksamen
TRB3102 Trebåtbyggerfaget , skriftlig5t eksamen
MEL3005 Tverrfaglig eksamen5t eksamen
HEA3102 Helsearbeiderfaget, skriftlig5t eksamen
URM3102 Urmakerfaget, skriftlig5t eksamen
EMO3002 Energimontørfaget, skriftlig5t eksamen
PRT3102 Produksjonsteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
KER3102 Keramikerfaget , skriftlig5t eksamen
SLF3102 Slakterfaget, skriftlig5t eksamen
ENG1013 Engelsk for elever med tegnspråk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
MME3102 Motormekanikerfaget, skriftlig5t eksamen
STF3102 Støperifaget, skriftlig5t eksamen
ISM3102 Industrisømfaget, skriftlig5t eksamen
TDR3102 Tredreierfaget, skriftlig5t eksamen
IOM3102 Industrioppmålingsfaget, skriftlig5t eksamen
BRH3102 Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner, skriftlig5t eksamen
GPT3102 Grafisk produksjonsteknikk, skriftlig5t eksamen
KBB3102 Komposittbåtbyggerfaget, skriftlig5t eksamen
BLA3102 Billakkerarfaget, skriftlig5t eksamen
IFT3102 Industritekstilfaget, farging, trykking og etterbehandling , skriftlig5t eksamen
TEP3102 Termoplastfaget, skriftlig5t eksamen
AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget5t eksamen
ITR3102 Industritekstilfaget, trikotasje, skriftlig5t eksamen
FIR3102 Industritekstilfaget, fiskeredskaper, skriftlig5t eksamen
MSF3102 Møbelsnekkerfaget, skriftlig5t eksamen
MOM3102 Motormannfaget, skriftlig5t eksamen
KAR3102 Chassispåbyggjarfaget, skriftlig5t eksamen
AKV3102 Akvakulturfaget, skriftlig5t eksamen
BKO3102 Brønnfaget, komplettering, skriftlig5t eksamen
GUL3102 Gullsmedfaget, skriftlig5t eksamen
FFA3102 Fiske og fangst, skriftlig5t eksamen
KLO3102 Kran- og løfteoperasjonsfaget, skriftlig5t eksamen
KON3102 Konditorfaget, skriftlig5t eksamen
FIL3102 Filigranssølvsmedfaget, skriftlig5t eksamen
KJP3102 Kjemiprosessfaget, skriftlig5t eksamen
FGY3102 Forgyllerfaget, skriftlig5t eksamen
POM3102 Polymerkomposittfaget, skriftlig5t eksamen
FRI3102 Frisørfaget, skriftlig5t eksamen
BRE3102 Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner, skriftlig5t eksamen
SLV3102 Sølvsmedfaget, skriftlig5t eksamen
PLM3102 Plastmekanikerfaget, skriftlig5t eksamen
ORT3102 Ortopediteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
IAN3102 Idrettsanleggsfaget, skriftlig5t eksamen
TRF3102 Tekstilrensfaget, skriftlig5t eksamen
GIP3102 Gipsmakerfaget , skriftlig5t eksamen
SVE3102 Sveisefaget, skriftlig5t eksamen
MOB3102 Modellbyggjarfaget, skriftlig5t eksamen
ISK3102 Industriell skotøyproduksjon, skriftlig5t eksamen
BSK3102 Bilskadefaget, skriftlig5t eksamen
ENG1011 Engelsk for elever med tegnspråk, vg1 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
TSK3102 Treskjærerfaget, skriftlig5t eksamen
HST3102 Hestefaget, skriftlig5t eksamen
IOV3102 Industriell overflatebehandling, skriftlig5t eksamen
SMH3102 Sjømathandlerfaget, skriftlig5t eksamen
GRF3102 Gravørfaget, skriftlig5t eksamen
BKV3102 Brønnfaget, kveilerøroperasjoner, skriftlig5t eksamen
TRD3102 Treduodjifaget, skriftlig5t eksamen
FMK3102 Finmekanikerfaget, skriftlig5t eksamen
SIG3002 Signalmontørfaget, skriftlig6t eksamen
IMO3102 Industrimontørfaget, skriftlig5t eksamen
VER3102 Verktøymakerfaget, skriftlig5t eksamen
IVE3102 Industritekstilfaget, veving, skriftlig5t eksamen
MOD3102 Modistfaget, skriftlig5t eksamen
DKO3102 Dimensjonskontrollfaget, skriftlig5t eksamen
BAK3102 Bakerfaget, skriftlig5t eksamen
ENG1007 Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogramForberedelsesdag
AKT3102 Aktivitørfaget, skriftlig5t eksamen
GJE3102 Gjenvinningsfaget, skriftlig5t eksamen
SKO3102 Skomakerfaget, skriftlig5t eksamen
SKF3112 Skogfaget, skriftlig5t eksamen
HOV3102 Hovslagerfaget, skriftlig5t eksamen
ITA3102 Industritapetsererfaget, skriftlig5t eksamen
BTK3102 Bilfaget, tunge kjøretøy, skriftlig5t eksamen
SEI3102 Seilmakerfaget , skriftlig5t eksamen
SLG3102 Salgsfaget, skriftlig5t eksamen
BNT3102 Buntmakerfaget, skriftlig5t eksamen
HEI3002 Heismontørfaget, skriftlig5t eksamen
GLH3102 Glasshåndverkerfaget, skriftlig5t eksamen
BRM3102 Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner, skriftlig5t eksamen
IMP3102 Industriell matproduksjon, skriftlig5t eksamen
STU3102 Storurmakerfaget, skriftlig5t eksamen
KOK3102 Kokkfaget, skriftlig5t eksamen
DAT4002 Dataelektronikerfaget5t eksamen
SPD3102 Skinn- og pelsduodjifaget, skriftlig5t eksamen
IGS3102 Industritekstilfaget, garnframstilling, skriftlig5t eksamen
HVF3102 Håndveverfaget, skriftlig5t eksamen
KST3102 Kostymesyerfaget, skriftlig5t eksamen
AMM3002 Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfaget5t eksamen
BOR3102 Boreoperatørfaget, skriftlig5t eksamen
PMF3102 Pølsemakerfaget, skriftlig5t eksamen
PLA3102 Platearbeiderfaget, skriftlig5t eksamen
LSF3102 Låsesmedfaget , skriftlig5t eksamen
VAS3102 Vaskerifaget , skriftlig5t eksamen
KRV3102 Kurvmakerfaget , skriftlig5t eksamen
BUA3102 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, skriftlig5t eksamen
BUN3102 Bunadtilvirkerfaget, skriftlig5t eksamen
ISN3102 Industrisnekkerfaget, skriftlig5t eksamen
SMP3102 Sjømatproduksjon, skriftlig5t eksamen
IME3102 Industrimekanikerfaget , skriftlig5t eksamen
STR3102 Strikkefaget, skriftlig5t eksamen
SAL3102 Salmakerfaget, skriftlig5t eksamen
BMF3002 Børsemakerfaget5t eksamen
SAM3051 Sosialkunnskap5t eksamen
DYR3103 Dyrefaget, skriftlig5t eksamen
HAV3103 Havbruksteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
BIP3103 Bilpleiefaget, skriftlig5t eksamen
TLM3103 Truck- og liftmekanikerfaget, skriftlig5t eksamen
AKT3103 Aktivitørfaget, skriftlig5t eksamen
AKV3103 Akvakulturfaget, skriftlig5t eksamen
BSM3103 Bilsalmakerfaget, skriftlig5t eksamen
EKF3103 Ernæringskokkfaget, skriftlig5t eksamen
FVF3103 Ferskvarehandlerfaget, skriftlig5t eksamen
GAR3103 Gartnerfaget, skriftlig5t eksamen
GBF3103 Glassblåserfaget, skriftlig5t eksamen
IHP3103 Innholdsproduksjonsfaget, skriftlig5t eksamen
ITD3103 IT-driftsfaget, skriftlig5t eksamen
MDF3103 Mediedesignfaget, skriftlig5t eksamen
MET3103 Medieteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
PLF3103 Plastfaget, skriftlig5t eksamen
SMK3103 Skipsmotormekanikerfaget, skriftlig5t eksamen
SOA3103 Service- og administrasjonsfaget, skriftlig5t eksamen
SAM3046 Markedsføring og ledelse 25t eksamen
SAM3058 Rettslære 25t eksamen
ALU3103 Aluminiumskonstruksjonsfaget, skriftlig5t eksamen
AMB3103 Ambulansefaget, skriftlig5t eksamen
BAK3103 Bakerfaget, skriftlig5t eksamen
BKF3103 Bøkkerfaget, skriftlig5t eksamen
BKO3103 Brønnfaget, komplettering, skriftlig5t eksamen
BKV3103 Brønnfaget, kveilerøroperasjoner, skriftlig5t eksamen
BLA3103 Billakkerarfaget, skriftlig5t eksamen
BLD3103 Blomsterdekoratørfaget, skriftlig5t eksamen
BLY3103 Blyglasshåndverkerfaget, skriftlig5t eksamen
BMK3103 Bilfaget, lette kjøretøy, skriftlig5t eksamen
BNT3103 Buntmakerfaget, skriftlig5t eksamen
BOR3103 Boreoperatørfaget, skriftlig5t eksamen
BRE3103 Brønnfaget, elektriske kabeloperasjoner, skriftlig5t eksamen
BRH3103 Brønnfaget, havbunnsinstallasjoner, skriftlig5t eksamen
BRM3103 Brønnfaget, mekaniske kabeloperasjoner, skriftlig5t eksamen
BRS3103 Brønnfaget, sementering, skriftlig5t eksamen
BSK3103 Bilskadefaget, skriftlig5t eksamen
BTK3103 Bilfaget, tunge kjøretøy, skriftlig5t eksamen
BUA3103 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, skriftlig5t eksamen
BUN3103 Bunadtilvirkerfaget, skriftlig5t eksamen
CNC3103 CNC-maskineringsfaget, skriftlig5t eksamen
DKO3103 Dimensjonskontrollfaget, skriftlig5t eksamen
FFA3103 Fiske og fangst, skriftlig5t eksamen
FGY3103 Forgyllerfaget, skriftlig5t eksamen
FIL3103 Filigranssølvsmedfaget, skriftlig5t eksamen
FMK3103 Finmekanikerfaget, skriftlig5t eksamen
FRI3103 Frisørfaget, skriftlig5t eksamen
GIP3103 Gipsmakerfaget , skriftlig5t eksamen
GPT3103 Grafisk produksjonsteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
GRF3103 Gravørfaget, skriftlig5t eksamen
GTL3103 Gjørtlerfaget, skriftlig5t eksamen
GUL3103 Gullsmedfaget, skriftlig5t eksamen
GVF3103 Gjenvinningsfaget, skriftlig5t eksamen
HBB3103 Håndbokbinderfaget, skriftlig5t eksamen
HEA3103 Helsearbeiderfaget, skriftlig5t eksamen
HJU3103 Hjulutrustningsfaget, skriftlig5t eksamen
HMD3103 Horn-, bein- og metallduodjifaget, skriftlig5t eksamen
HSK3103 Herreskredderfaget, skriftlig5t eksamen
HST3103 Hestefaget, skriftlig5t eksamen
HVF3103 Håndveverfaget, skriftlig5t eksamen
HVS3103 Hovslagerfaget, skriftlig5t eksamen
IME3103 Industrimekanikerfaget , skriftlig5t eksamen
IMO3103 Industrimontørfaget, skriftlig5t eksamen
IMP3103 Industriell matproduksjon, skriftlig5t eksamen
IOM3103 Industrioppmålingsfaget, skriftlig5t eksamen
IOV3103 Industriell overflatebehandling, skriftlig5t eksamen
IRL3103 Industrirørleggerfaget, skriftlig5t eksamen
ISN3103 Industrisnekkerfaget, skriftlig5t eksamen
ITA3103 Industritapetsererfaget, skriftlig5t eksamen
KAR3103 Chassispåbyggerfaget, skriftlig5t eksamen
KBB3103 Komposittbåtbyggerfaget, skriftlig5t eksamen
KER3103 Keramikerfaget , skriftlig5t eksamen
KJD3103 Kjole- og draktsyerfaget, skriftlig5t eksamen
KJP3103 Kjemiprosessfaget, skriftlig5t eksamen
KLO3103 Kran- og løfteoperasjonsfaget, skriftlig5t eksamen
KOK3103 Kokkfaget, skriftlig5t eksamen
KON3103 Konditorfaget, skriftlig5t eksamen
KRV3103 Kurvmakerfaget , skriftlig5t eksamen
KSK3103 Kjøttskjærerfaget, skriftlig5t eksamen
KST3103 Kostymesyerfaget, skriftlig5t eksamen
LAB3103 Laboratoriefaget, skriftlig5t eksamen
LMM3103 Landbruksmaskinmekanikerfaget, skriftlig5t eksamen
LSM3103 Låsesmedfaget , skriftlig5t eksamen
MBT3103 Møbeltapetsererfaget, skriftlig5t eksamen
MME3103 Motormekanikerfaget, skriftlig5t eksamen
MOB3103 Modellbyggjarfaget, skriftlig5t eksamen
MOD3103 Modistfaget, skriftlig5t eksamen
MPM3103 Maskør- og parykkmakerfaget, skriftlig5t eksamen
MSF3103 Møbelsnekkerfaget, skriftlig5t eksamen
MSY3103 Motorsykkelfaget, skriftlig5t eksamen
MTS3103 Matrosfaget, skriftlig5t eksamen
NDT3103 NDT-kontrollørfaget, skriftlig5t eksamen
OPT3103 Optronikerfaget, skriftlig5t eksamen
ORG3103 Orgelbyggerfaget, skriftlig5t eksamen
ORT3103 Ortopediteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
PFD3103 Profileringsdesignfaget, skriftlig5t eksamen
PLA3103 Platearbeiderfaget, skriftlig5t eksamen
PMF3103 Pølsemakerfaget, skriftlig5t eksamen
POM3103 Polymerkomposittfaget, skriftlig5t eksamen
POR3103 Portørfaget, skriftlig5t eksamen
PRT3103 Produksjonsteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
REI3103 Reindriftsfaget, skriftlig5t eksamen
REP3103 Repslagerfaget, skriftlig5t eksamen
RSD3103 Reservedelsfaget, skriftlig5t eksamen
SAL3103 Salmakerfaget, skriftlig5t eksamen
SEI3103 Seilmakerfaget , skriftlig5t eksamen
SER3103 Servitørfaget, skriftlig5t eksamen
SGR3103 Serigrafifaget, skriftlig5t eksamen
SKF3103 Skogfaget, skriftlig5t eksamen
SKO3103 Skomakerfaget, skriftlig5t eksamen
SLF3103 Slakterfaget, skriftlig5t eksamen
SLG3103 Salgsfaget, skriftlig5t eksamen
SLV3103 Sølvsmedfaget, skriftlig5t eksamen
SME3103 Smedfaget, skriftlig5t eksamen
SMP3103 Sjømatproduksjon, skriftlig5t eksamen
SPD3103 Skinn- og pelsduodjifaget, skriftlig5t eksamen
STR3103 Strikkefaget, skriftlig5t eksamen
SVE3103 Sveisefaget, skriftlig5t eksamen
TDR3103 Tredreierfaget, skriftlig5t eksamen
TED3103 Tekstilduodjifaget, skriftlig5t eksamen
TKS3103 Taksidermistfaget , skriftlig5t eksamen
TRB3103 Trebåtbyggerfaget , skriftlig5t eksamen
TRD3103 Treduodjifaget, skriftlig5t eksamen
TSK3103 Treskjærerfaget, skriftlig5t eksamen
TSR3103 Tekstilrensfaget, skriftlig5t eksamen
URM3103 Urmakerfaget, skriftlig5t eksamen
VAF3103 Vaskerifaget , skriftlig5t eksamen
VER3103 Verktøymakerfaget, skriftlig5t eksamen
VHD3103 Ull- og garnduodjifaget, skriftlig5t eksamen
ELE3103 Elektrikerfaget, skriftlig5t eksamen
TEL3103 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftlig5t eksamen
EOP3103 Energioperatørfaget, skriftlig5t eksamen
EMO3103 Energimontørfaget, skriftlig5t eksamen
HEI3103 Heismontørfaget, skriftlig5t eksamen
AMM3103 Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfaget5t eksamen
BMF3103 Børsemakerfaget, skriftlig5t eksamen
ITF3103 Industritekstilfaget, fordypningsområde farging, trykking og etterbehandling, skriftlig5t eksamen
ITF3104 Industritekstilfaget, fordypningsområde garnframstilling, skriftlig5t eksamen
ITF3105 Industritekstilfaget, fordypningsområde industrisøm, skriftlig5t eksamen
ITF3106 Industritekstilfaget, fordypningsområde trikotasje, skriftlig5t eksamen
ITF3107 Industritekstilfaget, fordypningsområde veving, skriftlig5t eksamen
DAT3103 Dataelektronikerfaget, skriftlig5t eksamen
AUT3103 Automatiseringsfaget, skriftlig5t eksamen
AMB3102 Ambulansefaget, skriftlig5t eksamen
BMK3102 Bilfaget, lette kjøretøy, skriftlig5t eksamen
MTS3102 Matrosfaget, skriftlig5t eksamen
NDT3102 NDT-kontrollørfaget, skriftlig5t eksamen
ENG1009 Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogramForberedelsesdag
SGR3102 Serigrafifaget, skriftlig5t eksamen
ELE3002 Elektrikerfaget, skriftlig5t eksamen
BUT3102 Butikkslakterfaget, skriftlig5t eksamen
MTF3102 Møbeltapetsererfaget, skriftlig5t eksamen
HMD3102 Horn-, bein- og metallduodjifaget, skriftlig5t eksamen
ORG3102 Orgelbyggerfaget, skriftlig5t eksamen
SIG3103 Signalmontørfaget, skriftlig6t eksamen
EKD3001 Produksjon og konseptutviklingForberedelsesdag
EKD3002 Bedriftskultur og markedsføring5t eksamen
MDD3007 Lytting5t eksamen
TAN3006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
LBR3010 Utmark og kulturlandskap4t eksamen
HUD3006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
DRA2016 Teater i perspektiv 2Forberedelsesdag
AUT3006 Elenergisystemer4t eksamen
MEL3007 Automasjon4t eksamen
NAB3010 Naturbasert næringsutvikling4t eksamen
HSE3006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
INT3005 Kunde og kommunikasjon4t eksamen
APO3006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
DAT3005 Reparasjon og vedlikehold4t eksamen
MUS3008 Musikk fordypning 2Forberedelsesdag
FOT3006 Kommunikasjon og samhandling4t eksamen
SAS2002 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SAS2011 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
SAS2020 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen

FagkodeFagForberedelse/eksamen
AUT4030 AutomatiseringsfagetForberedelsesdag
ENG1013 Engelsk for elever med tegnspråk, vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
ENG1011 Engelsk for elever med tegnspråk, vg1 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
ENG1007 Engelsk vg1 studieforberedende utdanningsprogram5t eksamen
AUT2102 AutomatiseringForberedelsesdag
ENG1009 Engelsk vg1 yrkesfaglige utdanningsprogram5t eksamen
EKD3001 Produksjon og konseptutvikling5t eksamen
SSR1003 Kultur og samhandling4t eksamen
HSF1008 Yrkesliv i helse- og oppvekstfag4t eksamen
IKM1003 Konseptutvikling og programmering4t eksamen
TIP1008 Produktivitet og kvalitetsstyring4t eksamen
BRT2010 Tverrfaglig eksamen brønnteknikk5t eksamen
TAN3005 Smittevern, tannanatomi og fysiologi4t eksamen
LBR3009 Plante- og husdyrproduksjon4t eksamen
HUD3005 Helsefremmende arbeid4t eksamen
DRA2016 Teater i perspektiv 25t eksamen
AUT3005 Automatiseringssystemer4t eksamen
MEL3006 Elenergi4t eksamen
NAB3007 Naturforvaltning4t eksamen
HSE3005 Helse og sykdom4t eksamen
INT3004 Prosess og prosjektering4t eksamen
APO3005 Helseveiledning i apotek4t eksamen
DAT3004 Installering og drift4t eksamen
MUS3008 Musikk fordypning 25t eksamen
FOT3005 Helse, funksjon og bevegelse4t eksamen

FagkodeFagForberedelse/eksamen
AUT2102 AutomatiseringForberedelsesdag
EOP3030 EnergioperatørfagetForberedelsesdag
ELE3030 ElektrikerfagetForberedelsesdag
ELE3003 Elektrikerfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
HEI3003 Heismontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
EMO3003 Energimontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
MEL4002 Maritim elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
MEL3030 Maritim elektrikerfagetForberedelsesdag
EMO3030 EnergimontørfagetForberedelsesdag
MEL3103 Maritim elektrikerfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
EOP3003 Energioperatørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
HEI3030 HeismontørfagetForberedelsesdag
SIG3003 Signalmontørfaget - praksiskandidatForberedelsesdag
SAM3055 Politikk og menneskerettigheterForberedelsesdag
MAT1023 Matematikk 2P5t eksamen
SPR3034 Kommunikasjon og kultur 2Forberedelsesdag
SPR3036 Kommunikasjon og kultur 3Forberedelsesdag
SPR3039 Reiseliv og språk 2Forberedelsesdag
MAT1151 Matematikk 2P-Y5t eksamen
ELE2102 Elenergi og ekomForberedelsesdag
BMF2102 BørsemakerForberedelsesdag
SIG3030 SignalmontørfagetForberedelsesdag
MEL3104 Maritim elektrikerfaget, skriftligForberedelsesdag
AUT4030 AutomatiseringsfagetForberedelsesdag
AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidatForberedelsesdag

FagkodeFagForberedelse/eksamen
EOP3030 Energioperatørfaget5t eksamen
BRO3102 Brønn- og borefaget, skriftlig5t eksamen
SIK3102 Sikkerhetsfaget, skriftlig5t eksamen
AUT4030 Automatiseringsfaget5t eksamen
ELE3030 Elektrikerfaget5t eksamen
AVI4003 Avionikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
RLF3102 Rørleggerfaget, skriftlig5t eksamen
BAN3102 Banemontørfaget, skriftlig5t eksamen
TAV3102 Tavlemontørfaget5t eksamen
MAL3102 Malerfaget, skriftlig5t eksamen
TBY3102 Trevare- og bygginnredningsfaget, skriftlig5t eksamen
RHO3102 Renholdsoperatørfaget, skriftlig5t eksamen
FSY4003 Flysystemmekanikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
STI3102 Stillasbyggerfaget, skriftlig5t eksamen
DAT4003 Dataelektronikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
ELE3003 Elektrikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
HEI3003 Heismontørfaget - praksiskandidat5t eksamen
KUL3102 Kulde- og varmepumpemontørfaget, skriftlig5t eksamen
FTG3102 Fotograffaget, skriftlig5t eksamen
RES3102 Resepsjonsfaget, skriftlig5t eksamen
STE3102 Steinfaget , skriftlig5t eksamen
TEL3030 Telekommunikasjonsmontørfaget5t eksamen
AMM3003 Anleggsmaskinmekanikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
FST4003 Flystrukturmekanikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
TLF3102 Trelastfaget, skriftlig5t eksamen
IMF3102 Industrimalerfaget, skriftlig5t eksamen
FSY4030 Flysystemmekanikerfaget5t eksamen
VIK3102 Viklerfaget5t eksamen
LIM3102 Limtreproduksjonsfaget, skriftlig5t eksamen
AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidat5t eksamen
TAK3102 Tak- og membrantekkerfaget, skriftlig5t eksamen
EMO3003 Energimontørfaget - praksiskandidat5t eksamen
AMM3030 Anleggsmaskinmekanikerfaget5t eksamen
ANG3102 Anleggsgartnerfaget, skriftlig5t eksamen
AVI4030 Avionikerfaget5t eksamen
TMF3102 Tømrerfaget, skriftlig5t eksamen
BMF3030 Børsemakerfaget5t eksamen
ASF3102 Asfaltfaget, skriftlig5t eksamen
FMO4003 Flymotormekanikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
VOA3102 Vei- og anleggsfaget, skriftlig5t eksamen
MEL4002 Maritim elektrikerfaget, skriftlig5t eksamen
BET3102 Betongfaget, skriftlig5t eksamen
FUO3102 Fjernstyrte undervannsoperasjoner5t eksamen
ISO3102 Isolatørfaget, skriftlig5t eksamen
TEL3003 Telekommunikasjonsmontørfaget - praksiskandidat5t eksamen
MEL3030 Maritim elektrikerfaget5t eksamen
BMF3003 Børsemakerfaget - praksiskandidat5t eksamen
GLA3102 Glassfaget, skriftlig5t eksamen
PRO3102 Produksjonselektronikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
RLV3102 Reiselivsfaget, skriftlig5t eksamen
EMO3030 Energimontørfaget5t eksamen
FST4030 Flystrukturmekanikerfaget5t eksamen
TOG3102 Togelektrikerfaget5t eksamen
BDR3102 Byggdrifterfaget, skriftlig5t eksamen
FMO4030 Flymotormekanikerfaget5t eksamen
YRK3102 Yrkessjåførfaget, skriftlig5t eksamen
MEL3103 Maritim elektrikerfaget - praksiskandidat5t eksamen
EOP3003 Energioperatørfaget - praksiskandidat5t eksamen
MUR3102 Murerfaget, skriftlig5t eksamen
LOG3102 Logistikkfaget, skriftlig5t eksamen
ERF3102 Elektroreparatørfaget5t eksamen
HEI3030 Heismontørfaget5t eksamen
ISF3102 IKT-servicefaget, skriftlig5t eksamen
MGR3102 Mediegrafikerfaget, skriftlig5t eksamen
SIG3003 Signalmontørfaget - praksiskandidat5t eksamen
AMF3102 Anleggsmaskinførerfaget, skriftlig5t eksamen
FEI3102 Feierfaget , skriftlig5t eksamen
FJE3102 Fjell- og bergverksfaget, skriftlig5t eksamen
SAM3055 Politikk og menneskerettigheter5t eksamen
ARL3103 Anleggsrørleggerfaget, skriftlig5t eksamen
VOV3103 Veidrift- og veivedlikeholdsfaget, skriftlig5t eksamen
AMK2102 Arbeidsmaskiner5t eksamen
BFB3103 Brannforebyggerfaget- skriftlig5t eksamen
DEL2102 Datateknologi og elektronikk5t eksamen
KVP3103 Kulde- og varmepumpeteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
MFF3103 Murer- og flisleggerfaget, skriftlig5t eksamen
MOT3103 Maler- og overflateteknikkfaget, skriftlig5t eksamen
PRO3103 Produksjonselektronikerfaget, skriftlig5t eksamen
SPR3034 Kommunikasjon og kultur 25t eksamen
SPR3036 Kommunikasjon og kultur 35t eksamen
SPR3039 Reiseliv og språk 25t eksamen
AMF3103 Anleggsmaskinførerfaget, skriftlig5t eksamen
ANG3103 Anleggsgartnerfaget, skriftlig5t eksamen
ASF3103 Asfaltfaget, skriftlig5t eksamen
BAN3103 Banemontørfaget, skriftlig5t eksamen
BDR3103 Byggdrifterfaget, skriftlig5t eksamen
BET3103 Betongfaget, skriftlig5t eksamen
BRO3103 Brønn- og borefaget, skriftlig5t eksamen
GLA3103 Glassfaget, skriftlig5t eksamen
IMF3103 Industrimalerfaget, skriftlig5t eksamen
ISL3103 Isolatørfaget, skriftlig5t eksamen
LOG3103 Logistikkfaget, skriftlig5t eksamen
RLF3103 Rørleggerfaget, skriftlig5t eksamen
RLV3103 Reiselivsfaget, skriftlig5t eksamen
ROF3103 Renholdsoperatørfaget - skriftlig5t eksamen
SIK3103 Sikkerhetsfaget, skriftlig5t eksamen
STE3103 Steinfaget , skriftlig5t eksamen
TAK3103 Tak- og membrantekkerfaget, skriftlig5t eksamen
TAV3103 Tavlemontørfaget5t eksamen
TMF3103 Tømrerfaget, skriftlig5t eksamen
TOG3103 Togelektrikerfaget5t eksamen
VBL3103 Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, skriftlig5t eksamen
VIK3103 Viklerfaget5t eksamen
VOA3103 Vei- og anleggsfaget, skriftlig5t eksamen
YRK3103 Yrkessjåførfaget, skriftlig5t eksamen
FJE3103 Fjell- og bergverksfaget, fordypningsområde fjellsikring, skriftlig5t eksamen
FJE3104 Fjell- og bergverksfaget, fordypningsområde knuseverk, skriftlig5t eksamen
FJE3105 Fjell- og bergverksfaget, fordypningsområde bergsprenging, skriftlig5t eksamen
TLT3103 Trelast og limtreproduksjonsfaget, fordypningsområde høvellastproduksjon, skriftlig5t eksamen
TLT3104 Trelast og limtreproduksjonsfaget, fordypningsområde skurlastproduksjon, skriftlig5t eksamen
TLT3105 Trelast og limtreproduksjonsfaget, fordypningsområde konstruksjonlimtre, skriftlig5t eksamen
TLT3106 Trelast og limtreproduksjonsfaget, fordypningsområde limtreplater og komponenter, skriftlig5t eksamen
SNE3103 Snekkerfaget, fordypningsområde innredning, skriftlig5t eksamen
SNE3104 Snekkerfaget, fordypningsområde dør og vindu, skriftlig5t eksamen
SNE3105 Snekkerfaget, fordypningsområde trapp, skriftlig5t eksamen
FUO3103 Fjernstyrte undervannsoperasjoner5t eksamen
ERF3103 Elektroreparatørfaget5t eksamen
ELE2102 Elenergi og ekom5t eksamen
BMF2102 Børsemaker5t eksamen
AUT2102 Automatisering5t eksamen
BYM3103 Byggmontasjefaget - skriftlig5t eksamen
SBF3103 Stillasbyggerfaget - skriftlig5t eksamen
SIG3030 Signalmontørfaget5t eksamen
KAD3102 Kontor- og administrasjonsfaget, skriftlig5t eksamen
VBL3102 Ventilasjons- og blikkenslagerfaget, skriftlig5t eksamen
DAT4030 Dataelektronikerfaget5t eksamen
FMF3103 Fundamenteringsfaget, skriftlig5t eksamen
MEL3104 Maritim elektrikerfaget, skriftlig5t eksamen
DRF3103 Droneoperatørfaget, skriftlig5t eksamen

Januar 2025

Mars 2025