Lærerundersøkelsen

I Lærerundersøkelsen får lærerne si sin mening om elevenes læring og trivsel på skolen, samt svare på spørsmål om organisasjons- og profesjonsutvikling. Det er frivillig for skolene å gjennomføre undersøkelsen.

Lærerne velger alltid selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. De fleste spørsmålene er laget for å speile spørsmålene i Elevundersøkelsen for å se de to undersøkelsene i sammenheng.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Skolene som vil delta må gjennomføre undersøkelsen i løpet av perioden 26. februar til 31. mars. 

Spørsmålene

Det er 20 spørsmålsbolker tilgjengelig i undersøkelsen og skolene kan maksimalt velge 10 bolker. Vi anbefaler å ikke velge flere spørsmål enn skolene har planer om å følge opp.

Selve spørsmålene kan du se her

Utdanningsdirektoratet oppfordrer skoler til å legge inn spørsmålsbolken "Ledelse og samarbeid". Hvis resultatene fra denne spørsmålsbolken ikke er tilfredsstillende anbefaler vi at skolen gjennomfører Ståstedsanalysen. 

Resultatene

Resultatene publiseres i rapportportalen 9. april. De er kun tilgjengelig for brukere med påloggingsrettigheter.

Resultatene fra Lærerundersøkelsen brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.