Lærerundersøkelsen

I Lærerundersøkelsen får lærerne si sin mening om elevenes læring og trivsel på skolen, samt svare på spørsmål om organisasjons- og profesjonsutvikling. Det er frivillig for skolene å gjennomføre undersøkelsen.

Lærerne velger alltid selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. De fleste spørsmålene er laget for å speile spørsmålene i Elevundersøkelsen for å se de to undersøkelsene i sammenheng.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Skolene kan gjennomføre undersøkelsen på høsten. Det vil ikke være mulig å gjennomføre lærerundersøkelsen våren 2023. Bakgrunnen er at vi jobber med en ny teknisk løsning for brukerundersøkelsene.

Spørsmålene

Det er 20 spørsmålsbolker tilgjengelig i undersøkelsen og skolene kan maksimalt velge 10 bolker. Vi anbefaler å ikke velge flere spørsmål enn skolene har planer om å følge opp.

Selve spørsmålene kan du se her

Utdanningsdirektoratet oppfordrer skoler til å legge inn spørsmålsbolken "Ledelse og samarbeid". Hvis resultatene fra denne spørsmålsbolken ikke er tilfredsstillende anbefaler vi at skolen gjennomfører Ståstedsanalysen. 

Resultatene

Resultatene fra Lærerundersøkelsen brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.