Lærerundersøkelsen

I Lærerundersøkelsen får lærerne si sin mening om elevenes læring og trivsel på skolen, samt svare på spørsmål om organisasjons- og profesjonsutvikling. Det er frivillig for skolene å gjennomføre undersøkelsen.

Logg inn for å svare på Lærerundersøkelsen

Lærerne velger alltid selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på. De fleste spørsmålene er laget for å speile spørsmålene i Elevundersøkelsen for å se de to undersøkelsene i sammenheng.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Skolene kan gjennomføre undersøkelsen både på våren og høsten.

Spørsmålene

Det er 20 spørsmålsbolker tilgjengelig i undersøkelsen og skolene kan maksimalt velge 10 bolker. Vi anbefaler å ikke velge flere spørsmål enn skolene har planer om å følge opp.

Selve spørsmålene kan du se her

Utdanningsdirektoratet oppfordrer skoler til å legge inn spørsmålsbolken "Ledelse og samarbeid". Hvis resultatene fra denne spørsmålsbolken ikke er tilfredsstillende anbefaler vi at skolen gjennomfører Ståstedsanalysen. 

Resultatene

Resultatene fra Lærerundersøkelsen brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Personvern

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar for undersøkelsen med skoleeierne. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene. 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!