Lærerundersøkelsen

I Lærerundersøkelsen får lærerne si sin mening om elevenes læring og trivsel på skolen. Det er frivillig for skolene å gjennomføre undersøkelsen.

Logg inn for å svare på Lærerundersøkelsen

Lærerne velger alltid selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Ikke en medarbeiderundersøkelse

Lærerundersøkelsen er ikke en medarbeiderundersøkelse, men utfordrer lærere til å gi en vurdering av elevenes læringsmiljø. Spørsmålene er i stor grad laget for å speile spørsmålene i Elevundersøkelsen, slik at man kan se de to undersøkelsene i sammenheng. 

Når gjennomføres undersøkelsen?

Skolene kan gjennomføre undersøkelsen både på våren og høsten.

Spørsmålene

Skolene velger fritt hvilke spørsmål de ønsker å be lærerne om å svare på. Vi anbefaler likevel å ikke velge flere spørsmål enn de har planer om å følge opp. Det er ikke teknisk mulig å ta med mer enn 20 bolker.

Selve spørsmålene kan du se her.

Resultatene

Resultatene fra Lærerundersøkelsen brukes av skoler, skoleeiere og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Personvern

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar for undersøkelsen med skoleeierne. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene. 

 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!