Kontakt oss

Nå lurer mange på dette

Oppmelding til eksamen

Kontakt fylkeskommunen i fylket der du vil ta eksamen. 


Eksamensdatoer

Datoer for sentralt gitt eksamen

Fylkeskommunene setter dato for lokalt gitt eksamen (muntlig/praktisk).


Læreplaner og kompetansemål

Eksamensoppgavene tar utgangspunkt i kompetansemålene, og er ikke basert på et bestemt pensum.

Finn kompetansemålene for din læreplan.

Kontakt fylkeskommunen i fylket der du er meldt opp til eksamen hvis du trenger veiledning for å finne riktig læreplan.


Eksamensoppgaver

Tidligere eksamensoppgaver, forberedelsesdeler og veiledninger 

Endringer i eksamen

De nye læreplanene fører til faglige endringer i eksamen.

Endringer i eksamen etter nye læreplaner

I noen fag kan du i en periode velge mellom gammel eller ny eksamen. Kontakt fylkeskommunen der du er oppmeldt for å finne hva som gjelder for deg. 

Ansatte i skole eller barnehage kan søke om støtte til videreutdanning. Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars 2021 for de fleste ordningene, og frem til 15. mars for noen. Søknadsskjemaet vil være tilgjengelig på udir.no.

Studiekatalogen for studieåret 2021-2022 er tilgjengelig på udir.no fra 1. februar 2021. Lærere i skolen kan også søke studier som ikke er nevnt i katalogen.

Skolene skal gjennomføre Elevundersøkelsen i høstsemesteret. Gjennomføringsperioden for høstsemesteret er fra 1. oktober til 20. desember.

Skolene kan også gjennomføre undersøkelsen i vårsemesteret hvis de ønsker. Gjennomføringsperioden er fra februar til juni.

Informasjon til deg som skal administrere Elevundersøkelsen

Bestillings- og rapportportalen

Innlogging for elever

vår statistikkbank presenterer vi resultatene under temaet «Læringsmiljø og mobbing», for 7. og 10. trinn og vg1.

Foreldreundersøkelsen er åpen mellom 1. november og 20. desember. Det er frivillig for barnehagene om de vil gjennomføre undersøkelsen.

Informasjon til deg som skal administrere foreldreundersøkelsen

Bestillings- og rapportportalen

Innlogging for foreldre

Kontakt

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!