Teknologi endrer skolen – sammen må vi bestemme hvordan

Råd om kunstig intelligens i skolen

Dette er en oppsummering fra Udirs samarbeid med skoler, kommuner, universiteter og høgskoler. Her har vi samlet kunnskap og utviklet støtte til skoler og skoleeiere i arbeidet med kunstig intelligens (KI). Denne siden vil bli revidert jevnlig.

I likhet med samfunn og arbeidsliv må skolen endre seg som følge av KI. Samtidig må vi anerkjenne at teknologien utvikler seg svært raskt, og at både praksis, kunnskapsutvikling og lovverk vil henge etter. Tjenester basert på KI, gir mange utfordringer og muligheter. Noen må vi håndtere fortløpende, mens andre må jobbes med over tid. På lang sikt medfører teknologiutviklingen at det oppstår fundamentale spørsmål om skole og utdanning; 

  • Hvilket samfunn og arbeidsliv bør skolen forberede elevene på, når KI fører til store og raske endringer? Hvordan vil det påvirke skolens innhold og elevenes læring?
  • Hvilke verdier blir særlig viktige å holde høyt i skolen når den teknologiske utviklingen bidrar til stadig mer usikre kilder til troverdig informasjon?

Hvorfor må skolene jobbe med KI nå?

Formålet med skolen beskrives i opplæringsloven, der det blant annet står at skolen skal bidra til "opne dører mot verda og framtida" og fremme verdier som demokrati, ytringsfrihet og menneskerettigheter. KI er en viktig del av den verden og fremtiden elevene møter. Samtidig kan verdier som demokrati og ytringsfrihet være under press i en verden der "fake-news" og påvirkningskampanjer får enda sterkere verktøy gjennom bruk av KI. Mange av de mest brukte sosiale mediene bruker allerede KI i sine tjenester. Hvilken kunnskap trenger barn og unge for å manøvrere trygt i dette landskapet og hvordan kan skolen bidra?

Råd om KI i skolen

 Mer om de enkelte rådene