Teknologi endrer skolen – sammen må vi bestemme hvordan

Råd om kunstig intelligens i skolen

Her finner du kunnskap og støtte til skoler og skoleeiere i arbeidet med kunstig intelligens (KI). Innholdet er basert på samarbeid med skoler, kommuner, universiteter og høgskoler.

Råd om KI i skolen

 Mer om de enkelte rådene