Læreplanen og KI

Kunstig intelligens (KI) er relevant å inkludere som en del av elevenes opplæring i fag. Dette kan være enten for å lære om KI som teknologi, hvordan denne teknologien kan påvirke individet og samfunnet, eller hvordan elevene kan bruke KI i læringsarbeidet på hensiktsmessige måter.