Høyringar

Vi ønskjer å få så gode innspel som mogeleg før vi tek avgjerder. Difor nyttar vi høyringar slik at kommunar, fylkeskommunar, barnehagar, skolar, tilsette, organisasjonar, nærligsliv og innbyggjarar skal få seie si meining, og for at alle kan få innsyn i våre prosessar.

Korleis arkivere høyringar frå Udir

Høyringane ligg her i tre år. Ønsker du innsyn i eldre høyringar, kontakt post@udir.no.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!