Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg

Omsorg er en forutsetning for barnas trygghet og trivsel, og for utvikling av empati og nestekjærlighet. Barnehagen skal gi barna mulighet til å utvikle tillit til seg selv og andre. I barnehagen skal alle barna oppleve å bli sett, forstått, respektert og få den hjelp og støtte de har behov for. Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring. Personalet skal arbeide for et miljø som ikke bare gjør barna til mottakere av omsorg, men som også verdsetter barnas egne omsorgshandlinger.

Personalet skal

  • ivareta barnas behov for fysisk omsorg, inkludert behov for ro og hvile
  • legge til rette for at barna kan knytte seg til personalet og til hverandre
  • sørge for at alle barn opplever trygghet, tilhørighet og trivsel i barnehagen
  • møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn
  • være lydhør for barnas uttrykk og imøtekomme deres behov for omsorg med sensitivitet
  • støtte og oppmuntre barna til å vise omsorg for andre og til selv å kunne ta imot omsorg
  • bidra til at barna kan utvikle tillit til seg selv og andre.

Støttemateriell

Støttemateriellet er frivillig å bruke.

Temasider og artikler

Vetuva: Snakker ikke om omsorg

Refleksjonsspørsmål

  • Hvordan ser vi om barn er trygge?
  • Hvordan ser vi om barn trives?

Andre nyttige ressurser

Lag plakat

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!