Oversikt 2014–2023

Funn fra «Spørsmål til Barnehage-Norge»

Spørreundersøkelsen «Spørsmål til Barnehage-Norge» blir sendt ut til barnehagemyndigheter, barnehageeiere og barnehagestyrere hvert år. Her finner du rapporter fra alle undersøkelsene og hvilke temaer som er blitt svart på når.

Resultatene fra spørreundersøkelsen brukes som kunnskapsgrunnlag i Kunnskapsdepartementets og Utdanningsdirektoratets arbeid med ulike satsninger og prioriteringer. Temaene for den enkelte undersøkelsen varierer fra år til år, avhengig av hva vi har behov for kunnskap om.

Undersøkelsen er representativ. Resultatene gir derfor et godt innblikk i hva de som jobber på feltet mener om de ulike temaene.

SINTEF har oppdraget med å gjennomføre spørringene frem til 2024.

Hva er temaene i undersøkelsene?

Temaene varierer fra år til år, og noen tema har vært med flere ganger. Under har vi oppsummert hvilke temaer det er spurt om i de ulike undersøkelsene:

Alle undersøkelsene

 

Spørsmål til Skole-Norge