Tilskudd til private barnehager

Kommunal deflator

Kommuner som fastsetter egne satser for 2022, skal indeksregulere tilskuddsgrunnlaget med kommunal deflator. Kommunal deflator for 2021 er 3,3 og for 2022 er den 2,5.

Forskriftsendringer
Kunnskapsdepartementet har fastsatt endringer i forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. Endringene gjelder nedjustert pensjonspåslag og endringer i de nasjonale satsene.

Regelverket

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!