Tilskudd til private barnehager

Kommunal deflator

Kommuner som fastsetter egne satser for 2022, skal indeksregulere tilskuddsgrunnlaget med kommunal deflator. Kommunal deflator for 2021 er 3,3 og for 2022 er den 2,5.

I kommunens vedtak om sats, må det stå at den endelige satsen kan bli justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal deflator når Nasjonalbudsjettet er vedtatt.

Regelverket

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!