Tilskudd til private barnehager

Kommunal deflator

Kommuner som fastsetter egne satser for 2020, skal indeksregulere tilskuddsgrunnlaget med kommunal deflator. Kommunal deflator for 2019 er 3,0 og for 2020 er den 3,1.

I kommunens vedtak om sats, må det stå at den endelige satsen kan bli justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal deflator når Nasjonalbudsettet er vedtatt.

Regelverket

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!