Tilskudd til private barnehager

Minimumssats

 Fra 2016 er det ikke lenger en bestemmelse om minimumssats. Det innebærer i praksis det samme som minimumssats på 100 prosent i 2016.

Kommunal deflator

Kommuner som fastsetter egne satser for 2018, skal indeksregulere tilskuddsgrunnlaget med kommunal deflator. Foreløpig kommunal deflator for 2017 er 2,3, og for 2018 er den 2,6.

I kommunens vedtak om sats, må det stå at den endelige satsen kan bli justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal deflator når Nasjonalbudsettet er vedtatt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!