Tilskudd til private barnehager

Kommunal deflator

Kommuner som fastsetter egne satser for 2019, skal indeksregulere tilskuddsgrunnlaget med kommunal deflator. Foreløpig kommunal deflator for 2018 er 3,0 og for 2019 er den 2,8.

I kommunens vedtak om sats, må det stå at den endelige satsen kan bli justert på bakgrunn av eventuelle endringer i kommunal deflator når Nasjonalbudsettet er vedtatt.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!