Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen er en årlig undersøkelse der lærlinger og lærekandidater får si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Logg inn for å svare på Lærlingundersøkelsen

Det er obligatorisk for fylkeskommunen å gjennomføre Lærlingundersøkelsen hvert år. Undersøkelsen sendes ut til lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i mer enn 11 måneder per 1. oktober. Lærlingene og lærekandidatene velger alltid selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Fylkeskommunene skal gjennomføre undersøkelsen i løpet av perioden 15. oktober til 20. desember.

Spørsmål

I 2018 ble spørsmålene i Lærlingundersøkelsen endret blant annet ved at antall spørsmål ble redusert. Basert på erfaringer med de nye spørsmålene ble spørsmålene justert ytterligere i 2020.

Spørsmålene for Lærlingundersøkelsen finnes på bokmål og nynorsk.

Spørsmål Lærlingundersøkelsen  

Resultatene

Resultatene fra Lærlingundersøkelsen brukes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Fylkeskommunene og opplæringskontorene kan hente ut resultatene fra Lærlingundersøkelsen i bestillings- og rapportportalen.

I forbindelse med utvikling av et nytt visualiseringsverktøy for tall og fakta vil Skoleporten fases ut i løpet av første kvartal 2021.

Tallene for Lærlingundersøkelsen fra 2018 og fremover vil derfor ikke publiseres i Skoleporten. Data fra Skoleporten vil overføres til Udirs statistikkportal.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!