Lærlingundersøkelsen

I Lærlingundersøkelsen får lærlinger si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Logg inn for å svare på Lærlingundersøkelsen

Lærlingene velger alltid selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Fylkeskommunene skal gjennomføre undersøkelsen i løpet av perioden 15. oktober til 20. desember.

Spørsmål

Spørsmål Lærlingundersøkelsen  

Resultatene

Resultatene fra Lærlingundersøkelsen brukes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Endringer i lærling- og lærebedriftsundersøkelsen for 2018 og 2019

I 2018 ble lærling og lærebedriftsundersøkelsen justert blant annet ved at antall spørsmål ble redusert. Dette gjør at resultatene ikke kan sammenlignes med tidligere årganger. Endringene skal evalueres i samarbeid med NTNU. Evalueringen vil danne grunnlaget for en revidering av begge undersøkelsene i 2020.

Fylkeskommunene og opplæringskontorene kan hente ut resultatene for 2018 og 2019 fra både Lærlingundersøkelsen og Lærebedriftundersøkelsen i bestillings- og rapportportalen. Her kan man også sammenligne egne resultatene med andre fylker og nasjonale tall. Tallene for lærlingundersøkelsen fra 2018 og 2019 vil ikke publiseres i Skoleporten.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!