Lærlingundersøkelsen

I Lærlingundersøkelsen får lærlinger si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Logg inn for å svare på Lærlingundersøkelsen

Lærlingene velger alltid selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Fylkeskommunene skal gjennomføre undersøkelsen i løpet av perioden 16. oktober til 23. desember.

Spørsmålene

Resultatene

Resultatene fra Lærlingundersøkelsen brukes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Resultatene fra Lærlingundersøkelsen vil bli publisert på udir.no/skoleporten i første kvartal.

Personvern

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar for undersøkelsen med fylkeskommunene. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!