Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen er en årlig undersøkelse der lærlinger og lærekandidater får si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen.

Det er obligatorisk for fylkeskommunen å gjennomføre Lærlingundersøkelsen hvert år. Undersøkelsen sendes ut til lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i mer enn 11 måneder per 1. oktober. Lærlingene og lærekandidatene velger alltid selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Fylkeskommunene skal gjennomføre undersøkelsen i løpet av perioden 16. oktober til 20. desember.

Resultatene blir tilgjengelig for fylkene 12. januar.

Spørsmål

I 2018 ble spørsmålene i Lærlingundersøkelsen endret blant annet ved at antall spørsmål ble redusert. Basert på erfaringer med de nye spørsmålene ble spørsmålene justert ytterligere i 2020.

Spørsmålene for Lærlingundersøkelsen finnes på bokmål og nynorsk.

Spørsmål Lærlingundersøkelsen  

Resultatene

Resultatene fra Lærlingundersøkelsen brukes av lærebedrifter, opplæringskontor, fylkeskommuner og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Her finner du en oversikt over statistikk og forskning fra undersøkelsen tilbake til 2009

Fylkeskommunene og opplæringskontorene kan hente ut resultatene fra Lærlingundersøkelsen i bestillings- og rapportportalen.