Lokal kompetanseutvikling

Fre prinsipper ligger til grunn for kompetanseutvikling i skolen:

  1. Kommuner og fylkeskommuner har hovedansvaret for kvalitetsutviklingen.
  2. Kommuner og fylkeskommuner skal ha økt handlingsrom.
  3. Det statlige virkemiddelapparatet skal være differensiert.
  4. Kompetanseutvikling skal være forsknings- og kunnskapsbasert.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!