Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Logg inn for å svare på Elevundersøkelsen

Skolene kan invitere elever fra 5. trinn til og med vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og vg1. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn. Gjennomføringsperioden for høstsemesteret er 1. oktober til 20. desember.

I vårsemesteret er det frivillig for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Gjennomføringsperioden er fra februar til juni.

Tema og spørsmål 

Til undersøkelsen i høstsemesteret har lagt vi inn obligatoriske spørsmål, men det er mulig for skolene å legge til noen spørsmål ut fra lokale behov. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Se temaene og spørsmålene i Elevundersøkelsen

I vårsemesteret kan skolene selv velge spørsmålene i undersøkelsen. Vi anbefaler likevel å ikke velge flere spørsmål enn skolene har planer om å følge opp. Skolene kan maksimalt velge 20 spørsmålsbolker.

Før undersøkelsen

Skolene skal informere foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen i forkant av gjennomføringen.

Vi anbefaler skolene å gå gjennom spørsmålene med elevene, slik at eventuelle misforståelser blir rettet opp før elevene svarer. Begreper som for eksempel mobbing og elevmedvirkning kan bli drøftet og klargjort.

Hvor og når kommer resultatene?

Skolene og skoleeierne har oversikt over sine egne resultater i nettportalen (krever pålogging). 

Nasjonale tall for mobbing er publisert i rapporten Mobbing og arbeidsro.

I februar publiserer vi resultater i Udirs statistikkbank. Her finner du tall på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og skolenivå, men kun for trinnene undersøkelsen er obligatorisk for: 7.trinn, 10. trinn og vg1.

Vi reviderer Elevundersøkelsen

Les mer om hva vi reviderer og hvorfor. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!