Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn, og kan invitere elever fra 5. trinn til og med vg3. Det er alltid frivillig for elevene å delta, og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

Bli med og teste ny løsning for Elevundersøkelsen

Vi er i gang med å utvikle ny gjennomføringsløsning for Elevundersøkelsen. Denne våren vil vi teste den nye løsningen, både for elever og dere som skal administrere gjennomføringen av Elevundersøkelsen. Spørsmålene i undersøkelsen vil være det samme, og det er kun den tekniske løsningen som er ny. Se mer informasjon om hvordan du kan være med å teste ny løsning for Elevundersøkelsen.

Tilbakemeldinger på resultater fra Elevundersøkelsen 2022

Vi ønsker også tilbakemeldinger på hvordan dere opplevde visning av resultatene fra årets Elevundersøkelse og hva vi kan gjøre for å forbedre dette. Vi har fått mange tilbakemeldinger på at skoler får se færre resultater i år enn tidligere. Vi forstår at dette er utfordrende, og det tar vi på alvor. Vi må sikre at ingen elever identifiseres, samtidig skal resultatene fra undersøkelsen gi verdi for skolene.

Gi oss din til tilbakemelding via dette skjemaet.

Tema og spørsmål

Til undersøkelsen i høstsemesteret har lagt vi inn obligatoriske spørsmål, men det er mulig for skolene å legge til noen spørsmål ut fra lokale behov. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Se temaene og spørsmålene i Elevundersøkelsen

Før undersøkelsen

Skolene skal informere foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen i forkant av gjennomføringen.

Vi anbefaler skolene å gå gjennom spørsmålene med elevene, slik at eventuelle misforståelser blir rettet opp før elevene svarer. Begreper som for eksempel mobbing og elevmedvirkning kan bli drøftet og klargjort.