Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Det er obligatorisk å gjennomføre Elevundersøkelsen for 7. trinn, 10. trinn og vg1 i høstsemesteret. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn, og kan invitere elever fra 5. trinn til og med vg3. Det er alltid frivillig for elevene å delta, og det er også mulig å hoppe over spørsmål.

Ny teknisk løsning for Elevundersøkelsen

Vi er i gang med å utvikle ny teknisk gjennomføringsløsning for Elevundersøkelsen. Den skal være klar for alle som skal gjennomføre undersøkelsen høsten 2023. Våren 2023 vil vi gjennomføre en pilot for å teste den nye løsningen, både for elever og dem som skal administrere gjennomføringen av Elevundersøkelsen. Spørsmålene i undersøkelsen vil være de samme, det er kun den tekniske løsningen som er ny. Påmeldingsfrist for piloten var 28. februar.

Hva blir nytt fra høsten 2023?

 • nytt design
 • ny funksjonalitet for å melde opp klasser til undersøkelsen
 • demovisning av spørsmål som klassen kan bruke for å gå gjennom undersøkelsen
 •  nye visninger av resultatene fra undersøkelsen

Tema og spørsmål 

Til undersøkelsen i høstsemesteret har lagt vi inn obligatoriske spørsmål, men det er mulig for skolene å legge til noen spørsmål ut fra lokale behov. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten:

 • Trivsel
 • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
 • Hjem-skole-samarbeid
 • Støtte fra lærer
 • Vurdering for læring
 • Medvirkning
 • Regler på skolen
 • Trygt miljø
 • Rådgiving

Se temaene og spørsmålene i Elevundersøkelsen (lenke til ny demonstrasjonsløsning kommer for pilotperioden i april)

Før undersøkelsen

Skolene skal informere foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen i forkant av gjennomføringen. Her finner du mer informasjon til elever og foreldre

Vi anbefaler skolene å gå gjennom spørsmålene med elevene, slik at eventuelle misforståelser blir rettet opp før elevene svarer. Begreper som for eksempel mobbing og elevmedvirkning kan gjerne bli drøftet og klargjort. 

Det er også viktig at en eller flere fra skolens personale er til stede når elevene svarer på undersøkelsen, og hjelper til hvis elevene har spørsmål til undersøkelsen. Det kan være både praktiske problemstillinger til hvordan de skal fylle ut undersøkelsen eller hjelp til å forstå begreper og spørsmål. 

Plan for gjennomføring

Før dere gjennomfører Elevundersøkelsen, er det lurt å lage plan for hvordan dere skal gjennomføre undersøkelsen. Planen bør inneholde:

 • Hvem som er ansvarlig for undersøkelsene.
 • Hvordan undersøkelsen skal gjennomføres i praksis
 • Hvordan dere skal følge opp resultatene i etterkant
 • Hvordan dere vil involvere elever, lærere, foreldre og eventuelt andre.