Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Logg inn for å svare på Elevundersøkelsen

Skolene kan invitere elever fra 5. trinn til og med Vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. og 10. trinn og på Vg1. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn. 

I vårsemesteret er det frivillig for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. 

Tema og spørsmål 

Til undersøkelsen i høstsemesteret har lagt vi inn obligatoriske spørsmål, men det er mulig for skolene å legge til noen spørsmål ut fra lokale behov. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Se spørsmålene i Elevundersøkelsen

I vårsemesteret kan skolene fritt velge mellom alle spørsmålene i undersøkelsen. Vi anbefaler likevel å ikke velge flere spørsmål enn de de har planer om å følge opp.

Før undersøkelsen

Vi anbefaler skolene å gå gjennom spørsmålene med elevene, slik at eventuelle misforståelser blir rettet opp før elevene svarer. Begreper som for eksempel mobbing og elevmedvirkning kan bli drøftet og klargjort.

Hvor og når kommer resultatene?

Skolene og skoleeierne har oversikt over sine egne resultater. 

I januar publiserer vi nasjonale og fylkesvise resultater på udir.no.

I mars publiserer vi resultater på skoleporten.no. Her finner du tall på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og skolenivå, men kun for trinnene undersøkelsen er obligatorisk for: 7.trinn, 10. trinn og Vg1.

Når elevene svarer på spørsmålene i Elevundersøkelsen, skriver de ikke inn navnet sitt. Verken skolen, kommunen eller staten kan se hva elevene har svart. Vi i Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene elevene gir blir lagret og brukt på riktig måte.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!