Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Logg inn for å svare på Elevundersøkelsen

Skolene kan invitere elever fra 5. trinn til og med vg3 til å svare på spørsmålene i Elevundersøkelsen. Det er alltid frivillig for elevene å delta. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

I høstsemesteret er det er obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og vg1. Skolene velger selv om de vil gjennomføre på flere trinn. Gjennomføringsperioden for høstsemesteret er 8. november til 20. desember.


I vårsemesteret er det frivillig for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen. Skoler som ønsker å gjennomføre elevundersøkelsen våren 2023, vil gjennomføre elevundersøkelsen i en testversjon. Spørsmålene i elevundersøkelsen vil være det samme, og det er kun den tekniske løsningen som er ny.

Tema og spørsmål

Til undersøkelsen i høstsemesteret har lagt vi inn obligatoriske spørsmål, men det er mulig for skolene å legge til noen spørsmål ut fra lokale behov. Spørsmål om følgende tema er obligatoriske på høsten:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Se temaene og spørsmålene i Elevundersøkelsen

Før undersøkelsen

Skolene skal informere foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen i forkant av gjennomføringen.

Vi anbefaler skolene å gå gjennom spørsmålene med elevene, slik at eventuelle misforståelser blir rettet opp før elevene svarer. Begreper som for eksempel mobbing og elevmedvirkning kan bli drøftet og klargjort.

Hvor og når kommer resultatene?

Skolene og skoleeierne har oversikt over sine egne resultater i nettportalen (krever pålogging).

Hvert år publiserer vi flere rapporter og analyser om Elevundersøkelsen. Her finner du en oversikt over alle rapporter fra 2003 og frem til i dag.

Tallene fra elevundersøkelsen publiserer vi i Udirs statistikkbank. Her finner du tall på nasjonalt nivå, fylkesnivå, kommunenivå og skolenivå, men kun for trinnene undersøkelsen er obligatorisk for: 7. trinn, 10. trinn og vg1.

Revisjon av Elevundersøkelsen er satt på vent

Kunnskapsdepartementet har besluttet at arbeidet med å revidere Elevundersøkelsen settes på vent. Kunnskapsdepartementet har satt ned et utvalg som skal foreslå endringer i prøver, verktøy og datakilder som brukes som grunnlag for kvalitetsutvikling. Elevundersøkelsen er en del av dette arbeidet, og revisjonen må derfor komme etter at utvalget har kommet med sin anbefaling.

Elevundersøkelsen gjennomføres som normalt fremover.