Visning av resultater og skjermingsregler

Resultatene fra Elevundersøkelsen blir publiserte både i vår statistikkbank og i et analysebrett der du kan se grafiske fremstillinger av utvalgte resultater fra undersøkelsen. Skoler og skoleeiere kan se egne resultater i en egen pålogget del. Noen resultater kan være prikket for å ivareta elevenes personvern. 

Bilde av grafer og kakediagram

I analysebrettet og statistikkbanken kan du også sammenligne egne resultater med andre skoler, med kommuner, fylker og med nasjonalt nivå. Det vil også bli mulig å hente ut data fra Elevundersøkelsen for 2021, 2022 og 2023 gjennom et API.

Skjermingsregler (prikkeregler)

Når resultatene er skjermet er det som oftest fordi det er et lavt antall elever i en klasse eller en gruppe. Når Utdanningsdirektoratet skjermer resultatene i tabellen, blir tallet erstattet med en prikk eller en stjerne. Reglene for skjerming kalles derfor «prikkeregler».

Det finnes en rekke regler for skjerming/prikking som bestemmer hvilke resultater som kan vises. De viktigste skjermingsreglene er:

Elevenes personvern veier tungt

Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som gjør det mulig for personer tilknyttet skolen (andre elever, foreldre, lærere osv.) å gjenkjenne den enkelte elevs svar. Skjermingsreglene skal ivareta personvernet ved å forhindre direkte eller indirekte identifisering av enkeltelever. Elevenes svar regnes som personopplysninger og skal behandles konfidensielt og i henhold til reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13 (1). Opplysninger som direkte eller indirekte kan knyttes til enkeltindivider regnes som personopplysninger, se personopplysningsloven artikkel 4.