Denne kompetansepakken skal hjelpe ansatte og ledere i skolen til å øke sin kompetanse om trygt og godt skolemiljø.

Opplæringsloven sier at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø, som fremmer helse, trivsel og læring. Kompetansepakken skal bidra til at dere reflekterer over verdier, holdninger og skolekultur, hvordan dere kan utvikle egen praksis og få økt handlingskompetanse. Kompetansepakken har et helhetlig perspektiv på arbeid med skolemiljø og forebygging av mistrivsel og krenkelser. Innholdet er knyttet til utfordringer dere møter i arbeidshverdagen.

Innhold i modulene

Kompetansepakken består av en introduksjonsmodul og seks moduler som bygger på hverandre. Innholdet består i hovedsak av filmer og ulike tekster, med påfølgende aktiviteter eller oppgaver der dere kan diskutere, reflektere eller prøve ut i praksis. Alle moduler har egen lederstøtte.

Hvordan bruker dere kompetansepakken?

Kompetansepakken skal brukes som kollektiv kompetanseheving, der ledelsen og hele personalet deltar, men du kan også gjennomføre den alene.

Vi anbefaler at dere arbeider med alle de sju modulene i rekkefølge, men det er også mulig å fokusere på enkeltmoduler eller deler av moduler.

Det er ingen fast gjennomføringstid for hver modul, men et estimat er på ca. 2-6 timer. Dere kan gjerne bruke både lengre og kortere tid, men de ulike prosessene i hver modul henger tett sammen, så det kan være smart å holde trykket oppe mens dere jobber med en modul.

Vi anbefaler at de som skal lede arbeidet i personalet setter seg nøye inn i hver modul og tilhørende lederstøtte på forhånd.

Hvem har tilgang til kompetansepakken?

Kompetansepakken er tilgjengelig for alle som ønsker, men er i hovedsak rettet mot ledere og ansatte i skolen.

Logg på med FEIDE eller opprett en egen bruker på kompetanseportalen vår for å komme i gang. Det er ingen begrensninger på kapasitet eller antall deltakere.

Gå til kompetansepakken

Webinar om kompetansepakken

Her kan du se webinar om innholdet i og bruken av kompetansepakken.