Melde bekymring for brudd på regelverket

For å sikre en god og trygg opplæring for alle, fører staten og kommunene tilsyn med barnehager og skoler. Hvis du er bekymret for at barnehagen eller skolen din ikke følger regelverket kan du melde fra.

Staten og kommunene fører tilsyn med barnehager og skoler for å kontrollere at de følger regelverket. Tilsynet kan også hjelpe barnehager og skoler slik at de oppfyller kravene i barnehageloven, opplæringsloven eller friskoleloven. Det er viktig fordi alle barn og unge har rett til å ha det trygt og godt, og til å få den opplæringen de har krav på.

Vi er flere som har ansvar for å føre tilsyn med barnehager og skoler, og du må melde fra til riktig instans. 

Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med økonomien i private barnehager. 

Kommunen har ansvar for å føre tilsyn med alle andre forhold i både private og kommunale barnehager. Hvis du ønsker å melde en bekymring om en barnehage som ikke gjelder økonomi, må du ta kontakt med kommunen barnehagen ligger i.

Statsforvalteren fører tilsyn med om kommunen følger opp barnehagene.

Les veiledning om kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling i private barnehager.

Kommunen og statsforvalteren kan veilede deg hvis du ønsker mer informasjon om andre deler av regelverket for barnehager.

Statsforvalteren fører tilsyn med alle offentlige skoler.

Hvis du ønsker å melde en bekymring om en offentlig skole må du ta kontakt med statsforvalteren i fylket der skolen ligger.

Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med friskoler og andre private skoler, som folkehøyskoler. 

Hvis du ønsker å melde en bekymring om en privat skole kan du fylle ut dette skjemaet. 

Statsforvalteren har ansvaret for å veilede deg hvis du ønsker mer informasjon om regelverket.

Hvis bekymringen handler om en eller flere enkeltelevers rett til et trygt og godt skolemiljø, kan du også kontakte statsforvalteren, som vil følge opp saken for eleven eller elevene det gjelder. 

Melde bekymring for privatskoler (tidligere friskoler), andre private skoler eller økonomien i private barnehager

Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med privatskoler og andre private skoler (uten statsstøtte). Hvis du opplever at din skole ikke følger regelverket, kan det være lurt å ta opp saken med de ansatte på skolen først. Hvis du ikke ønsker å ta direkte kontakt, eller du har sagt fra og ingenting endrer seg, kan du melde fra til oss. Du kan melde fra om bekymring for alle typer brudd på regelverket.

For barnehage fører vi tilsyn med økonomien i private barnehager. Dette innebærer å se til at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode.

Meld fra bekymring om regelbrudd i barnehage eller skole

Alle meldinger vi mottar om mulige brudd på regelverket er konfidensielle. Du trenger heller ikke oppgi navnet ditt til oss.

Hva skjer når du har sendt inn en bekymring?

Informasjon om barnehagene og skolene er viktig, slik at vi kan danne oss et bilde av hvor stor risikoen er for at de bryter regelverket. Vi åpner vanligvis ikke tilsyn på bakgrunn av en enkelt bekymringsmelding, men sammen med annen informasjon inngår bekymringsmeldingene i vurderingene vi gjør av risikoen i barnehagene og skolene.

Du vil ikke få informasjon om hvordan vi har fulgt opp bekymringen din, men du kan se hvilke barnehager, skoler og temaer vi har ført tilsyn med.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!