Melde bekymring for brudd på regelverket

For å sikre en god og trygg opplæring for alle, fører staten og kommunene tilsyn med barnehager og skoler. Hvis du er bekymret for at barnehagen eller skolen din ikke følger regelverket kan du melde fra.

Staten og kommunene fører tilsyn med barnehager og skoler for å kontrollere at de følger regelverket. Tilsynet kan også hjelpe barnehager og skoler slik at de oppfyller kravene i barnehageloven, opplæringsloven eller friskoleloven. Det er viktig fordi alle barn og unge har rett til å ha det trygt og godt, og til å få den opplæringen de har krav på.

Vi er flere som har ansvar for å føre tilsyn med barnehager og skoler, og du må melde fra til riktig instans. 

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i sin kommune, både de private og de offentlige.

Hvis du ønsker å melde en bekymring om en barnehage må du ta kontakt med kommunen.

Statsforvalteren fører tilsyn med om kommunen følger opp barnehagene.

Kommunen og statsforvalteren kan veilede deg hvis du ønsker mer informasjon om regelverket.

Statsforvalteren fører tilsyn med alle offentlige skoler.

Hvis du ønsker å melde en bekymring om en offentlig skole må du ta kontakt med statsforvalteren i fylket der skolen ligger.

Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med friskoler og andre private skoler, som folkehøyskoler. 

Hvis du ønsker å melde en bekymring om en privat skole kan du fylle ut dette skjemaet. 

Statsforvalteren har ansvaret for å veilede deg hvis du ønsker mer informasjon om regelverket.

Meld fra om brudd på regelverket ved friskoler og andre private skoler 

Vi i Utdanningsdirektoratet fører tilsyn med friskoler og andre private skoler.

Hvis du opplever at din skole ikke følger regelverket, kan det være lurt å ta opp saken med de ansatte på skolen først. Hvis du ikke ønsker å ta direkte kontakt, eller du har sagt fra og ingenting endrer seg, kan du melde fra til oss. Du kan melde fra om bekymring for alle typer brudd på regelverket.

Alle meldinger vi mottar fra privatpersoner om mulige brudd på regelverket er konfidensielle. Du trenger heller ikke oppgi navnet ditt til oss. 

Meld fra om bekymring for brudd på regelverket

Hvis bekymringen handler om en eller flere enkeltelevers rett til et trygt og godt skolemiljø, kan du også kontakte statsforvalteren, som vil følge opp saken for eleven eller elevene det gjelder. 

Hva skjer når du har sendt inn en bekymring?

All informasjon om skolene er viktig, slik at vi kan danne oss et bilde av hvor stor risikoen er for at de bryter regelverket. Vi åpner vanligvis ikke tilsyn med en skole på bakgrunn av en enkelt bekymringsmelding, men sammen med annen informasjon inngår bekymringsmeldingene i vurderingene vi gjør av skolene. 

Du vil ikke få informasjon om hvordan vi har fulgt opp bekymringen din, men du kan se hvilke skoler og temaer vi har tilsyn med.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!