Brukerundersøkelser

Gjennom brukerundersøkelsene får elever, lærlinger, voksne i grunnopplæringen, lærere, instruktører og foreldre i barnehagen og i skolen si sin mening om læring og trivsel.

Konsekvenser av kommune- og regionreformen for visning av resultater av Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelser.

Administrere undersøkelser

Informasjon til deg som skal forberede, gjennomføre og følge opp brukerundersøkelsene i skoler, barnehager og lærebedrifter.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!