Behandlingsansvar i brukerundersøkelser

Utdanningsdirektoratet har behandlingsansvar alene for alle våre brukerundersøkelser. 

Gjennom våre brukerundersøkelser får elever, lærlinger, foreldre, lærere og andre mulighet til å si sin mening om blant annet trivsel og læring. Utdanningsdirektoratet har behandlingsansvar alene for alle våre brukerundersøkelser i barnehage- og skolesektoren og i fagopplæringen:

  • Elevundersøkelsen (inkludert piloten Fagopplæring i skolen)
  • Lærlingundersøkelsen
  • Foreldreundersøkelsen i barnehagen
  • Foreldreundersøkelsen i skolen
  • Lærerundersøkelsen
  • Voksenopplæringsundersøkelsen (pauset fra 2023)
  • Lærebedriftsundersøkelsen (lagt ned i 2023)

Tydeliggjøring av ansvar

For Foreldreundersøkelsen i skolen, Lærerundersøkelsen, Voksenopplæringsundersøkelsen og Lærebedriftsundersøkelsen har det tidligere vært praktisert et såkalt «delt behandlingsansvar» hvor sektor kunne be om å få utlevert data fra disse undersøkelsene. Data fra brukerundersøkelsene inneholder ikke direkte identifiserbare personopplysninger som navn eller personnummer, men kan være indirekte identifiserbare. 

Vi har gjennomgått ansvarsforholdene for de ulike brukerundersøkelsene, for å tydeliggjøre behandlingsansvar og roller. Vi ønsker å tydeliggjøre at Utdanningsdirektoratet har behandlingsansvar alene. 

Tilgang til data

Når Utdanningsdirektoratet er behandlingsansvarlig alene kan ikke sektor få utlevert data som kan inneholde indirekte identifiserbare personopplysninger. Vi deler statistikk fra brukerundersøkelsene i statistikkbanken, analysebrett, barnehagefakta og i administrasjonsportalene ELFU, FUBA og LLU (krever pålogging). Vi jobber med å tilgjengeliggjøre mer informasjon fra brukerundersøkelsene, via udir.no og i api’er. 

Les mer om bruk av tall og forskning her.