Siste nytt

 • 6 000 færre ungdommar i oppfølgingstenesta enn for 10 år sidan

  Oppfølgingstenesta skal hjelpe ungdom som avbryt eller ikkje kjem i gang med vidaregåande opplæring eller arbeid. I juni 2022 var 13 500 ungdommar registrerte i oppfølgingstenesta. Dette er omlag like mange som året før.

  Sist endret: 05.07.2022

 • Nytt til barnehagestart høsten 2022

  Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for barnehager. Vi oppdaterer artikkelen ut august om det kommer noe nytt.

  Sist endret: 01.07.2022

 • Opplæring i punktskrift, tekniske hjelpemidler og mobilitet

  Sterkt svaksynte og blinde elever har rett på opplæring i punktskrift, bruk av tekniske hjelpemidler og mobilitet, ofte omtalt som kompenserende ferdigheter. 

  Sist endret: 01.07.2022

 • Synsnedsettelser

  For elever med synsnedsettelser er det viktig med synspedagogisk tilrettelegging og målrettet opplæring i viktige ferdigheter for å få et godt utbytte av skolehverdagen. 

  Sist endret: 01.07.2022

 • Skoleledelsen er viktig for innføringen av fagfornyelsen

  Denne rapporten peker blant annet på behov for arenaer for å videreutvikle profesjonsfellesskap og samarbeidskulturer i forbindelse med fagfornyelsen. 

  Sist endret: 01.07.2022

 • Flere utfordringer knyttet til innføring av fagfornyelsen ved lærerutdanningene

  Fagmiljøene har i liten grad undervisningen, men heller tolket og omfortolket det de har gjort tidligere. Det er ett av funnene i denne evalueringen. 

  Sist endret: 01.07.2022

 • Retting i læreplan i stillasbyggerfaget

  Rettingen gjelder læreplanen med kode SBF03-01.

  Sist endret: 01.07.2022

 • Observasjon

  Det er stor forskjell på det å se og det å observere noe. Alle dere som jobber med barn, både ser og observerer som en del av yrkeshverdag deres. Observasjon handler om å se etter noe med en særlig oppmerksomhet og registrere det som skjer. Dette kan dere gjøre på en systematisk eller usystematisk måte.

  Sist endret: 30.06.2022

 • Spørsmål til Skole-Norge våren 2022

  Nyankomne elever til Norge, læreplassituasjonen og kompetansebehov knyttet til psykisk helse er noen av temaene i vårens spørreundersøkelse.

  Sist endret: 30.06.2022

 • Fagfornyelsen fører til færre kompetansemål, men reduserer det omfanget?

  En ny rapport fra evalueringen i fagfornyelsen viser at samfunnsutfordringene er for vagt  beskrevet i overordnet del og i læreplanene i fagene. Det er også store forskjeller mellom hvor tydelig sammenhengen mellom kompetansemål i fagene og de tverrfaglige temaene er definert. 

  Sist endret: 29.06.2022

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!