• Tilskudd til skoleturer – handlingsplan mot antisemittisme

  Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til turer for ungdom til tidligere konsentrasjonsleirer etter andre verdenskrig. For skoleåret 2020 /2021 er det satt av 15,5 millioner kroner. 

  Sist endret: 08.07.2020

 • Evaluering av ordningen med fylkesvise mobbeombud

  Mobbeombudene bidrar til bedre involvering av barn og foreldre i saker som angår psykososialt miljø. Foreldre og elever kjenner ikke spesielt godt til ordningen ennå eller hva mobbeombudet kan hjelpe dem med, men mener at det er behov for ordningen. 

  Sist endret: 02.07.2020

 • Spørsmål til Skole-Norge våren 2020

  Nesten alle videregående skoler har egne rutiner for å forebygge rusmisbruk. 74 prosent av de videregående skolene har en rutine for å følge opp elever som har forsøkt rusmidler. 44 prosent av ungdomskolene har en tilsvarende rutine. 

  Sist endret: 02.07.2020

 • Foreløpige eksamenskarakterer våren 2020

  Våren 2020 ble tilnærmet alle eksamener for elever i grunnskole og videregående opplæring avlyst grunnet koronasituasjonen. Privatisteksamen ble avholdt med flest kandidater i norsk- og matematikkfag.

  Sist endret: 02.07.2020

 • Antall permitterte lærlinger

  Våren 2020 har blitt uvanlig på mange måter, og mange lærlinger har vært helt eller delvis permittert. Statistikken viser at antallet permitteringer er på stø kurs nedover, og dermed kan stadig flere lærlinger komme tilbake på jobb og fortsette utdannelsen sin.

  Sist endret: 01.07.2020

 • 111 millioner til innkjøp av digitale læremidler

  1. april 2020 ble det lyst ut tilskudd for kjøp av digitale læremidler. Nå er tildelingen klar.

  Sist endret: 01.07.2020

 • Mottakere av tilskudd til utstyr for programmering 2020

  Av 196 søknader fra skoleiere var det 51 søknader om som ble innvilget i 2020. Totalt deles det ut 20.004.950 kroner i 2020 gjennom Den teknologiske skolesekken for programmering. 

  Sist endret: 30.06.2020

 • Korona - informasjon til foreldre om barnehagehverdagen

  Vi har laget et informasjonsskriv som dere kan bruke for å informere foreldrene. Dette vil bli oversatt til nynorsk og flere språk i god tid før skolestart. 

  Sist endret: 29.06.2020

 • Korona - informasjon til foreldre om skolehverdagen

  Vi har laget et informasjonsskriv som dere kan bruke for å informere foreldrene. Dette vil bli oversatt til nynorsk og flere språk i god tid før skolestart. 

  Sist endret: 29.06.2020

 • Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole under covid-19 utbruddet 2020

  Denne veilederen skal gi råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) 2020. 3. utgave 29. mai 2020.

  Sist endret: 26.06.2020

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!