• Korona – tilbake til normalen i skoler og barnehager

  Fra lørdag 25. september kl. 16 går vi over til en normal hverdag med økt beredskap. Det er ikke lenger nødvendig med kontaktreduserende tiltak i barnehager og skoler. Trafikklysmodellen kan bare videreføres eller tas i bruk dersom den enkelte kommune mener at smittesituasjonen krever lokale tiltak.

  Sist endret: 24.09.2021

 • Økonomisk tilsyn med private barnehager

  Fra 2022 har Udir ansvaret for å føre økonomisk tilsyn med de private barnehagene. 

  Sist endret: 23.09.2021

 • Utviklingsarbeid i barnehagen

  Utviklingsarbeid i barnehagen handler om å jobbe over tid for å skape endring til barnas beste. Alle ansattes bidrag teller for at utviklingsarbeidet skal lykkes.

  Sist endret: 22.09.2021

 • Kompetansepakke om trygt og godt skolemiljø

  Denne kompetansepakken skal hjelpe ansatte og ledere i skolen til å øke sin kompetanse om trygt og godt skolemiljø.

  Sist endret: 21.09.2021

 • Funn fra «Spørsmål til Skole-Norge»

  Spørreundersøkelsen «Spørsmål til Skole-Norge» blir sendt ut til skoleeiere og skoleledere to ganger i året. Her finner du rapporter fra alle undersøkelsene og hvilke temaer som er blitt svart på når.

  Sist endret: 21.09.2021

 • Funn fra «Spørsmål til Barnehage-Norge»

  Spørreundersøkelsen «Spørsmål til Barnehage-Norge» blir sendt ut til barnehagemyndigheter, barnehageeiere og barnehagestyrere hvert år. Her finner du rapporter fra alle undersøkelsene og hvilke temaer som er blitt svart på når.

  Sist endret: 21.09.2021

 • Eksempeloppgaver i fremmedspråk – nivå I og II

  Eksempeloppgavene viser oppgavetyper som kan bli gitt til elevene som skal ta eksamen etter ny læreplan. Vi har publisert eksempeloppgaver for fransk, kinesisk, spansk og tysk på nivå I og II.

  Sist endret: 21.09.2021

 • Tilskudd til veiledning for nyutdannede nytilsatte lærere

  Den første tiden som lærer er viktig og kan oppleves som krevende. Derfor er kvalifisert veiledning viktig både for å gi nye lærere økt trygghet til å håndtere og mestre arbeidssituasjonen, og få økt bevissthet om verdien av egen kompetanse. Slik kan veiledning også bidra til å beholde høyt kvalifiserte nyutdannede lærere i skolen.

  Sist endret: 20.09.2021

 • Nye læreplaner med fordypningsområder – vg3 opplæring i bedrift

  Vi har publisert fire nye læreplaner med fordypningsområder. Tre av læreplanene er innen bygg- og anleggsteknikk. En av læreplanene er innen teknologi- og industrifag. 

  Sist endret: 20.09.2021

 • Økonomisk analyse av private barnehager

  De private barnehagene har samlet hatt god lønnsomhet i flere år, men den har sunket fra 2018 til 2019. Nedgangen fra 2018 til 2019 ser i stor grad ut til å skyldes innføringen av ny bemanningsnorm. Det er mindre klart om pedagognormen har påvirket lønnsomheten.

  Sist endret: 17.09.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!