• Tilskudd til skoleturer - handlingsplan mot antisemittisme

  Stortinget har bevilget 15 mill. kroner for skoleåret 2019/2020 til turer for ungdom til tidligere konsentrasjonsleirer etter andre verdenskrig.

  Sist endret: 15.11.2019

 • Videreutdanning av lærere: Deltakerundersøkelsen 2019

  Deltakerundersøkelsen retter seg mot lærere i grunnskolen, videregående og voksenopplæringen som tar videreutdanning i regi av strategien «Kompetanse for kvalitet». NIFU har evaluert deltakernes opplevelse av studiet, og hvordan de vurderer læringsutbyttet.

  Sist endret: 14.11.2019

 • Vetuva

  Vetuva er et magasin for alle som jobber i barnehagen. Det baserer seg på skandinavisk forskning om barnehager og kommer ut en gang i året.

  Sist endret: 14.11.2019

 • Nye læreplaner på yrkesfag – hva skjer når?

  Skolen får nye læreplaner fra skolestart i 2020. Her holder vi deg oppdatert om arbeidet med nye læreplaner i programfagene på de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

  Sist endret: 13.11.2019

 • Nye læreplaner i grunnskolen og gjennomgående fag i vgo – hva skjer når?

  Skolen får nye læreplaner fra skolestart i 2020. Her holder vi deg oppdatert om arbeidet med nye læreplaner i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring.

  Sist endret: 12.11.2019

 • Elevundersøkelsen 2018 – hovedrapporten

  Gjennom analyse av Elevundersøkelsen og kvalitative studier ved fire skoler, har forskerne sett nærmere på elevens digitale verden og læringsmiljø. 

  Sist endret: 07.11.2019

 • Analyse av nasjonale prøver for 5. trinn 2019

  Høsten 2019 gjennomførte ca. 60 000 elever på 5. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk.

  Sist endret: 06.11.2019

 • Analyse av nasjonale prøver for 8. og 9. trinn 2019

  Høsten 2019 gjennomførte ca. 60 000 elever på 8. trinn nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk. I tillegg gjennomførte ca. 60 000 elever på 9. trinn de samme prøvene i lesing og regning.

  Sist endret: 06.11.2019

 • Tilskudd til leirskoleopplæring

  Tilskuddet er et bidrag til finansiering av leirskoleopplæring for våren og høsten 2019. 

  Sist endret: 06.11.2019

 • Evaluering av spesialundervisning i videregående opplæring

  Studien viser blant annet at det fremdeles er betydelig fylkeskommunal variasjon i det spesialpedagogiske tilbudet, og at det også er variasjon i praksis i og mellom de videregående skolene. Om lag 4 prosent av elevene i videregående opplæring har spesialundervisning. Dette er langt lavere enn i grunnskolen, men for 6 av 10 elever skjer opplæringen i mindre grupper utenfor klassefellesskapet.

  Sist endret: 06.11.2019

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!