Siste nytt

 • Koronatiltak for barnehager og skoler

  Regjeringen har opphevet det nasjonale forskriftsfestede gule og røde tiltaksnivået.  Barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå. Hvis kommuen ut fra den lokale situasjonen vurderer at det er nødvendig med et høyere tiltaksnivå enn grønt, må de beslutte dette lokalt. 

  Sist endret: 21.01.2022

 • Talet på permitterte har gått kraftig ned

  50 lærlingar er permitterte tredje veka i 2022. Dette er under halvparten av permitteringane som var i veke 2.

  Sist endret: 20.01.2022

 • Rustesting av elever

  Skoler har ikke lovhjemmel til å kreve rustesting av elever. Dette gjelder også for friskoler. Det betyr at skolen ikke kan kreve at elever gir urinprøver eller gå gjennom elevenes eiendeler, selv om skolen har mistanke om at eleven er ruset eller har med seg rusmidler på skolen.

  Sist endret: 20.01.2022

 • Økonomisk tilsyn med private barnehager

  Udir fører økonomisk tilsyn med private barnehager fra 1. januar 2022. Vi kontrollerer at de private barnehagene følger kravene til bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, slik at midlene kommer barna i barnehagen til gode. 

  Sist endret: 18.01.2022

 • Sluttvurdering i matematikk etter 10. trinn våren 2022

  Sluttvurderinga våren 2022 skal ta utgangspunkt i læreplanen etter LK20. Grunnlaget for sluttvurdering er kompetansemåla i læreplanen, forstått i lys av teksten om faget. Her klargjer vi kva kompetansemål som ligg til grunn, og det gjeld både standpunktvurdering og eksamen.

  Sist endret: 17.01.2022

 • Spørsmål til Skole-Norge høsten 2021

  Svømmeopplæring under pandemien, digitalisering og læremidler i skolen er noen av temaene i høstens spørreundersøkelse.

  Sist endret: 17.01.2022

 • Spørsmål til Barnehage-Norge 2021

  Digital praksis i barnehagen, barnehageansatte med masterkompetanse og andre oppvekstrelaterte profesjoner er noen av temaene i høstens spørreundersøkelse.

  Sist endret: 17.01.2022

 • Søknad om nye landslinjer eller utvidelse av eksisterende landslinjer

  Landslinjer er et utdanningstilbud i videregående opplæring. Elever kan søke om opptak på en landslinje uansett hvor i landet de bor. 

  Sist endret: 14.01.2022

 • Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning

  Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er et tiltak som skal heve kompetansen for personalet som allerede arbeider i en barnehage.  

  Sist endret: 13.01.2022

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!