• Informasjon om koronatiltak i skolen

  Her finner du en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for skoler. Denne siden blir fortløpende oppdatert. 

  Sist endret: 23.01.2021

 • Konsekvenser av smitteverntiltakene høsten 2020

  Smittesituasjonen høsten 2020 har vært utfordrende for mange skoler og elever. Fraværet blant elever og ansatte har vært høyt, blant annet fordi terskelen for å være hjemme ved sykdomstegn har vært lav (Utdanningsdirektoratet 2020).

  Sist endret: 22.01.2021

 • Evaluering av kompetansestrategien for fremtidens barnehage – delrapport 5

  Rapporten belyser partnerskapet mellom barnehageeiere og universitet eller høgskole i arbeidet med å utvikle kompetansetiltak i barnehagen. Den undersøker blant annet hvordan disse forstår og utøver sin rolle, hvordan kompetansebehovene i barnehagene blir kartlagt og hvordan universitets- og høgskolesektoren organiserer seg.

  Sist endret: 22.01.2021

 • Antall permitterte lærlinger

  Første rapportering i 2021 viser at 411 lærlinger og lærekandidater er permittert som følge av koronasituasjonen. Dette er en økning på 75 sammenlignet med forrige innsamling for fire uker siden.  

  Sist endret: 21.01.2021

 • Klasseromsstudier i naturfag

  Forskere har observert naturfagsundervisningen i et utvalg klasserom over tid. Resultatene viser at undervisningen generelt har høy kvalitet, og at det er positiv sammenheng mellom kvaliteten på undervisningen og elevenes læring og motivasjon. Forskerne mener at naturfag som et praktisk fag har gode forutsetninger for å styrke elevenes faglige handlekraft og kunnskapsbase.

  Sist endret: 21.01.2021

 • Lærlingklausul kan ha bidratt til å øke antall læreplasser

  Antall læreplasser har økt de siste årene, men det er usikkert om lærlingklausulen er årsaken til dette. Etter at lærlingklausulen ble innført i 2017 har flere offentlige kontrakter tatt med krav om at leverandører skal bruke lærlinger. En ny evaluering viser likevel at dette følges i liten grad opp.

  Sist endret: 20.01.2021

 • Eksempeloppgaver i matematikk 1T

  Eksempeloppgavene i matematikk 1T viser oppgavetypene som elevene på Vg1 kan få til eksamen våren 2021.

  Sist endret: 13.01.2021

 • Eksempeloppgaver i matematikk 1P

  Vi har publisert eksempel på ett helt oppgavesett til matematikk 1P, for elever i Vg1 som skal ta eksamen etter ny læreplan våren 2021. 

  Sist endret: 13.01.2021

 • Webinarer om digital undervisning

  Opplæring via digitale plattformer er mer aktuelt enn tidligere på grunn av korononapandemienVåren 2021 inviterer vi igjen lærere og skoleledere til webinarer om ulike temaer knyttet til dette. 

  Sist endret: 12.01.2021

 • Anbefalinger for kompetansetiltak innen barnehage- og skolemiljø

  Vi har gjennomgått og vurdert alle pågående kompetansetiltak for trygt og godt barnehage- og skolemiljø, blant annet mobbeombudsordningen og tiltakene i Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Dette er våre anbefalinger. 

  Sist endret: 11.01.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!