Én av seks skoler bidrar mer enn forventet til elevenes resultater

Sist endret: 23.03.2023

Kompetansepakken lek i barnehagen

Sist endret: 22.03.2023

Viktige meldinger kartleggingsprøver

Sist endret: 22.03.2023

Kompetanseutvikling for ledere i SFO – fra høsten 2023

Sist endret: 17.03.2023

Kompetansepakker om inkludering, læring, trivsel og lek

Sist endret: 17.03.2023

Desentralisert ordning for lokal kompetanseutvikling i skole er i positiv utvikling

Sist endret: 17.03.2023

Åpent internett til eksamen stenges inntil videre

Sist endret: 16.03.2023

Opplæringstilbudet til barn og unge fra Ukraina – dybdeintervjuer

Sist endret: 16.03.2023

Flere jenter søker guttedominerte utdanningsprogram

Sist endret: 16.03.2023

Tilskudd til skoleturer for ungdom

Sist endret: 16.03.2023