Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Nyhetsstrøm på RSS

Nylig oppdaterte og nye sider. Abonner på nytt innhold fra udir.no (RSS)

 • Nye læreplaner i 2020

  Vi ønsker mer kreativitet i skolen og at elevene skal lære på nye måter. Vi skal fornye læreplanene ved å gjøre dem mer relevante for framtiden.

  Sist endret: 21.02.2017

 • Spørsmål til Barnehage-Noreg 2016

  Rutinar for å førebyggje og oppdage vald og seksuelle overgrep, bruk av nasjonale senter og beredskap er nokre av dei tema som er i denne rapporten.

  Sist endret: 20.02.2017

 • Praksisbrev Udir-2-2017

  Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer, høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man antar over tid vil kunne oppnå kompetansemålene ved en mer praktisk opplæring i bedrift.

  Sist endret: 17.02.2017

 • Line Tyrdal - elevinvolvering i vurdering

  Line Tyrdal har lang erfaring med vurdering for læring, både gjennom sitt arbeid som lærer, som ressursperson i Nittedal kommune og som foredragsholder. Her forteller hun om sine erfaringer med å jobbe med prinsippene for god underveisvurdering. Særlig legger hun vekt på hvor viktig det siste prinsippet (elevinvolering) er for læringsarbeidet i klasserommet.

  Sist endret: 16.02.2017

 • Nannestad Ungdomsskole - om læringsmiljø og tilbakemeldinger

  Guro Gustavsen ved Nannestad Ungdomsskole forteller om hvordan skolen jobber med å skape gode relasjoner mellom lærer-elev, og mellom elevene. I tillegg forteller hun om hvordan de på skolen jobber med tilbakemeldinger som fremmer læring.

  Sist endret: 16.02.2017

 • Barn og ansatte i barnehager i 2016

  Her finner dere oversikt over tall for barn og ansatte i barnehager per 15. desember 2016.

   

  Sist endret: 14.02.2017

 • Rammeverk for eksamen

  Sist endret: 14.02.2017

 • Fraværsgrense Udir-3-2016

  Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

  Sist endret: 10.02.2017

 • Sykling på skoleveien

  Sist endret: 10.02.2017

 • Hvilke språk kan skoler undervise på?

  Undervisningsspråket i norsk skole er norsk eller samisk. Skolen må søke om forsøk etter opplæringsloven hvis de ønsker å bruke et annet språk som opplæringsspråk i et fag.

  Sist endret: 10.02.2017

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!