Test av Nødvarsel på mobil

Sist endret: 05.06.2023

Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2021

Sist endret: 31.05.2023

Kapitalstrukturer i private barnehager 2021

Sist endret: 31.05.2023

Manglende tilrettelegging for viderereutdanning som skoleleder

Sist endret: 25.05.2023

Karakteristikker ved den nasjonale skolelederutdanningen

Sist endret: 23.05.2023

Kompetanseutvikling for ledere i SFO – fra januar 2024

Sist endret: 23.05.2023

Markant nedgang i norske tiåringers leseferdigheter

Sist endret: 16.05.2023

Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger

Sist endret: 15.05.2023