• Gjennomføring av muntlig eksamen våren 2021

  Her kan du lese om gjennomføring av muntlig eksamen, konsekvenser ved koronarelatert fravær fra eksamen og hva som skjer hvis muntlig eksamen blir avlyst på grunn av smittevernhensyn.

  Sist endret: 14.05.2021

 • Informasjon om koronatiltak i skolen

  Her finner du en oversikt over ulike smitteverntiltak og informasjon om koronasituasjonen for skoler. Denne siden blir fortløpende oppdatert. 

  Sist endret: 14.05.2021

 • Ny opplæringslov 2023

  Kunnskapsdepartementet jobber nå med en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Den nye opplæringsloven vil være klar tidligst 2023. 

  Sist endret: 14.05.2021

 • Tavla

  Tavla er vår elektroniske løsning for tilskudd, prosjektmidler, egenvurdering og tilsyn.

  Sist endret: 12.05.2021

 • Digital konferanse om rammeplanen for SFO

  Velkommen til digital konferanse 12. august om ny nasjonal rammeplan for SFO. Husk å melde deg på! 

  Sist endret: 11.05.2021

 • Konsekvenser av smitteverntiltak for voksne i grunnskoleopplæring våren 2021

  1 av 3 voksenopplæringsenheter har måtte holde helt eller delvis fysisk stengt minst en gang denne våren. I oslo er andelen hele 86 prosent. 

  Sist endret: 11.05.2021

 • Konsekvenser av smitteverntiltak i grunnskolen – våren 2021

  1 av 4 skoler måtte i perioder holde helt eller delvis fysisk stengt. Hver sjette skole slet med å få tak i elever. Oslo og Viken ble hardest rammet. 

  Sist endret: 11.05.2021

 • Ståstedsanalysen for PP-tjenesten

  Vi utvikler en ståstedsanalyse for PP-tjenesten, som er klar i første halvdel av 2022. 

  Sist endret: 10.05.2021

 • Tilbakebetaling av statstilskudd

  Friskolene kan ikke benytte statstilskudd og skolepenger til å dekke tilbakebetalingskrav fra Utdanningsdirektoratet. Disse midlene skal i sin helhet brukes slik at de kommer elevene til gode. 

  Sist endret: 07.05.2021

 • Hvorfor trenger vi nye prøver?

  I tråd med innføring av nye læreplaner skal vi utvikle nye prøver. Vi har ikke startet denne utviklingen ennå. Det skal vi gjøre sammen med elever, lærere, skoler og andre interessenter.

  Sist endret: 06.05.2021

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!