Foreldreundersøkelsen i skole

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med Vg1 si sin mening elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole. Det er frivillig for skolene om de vil gjennomføre undersøkelsen. 

Logg inn for å svare på Foreldreundersøkelsen

Foreldrene velger selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres i perioden oktober-januar. I løpet av vårsemesteret er gjennomføringsperioden fra februar til juni.

Prioriter før gjennomføring

For å tilrettelegge for lokale prioriteringsdiskusjoner i forkant av gjennomføringen, er det fra og med høsten 2017 bare anledning til å ta med opptil 10 av de 20 bolkene med spørsmål som er tilgjengelige i undersøkelsen. 

Oppfølging av resultatene

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen er tilgjengelige for rektor dagen etter at foreldrene har svart. Skolen eller skoleeier bestemmer selv en lokal frist for når undersøkelsen avsluttes. 

Analyser av resultatene

Utdanningsdirektoratet har bestilt kvantitative og kvalitative analyser (case) av resultatene fra Elevundersøkelse, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen etter gjennomføringen høsten 2017. Rapport kommer høsten 2018.

Personvern

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar for undersøkelsen med skoleeierne. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene. 

Vedlegg

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!