Foreldreundersøkelsen i skole

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med vg1 si sin mening om elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole. Det er frivillig for skolene om de vil gjennomføre undersøkelsen. 

Foreldrene velger selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Skolene som vil delta må gjennomføre undersøkelsen i løpet av perioden 26. februar til 31. mars.

Spørsmålene

Det er 24 spørsmålsbolker tilgjengelig i undersøkelsen og skolene kan maksimalt velge 10 bolker. Vi anbefaler å ikke velge flere spørsmål enn skolene har planer om å følge opp.

Se spørsmålene til Foreldreundersøkelsen i skolen

Resultater

Resultatene publiseres i rapportportalen 9. april. De er kun tilgjengelig for brukere med påloggingsrettigheter.

Resultatene fra Lærerundersøkelsen brukes av skolen, skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning. 

Slik følger du opp resultatene