Foreldreundersøkelsen i skole

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte til elever fra 1. trinn til og med vg1 si sin mening elevenes læring og trivsel og samarbeidet mellom hjem og skole. Det er frivillig for skolene om de vil gjennomføre undersøkelsen. 

Logg inn for å svare på Foreldreundersøkelsen

Foreldrene velger selv om de vil svare. De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Skolene kan gjennomføre undersøkelsene både på våren og på høsten.

Spørsmålene

Det er 24 spørsmålsbolker tilgjengelig i undersøkelsen og skolene kan maksimalt velge 10 bolker. Vi anbefaler å ikke velge flere spørsmål enn skolene har planer om å følge opp.

Se spørsmålene til Foreldreundersøkelsen i skolen

Resultater

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen er tilgjengelige for skolen dagen etter at foreldrene har svart. Skolen eller skoleeier bestemmer selv en lokal frist for når undersøkelsen avsluttes. 

Resultatene fra Lærerundersøkelsen brukes av skolen, skoleeier og den statlige utdanningsadministrasjonen som en hjelp til å analysere og utvikle læringsmiljøet. Data fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning. 

Personvern

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til skolene selv, skoleeierne og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Utdanningsdirektoratet har delt behandlingsansvar for undersøkelsen med skoleeierne. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. Det er kun den behandlingsansvarlige som har tilgang på grunnlagsdataene. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!