Ta fag som privatist

Som privatist kan du melde deg opp til eksamen i alle fag på videregående skole. 

Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføring av privatisteksamen.

Før eksamen

Ta eksamen

 • Du som er elev har møteplikt på forberedelsesdagen. Forberedelsesdelen blir gjort tilgjengelig kl. 09.00. Du har rett på veiledning fra en lærer.

  Forberedelsesdeler grunnskole

  Alle fag i grunnskolen har forberedelsesdag, unntatt matematikk. Skolen din gir deg tilgang til forberedelsesmateriellet når du møter opp på forberedelsesdagen.

  Forberedelsesdeler videregående

  Ikke alle fag på videregående har forberedelsesdel. Skolen informerer om hvilke fag som har forberedelsesdel og gir deg denne når du møter opp på forberedelsesdagen.

  Du som er privatist finner forberedelsesdelene i tabellen under - på forberedelsesdagen kl. 09.00.

   

   


   

 • Du skal få informasjon om oppmøtested og tidspunkt i PrivatistWeb eller fra eksamensskolen i god tid før eksamen. Det kan være lurt å sjekke hvor eksamenslokalet ligger slik at du finner fram på selve dagen.

 • Du får fem klokketimer til å svare på oppgaven.

  Eksamen starter klokka 09:00 og avsluttes klokka 14:00 norsk tid.

  Hvis du møter etter klokka ti, får du ikke gjennomføre eksamen. Kommer du for sent, men før klokka ti, får du ikke lagt til den tapte tiden.

 • Skolen din har et ansvar for at du skal kjenne til og være trygg på hvilke hjelpemidler du kan bruke på eksamen. Husk å vise til hvilke kilder du bruker.

  Forberedelsesdagen

  På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

  Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

  Fylkeskommunene har hatt et landsdekkende samarbeid om å lage et felles tilbud av nettbaserte hjelpemidler til skriftlig eksamen i videregående opplæring.

  Det er tre modeller for hjelpemidler til eksamen

  Modell 1 - Eksamen

  Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpnet internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

  Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk. 

  Eksamen i grunnskolen

  Norsk, samisk, finsk og engelsk følger modell 1.

  Eksamen i videregående

  Alle fag som ikke er nevnt under modell 2, følger modell 1. Det vil si de fleste fagene.

  Modell 2 – Todelt eksamen

  • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpnet internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

  Eksamen i grunnskolen

  Matematikk følger modell 2.

  Eksamen i videregående

  Matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2 følger modell 2.

  For praksiskandidater og lærlinger

  Se kapittel fire om hjelpemidler i generell veiledning om sentralt gitt eksamen i yrkesfag

  Modell 3 – eksamen

  Alle hjelpemidler er tillatt, også åpent internett. Åpent internett gjelder for følgende syv fag i videregående skole:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2

  Kommunikasjon er ikke tillatt og de generelle bestemmelsene for eksamen gjelder. Verken skriftlig eller muntlig kommunikasjon er tillatt, og i språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogram. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

 • Hva er fusk?

  Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag.

  I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke andre hjelpemidler på del 1 av eksamen enn de som er beskrevet i informasjonsteksten på eksamensoppgaven.

  Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

  Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?

  Det er svært alvorlig å fuske til eksamen.

  Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er at du

  • får eksamen i faget annullert
  • mister standpunktkarakteren i faget
  • tidligst kan ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)

  Bruk av kilder

  Dersom du bruker kilder, skal du oppgi kildene på en etterrettelig måte. Hvordan du gjør dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva kan være konsekvenser ved feil kildebruk?

  Når du i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster, kan det være vanskelig å se din individuelle kompetanse. Dette kan føre til at du får lavere måloppnåelse på eksamen enn du ellers ville ha fått.

Etter eksamen

 • Kandidater kan til vanlig få vite karakteren sin noen dager etter fellessensuren. Kontakt skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen for å få vite eksamensresultatet ditt.

  Datoer for fellessensur

  Grunnlag for karaktersetting

  Karakteren settes etter en samlet vurdering av den kompetansen du viser i eksamensbesvarelsen. Deloppgaver vektes ikke.

  Sensor skal ha en positiv holdning og se etter hva du får til. Mange oppgaver gir mulighet til å velge ulike løsninger og innfallsvinkler for å svare på oppgaven.

  Det hører med til sensors profesjonelle og faglige skjønn å være åpen for ulike faglige løsninger og synspunkter, så lenge du svarer på oppgavene som er gitt til eksamen.

  Se eksamensveiledningene for de enkelte fagene for mer informasjon.

  Karakterstatistikk fra tidligere år

 • Vil du klage på karakteren din? Husk at du

  • må klage innen ti dager etter at karakteren din er gjort tilgjengelig for deg
  • bør rådføre deg med en lærer før du klager
  • må levere klagen skriftlig
  • ikke trenger å begrunne klagen din
  • må undertegne klagen din
  • skal levere klagen til skolen din

  Om du ikke har eksamensbesvarelsen din, kontakt skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen.

  Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Du får vite resultatet av klagen av skolen din.

  Er du privatist, sender du klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til den skolen der du tok eksamen. 

  Mer om klagebehandlingen

 • Vi i direktoratet ønsker deg lykke til på eksamen! 

  Vi har skrevet en bloggpost med noen gode råd til deg som skal ta eksamen 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!