Ta fag som privatist

Alle som melder seg opp og betaler eksamensgebyret kan ta eksamen i alle fag på videregående nivå. Du finner nå oppdaterte priser for 2018.

Før eksamen

 • Fristen for å melde seg til våreksamen er 1. februar, fristen for høsteksamen er 15. september. 

  Det kan også være lurt å sjekke ut PrivatistWeb som er den viktigste nettsiden for privatister. 

 • Priser for eksamen 2018

  Gebyret er 1084 kroner per eksamen for

  • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
  • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

  Gebyret er 2170 kroner per eksamen for

  • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

  Priser for fag- og svenneprøve

  Gebyret er 925 kroner per fag- og svenneprøve for

  • prøver du tar for første gang

  Gebyret er 1853 kroner per fag- og svenneprøve for

  • prøver du har avlagt og ikke bestått.


  Med «fag» mener vi fag med samme fagkode i Kunnskapsløftet og fag fra R94 som er likestilte med fag i Kunnskapsløftet, se overgangsordningene.

   

 • Alle som vil kan melde seg opp til privatisteksamen i alle fag på videregående nivå.

  For å finne ut hvordan nye fag og karakterer vil påvirke vitnemålet anbefaler vi at du tar kontakt med skolen du har gått på tidligere. Du kan også kontakte privatistkontoret eller fylkeskommune. 

  Hvis du ikke har vitnemål fra før

  Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføring av privatisteksamen. De kan svare på spørsmål hvis du ikke har en skole du kan spørre. De kan også gi informasjon om andre muligheter enn privatisteksamen for deg som ikke har vitnemål.

  Kontakt din fylkeskommune

  Andre muligheter for deg som ikke har studiekompetanse

 • For å finne ut når eksamen er, må du vite fagkoden for faget du skal ta eksamen i. Du trenger også fagkoden når du skal melde deg opp til eksamen. 

  Vi har samlet en oversikt over vanlige fag med fagkoder for studiekompetanse

 • Hvis du ønsker å ta flere eksamener er det lurt å sjekke at de ikke faller på samme dag. Det kan i så fall være nødvendig å fordele eksamenene på flere semester.

  Oversikt over eksamensdatoer 

 • De fleste bruker PrivatistWeb for å melde seg opp. I Nordland fylkeskommune kan du ta direkte kontakt med skolen som tilbyr eksamen.

Ta eksamen

 • Du som er elev har møteplikt på forberedelsesdagen. Forberedelsesdelen blir gjort tilgjengelig kl. 09.00. Du har rett på veiledning fra en lærer.

  Forberedelsesdeler grunnskole

  Alle fag i grunnskolen har forberedelsesdag, unntatt matematikk. Skolen din gir deg tilgang til forberedelsesmateriellet når du møter opp på forberedelsesdagen.

  Forberedelsesdeler videregående

  Ikke alle fag på videregående har forberedelsesdel. Skolen informerer om hvilke fag som har forberedelsesdel og gir deg forberedelsmateriellet når du møter opp på forberedelsesdagen.

  Du som er privatist finner forberedelsesdelene på denne siden på forberedelsesdagen.

  DagDato              FagkodeFagnavn
  Tirsdag 22. mai.    "ENG1002 " Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
  Tirsdag 22. mai. "ENG1003 " Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
  Tirsdag 22. mai. "ENG1005 " Engelsk for hørselshemmede, skriftlig, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram
  Tirsdag 22. mai. "ENG1006 " Engelsk for hørselshemmede, skriftlig, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
  Tirsdag 22. mai. "SAM3002 " Historie og filosofi 2
  Tirsdag 22. mai. "SAM3029 " Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
  Tirsdag 22. mai. "SAM3033 " Økonomistyring
  Tirsdag 22. mai. "SAM3035 " Økonomi og ledelse
  Tirsdag 22. mai. "SAM3038 " Psykologi 2
  Torsdag 24. mai. "NOR1039 " Norsk for hørselshemmede, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
  Torsdag 24. mai. "NOR1049 " Norsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Torsdag 24. mai. "NOR1259 " Norsk for hørselshemmede, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  Torsdag 24. mai. "NOR1405 " Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 24. mai. "NOR1410 " Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Mandag 28. mai. "SAM3006 " Markedsføring og ledelse 2
  Mandag 28. mai. "SAM3016 " Sosialkunnskap
  Mandag 28. mai. "SAM3023 " Rettslære 2
  Tirsdag 29. mai. "AMM3002 " Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfaget
  Tirsdag 29. mai. "AUT4002 " Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget
  Tirsdag 29. mai. "BMF3002 " Børsemakerfaget
  Tirsdag 29. mai. "ELE3002 " Elektrikerfaget, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "EMO3002 " Energimontørfaget, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "EOP3002 " Energioperatørfaget, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "FIN1008 " Finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "FIN1058 " Finsk som andrespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "HEI3002 " Heismontørfaget, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. MEL3005 Maritim elektriker, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "REA3009 " Geofag 2
  Tirsdag 29. mai. "REA3015AS " Informasjonsteknologi 2 ActionScript
  Tirsdag 29. mai. "REA3015CS " Informasjonsteknologi 2 C Sharp
  Tirsdag 29. mai. "REA3015DIV " Informasjonsteknologi 2 diverse språk
  Tirsdag 29. mai. "REA3015JAV " Informasjonsteknologi 2 JavaScript
  Tirsdag 29. mai. "REA3019 " Teknologi og forskningslære 2
  Tirsdag 29. mai. "SAS1007 " Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "SAS1031 " Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "SAS1057 " Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "SAS1081 " Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "SAS4005 " Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "SAS4009 " Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "SAS4015 " Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "SAS4019 " Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "SIG3002 " Signalmontørfaget, skriftlig
  Tirsdag 29. mai. "TEL3002 " Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftlig
  Onsdag 30. mai. "SAM3009 " Medie- og informasjonskunnskap 2
  Torsdag 31. mai. "SAM3020 " Politikk og menneskerettigheter
  Torsdag 31. mai. "SPR3015 " Kommunikasjon og kultur 2
  Torsdag 31. mai. "SPR3017 " Kommunikasjon og kultur 3
  Torsdag 31. mai. "SPR3020 " Reiseliv og språk 2
  Mandag 04. jun. "AUT4003 " Automatiseringsfaget - praksiskandidat
  Mandag 04. jun. "AUT4030 " Automatiseringsfaget
  Mandag 04. jun. "ELE3003 " Elektrikerfaget - praksiskandidat
  Mandag 04. jun. "ELE3030 " Elektrikerfaget
  Mandag 04. jun. "EMO3003 " Energimontørfaget - praksiskandidat
  Mandag 04. jun. "EMO3030 " Energimontørfaget
  Mandag 04. jun. "EOP3003 " Energioperatørfaget - praksiskandidat
  Mandag 04. jun. "EOP3030 " Energioperatørfaget
  Mandag 04. jun. "HEI3003 " Heismontørfaget - praksiskandidat
  Mandag 04. jun. "HEI3030 " Heismontørfaget
  Mandag 04. jun. "MEL3103" Maritim elektrikerfaget - praksiskandidat


   

 • Du skal få informasjon om oppmøtested og tidspunkt i PrivatistWeb eller fra eksamensskolen i god tid før eksamen. Det kan være lurt å sjekke hvor eksamenslokalet ligger slik at du finner fram på selve dagen.

 • Du får fem klokketimer til å svare på oppgaven.

  Eksamen starter klokka 09:00 og avsluttes klokka 14:00 norsk tid.

  Hvis du møter etter klokka ti, får du ikke gjennomføre eksamen. Kommer du for sent, men før klokka ti, får du ikke lagt til den tapte tiden.

 • Skolen din har et ansvar for at du skal kjenne til og være trygg på hvilke hjelpemidler du kan bruke på eksamen. Du avgjør selv, gjerne i samråd med lærer, hvilke hjelpemidler du vil ta med deg på eksamen. I tillegg får du tilgang til et utvalg nettbaserte hjelpemidler. Husk å vise til hvilke kilder du bruker.

  Forberedelsesdagen

  På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

  Nettbaserte hjelpemidler til eksamen

  Fylkeskommunene har hatt et landsdekkende samarbeid om å lage et felles tilbud av nettbaserte hjelpemidler til skriftlig eksamen i videregående opplæring.

  Det finnes tre modeller for hjelpemidler til eksamen

  Modell 1 - Eksamen

  Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpnet internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

  Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk. 

  Eksamen i grunnskolen

  Norsk, samisk, finsk og engelsk følger modell 1.

  Eksamen i videregående

  Alle fag som ikke er nevnt under modell 2, følger modell 1. Det vil si de aller fleste fagene.

  Modell 2 – Todelt eksamen

  • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpnet internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

  Eksamen i grunnskolen

  Matematikk følger modell 2.

  Eksamen i videregående

  Matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2 følger modell 2.

  For praksiskandidater og lærlinger

  Se kapittel tre om hjelpemidler i generell veiledning om sentralt gitt eksamen i yrkesfag

  Modell 3 – eksamen

  Alle hjelpemidler er tillatt, også åpent internett. Åpent internett gjelder for følgende syv fag i videregående skole:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2

  Kommunikasjon er fortsatt ikke tillatt og de generelle bestemmelsene for eksamen gjelder. Verken skriftlig eller muntlig kommunikasjon er tillatt, og i språkfag er det heller ikke tillatt med oversettelsesprogram. Å publisere noe på internett regnes som kommunikasjon.

  Les mer om fusk og plagiat og konsekvenser av dette.

 • Hva er fusk?

  Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

  Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

  Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?

  Det er svært alvorlig å fuske til eksamen.

  Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er at du

  • får eksamen i faget annullert
  • mister standpunktkarakteren i faget
  • på videregående tidligst kan gå opp til ny eksamen ett år etter

  Bruk av kilder

  Dersom du bruker kilder, skal du oppgi kildene på en etterrettelig måte. Hvordan du gjør dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva kan være konsekvenser ved feil kildebruk?

  Når du i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster, kan det være vanskelig å se din individuelle kompetanse. Dette kan føre til at du får lavere måloppnåelse på eksamen enn du ellers ville ha fått.

Etter eksamen

 • Kandidater kan til vanlig få vite karakteren sin noen dager etter fellessensuren. Kontakt skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen for å få vite eksamensresultatet ditt.

  Datoer for fellessensur

  Grunnlag for karaktersetting

  Karakteren settes etter en samlet vurdering av den kompetansen du viser i eksamensbesvarelsen. Deloppgaver vektes ikke.

  Sensor skal ha en positiv holdning og se etter hva du får til. Mange oppgaver gir mulighet til å velge ulike løsninger og innfallsvinkler for å svare på oppgaven.

  Det hører med til sensors profesjonelle og faglige skjønn å være åpen for ulike faglige løsninger og synspunkter, så lenge du svarer på oppgavene som er gitt til eksamen.

  Se eksamensveiledningene for de enkelte fagene for mer informasjon.

  Karakterstatistikk fra tidligere år

 • Vil du klage på karakteren din? Husk at du

  • må klage innen ti dager etter at karakteren din er satt
  • bør rådføre deg med en lærer før du klager
  • må levere klagen skriftlig
  • ikke trenger å begrunne klagen din
  • må undertegne klagen din
  • skal levere klagen til skolen din

  Om du ikke har eksamensbesvarelsen din, kontakt skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen.

  Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Du får vite resultatet av klagen av skolen din.

  Er du privatist, sender du klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til den skolen der du tok eksamen. 

  Mer om klagebehandlingen

 • Vi i direktoratet ønsker deg lykke til på eksamen! 

  Vi har skrevet en bloggpost med noen gode råd til deg som skal ta eksamen 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!