Ta fag som privatist

Som privatist kan du melde deg opp til eksamen i alle fag på videregående skole. 

Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføring av privatisteksamen.

Før eksamen

 • Fristen for påmelding til: 

  • våreksamen er 1. februar
  • høsteksamen er 15. september

  Du må selv melde deg opp i til eksamen i det fylket du ønsker å gjennomføre i. Fylkene har både forskjellige datoer for når de åpner for påmelding og forskjellige systemløsninger for påmelding.

  Nordland

  Hvis du skal ta privatisteksamen i Nordland, må du bruke påmeldingsskjema som du finner på fylkeskommunens nettside

  Trøndelag

  Hvis du skal ta privatisteksamen i Trøndelag skal du bruke PrivatistWeb. Her kan du:

  • melde deg opp til eksamen.
  • betale eksamensgebyret.
  • sjekke tidspunkt og sted for eksamen etter at du har meldt deg opp.

  Andre fylker

  Du melder deg på eksamen her.  
  Her logger du deg inn med MinID/BankID og kan:

  • melde deg opp til eksamen 
  • betale eksamensgebyret
  • sjekke tidspunkt og sted for eksamen når det er klart
 • Hvis du ønsker å ta flere eksamener må du sjekke at de ikke faller på samme dag. Det kan i så fall være nødvendig å fordele eksamenene på flere semester.

  Oversikt over eksamensdatoer 

 • Priser for eksamen 2022

  Gebyret er 1 217 kroner per eksamen for

  • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
  • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

  Gebyret er 2 435 kroner per eksamen for

  • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

  Priser for eksamen 2021

  Gebyret er 1 186 kroner per eksamen for

  • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
  • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

  Gebyret er 2 373 kroner per eksamen for

  • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

  På Privatistweb finner du informasjon om betaling for eksamen.

 • For å finne ut hvordan nye fag og karakterer vil påvirke vitnemålet, må du ta kontakt med skolen du har gått på tidligere, privatistkontoret eller fylkeskommunen. 

  Hvis du ikke har vitnemål/ kompetansebevis fra før

  Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføring av privatisteksamen. De kan svare på spørsmål hvis du ikke har en skole du kan spørre. De kan også gi informasjon om andre muligheter enn privatisteksamen for deg som ikke har vitnemål.

  Andre muligheter for deg som ikke har studiekompetanse

  Fremmedspråk

  Oversikt over hvilke fremmedspråk du kan ta som privatist.

  Privatistordning i yrkesfag 

  Privatister som tar yrkesfag på vg1 og vg2 trenger ikke ta eksamen i fag de tidligere har bestått. Se oversikt over eksamener i de ulike programfagene.

  Nyttig informasjon for deg som skal ta høyere utdanning

 • For å finne ut når eksamen er, må du vite fagkoden for faget du skal ta eksamen i. Du trenger også fagkoden når du skal melde deg opp til eksamen. 

 • Forberedelse til alle eksamener

  Todelt eksamen i matematikk frem til våren 2023

  Vi har besluttet at samtlige eksamener i matematikk, også i praktisk matematikk, skal gjennomføres som todelt eksamen frem til våren 2023. 

  Bakgrunnen for endringen.

  Til deg som skal ta eksamen i engelsk vg1 etter læreplaner innført i 2020 (LK20)

  Krav til utstyr 

  Eksamen etter nye læreplaner i engelsk vg1 er heldigital. Det er ikke mulig å levere eksamensbesvarelse på papir. Du har selv ansvar for å ha med utstyret du trenger på eksamensdagen. På eksamensdagen må du ha med deg en datamaskin eller et nettbrett med tastatur for å kunne ta eksamen. 

  Datamaskinen din må ha siste versjon av en av disse nettleserne:

  • Chrome
  • Firefox
  • Microsoft Edge (Chromium)
  • Safari

  Skjermoppløsningen må minst være 1024x768.

  Engelskeksamen LK20 – husk å ha med hodetelefoner

  Gjelder fagkodene ENG1007 og ENG1009

  Noen oppgaver til eksamen etter ny læreplan i engelsk vil være lytteoppgaver. På eksamensdagen må du ha med deg hodetelefoner som fungerer sammen med datamaskinen din eller nettbrettet ditt. 

  Du skal levere hele eksamen digitalt. Det er ikke mulig å levere eksamensbesvarelser på papir. 

  Eksamensbesvarelser skal være anonyme – også filer

  Under eksamen skal du besvare oppgaver enten direkte i det digitale eksamenssystemet, eller i en fil som du laster opp i det digitale systemet.

  Oppgaver som ikke blir besvart direkte i det digitale systemet skal du samle i én felles fil. Du skal levere eksamen anonymt, og det er derfor viktig at informasjon som for eksempel navnet ditt ikke følger med i filen du laster opp. Vi anbefaler at du konverterer filen til PDF, og deretter sjekker hvilken informasjon som følger med filen, før du leverer filen i systemet.

  Vi anbefaler PDF fordi det er det filformatet som er mest stabilt for at sensor skal kunne åpne filen.

  Du kan sjekke hva slags informasjon som følger med filen ved å åpne egenskapene for filen, og deretter eventuelt fjerne innholdet i felter som kan identifisere deg, for eksempel navn.

  Vi anbefaler at du på forhånd øver på å lagre filer som PDF og å redigere egenskapene for filen.

  Til deg som skal ta eksamen etter læreplaner innført i 2006 (LK06)

  Krav til utstyr 

  Ta med deg datamaskin eller et nettbrett med tastatur på eksamensdagen.

  Skjermoppløsningen må minst være 1024x768.

  Du må oppdatere datamaskinen din med en av disse nettleserne:

  • Microsoft Edge (Chromium) 80 eller nyere 
  • Chrome 56 eller nyere 
  • Firefox 50 eller nyere 
  • Safari 11.1 eller nyere 

  For nettbrett så må du ha følgende operativsystem og siste versjon av nettleser:

  • iOS versjon 11 til 15 med Safari
  • Android versjon 6.0.1 til 10 med Chrome
  • Android versjon 6.0.1 til 10 med Firefox

Ta eksamen

 • Privatister finner forberedelsesdelene på forberedelsesdagen kl. 09.00.

  Ikke alle fag på videregående har forberedelsesdel. 

 • Forberedelsesdagen

  På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert kilder på internett.

  På eksamensdagen

  Det er ikke tillatt å samskrive, chatte eller å kommunisere med andre under eksamenen. Dette gjelder eksamen i alle fag.

  I de fleste fagene er det lov å bruke hjelpemidler som krever tilgang til internett, men i et begrenset utvalg. Utvalget gjøres på forhånd, og skal være kilder som det er relevant å bruke for å svare på eksamensoppgaven.

  Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke under eksamen avhenger av faget. Eksamenene kan deles i tre kategorier:

  • todelt eksamen med begrenset tilgang til internett
  • eksamen med begrenset tilgang til internett
  • eksamen med fri tilgang til internett

  Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett

  Enkelte fag i grunnskolen og videregående har todelt eksamen. Da har eleven tilgang til ulike typer hjelpemidler på del en og to.

  For grunnskolen gjelder dette eksamen i matematikk.

  For videregående gjelder dette:

  • matematikk
  • fysikk 
  • kjemi 
  • biologi 
  • samfunnsøkonomi 

  Under del en er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt.
  Under del to er alle hjelpemidler tillatt, inkludert nettbaserte hjelpemidler.

  Eksamen med begrenset tilgang til internett

  I eksamener som ikke er todelte, er alle hjelpemidler som notater, bøker og andre kilder tillatt, inkludert et begrenset utvalg av hjelpemidler som krever tilgang til internett.
  Det er ikke tillatt å bruke oversettelsesprogrammer som hjelpemiddel i språkfag (norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk).

  Det er bestemt på forhånd hvilke nettbaserte hjelpemidler det er lov å bruke.

  Eksamen med fri tilgang til internett

  I videregående er det fri tilgang til internett i sju fag.

  LK06:

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2     
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2  

  LK20:

  • SAM3055 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3049 Medie- og informasjonskunnskap 2
  • SPR3029 Engelsk 1
  • SPR3031 Engelsk 2
  • SPR3034 Kommunikasjon og kultur 2
  • SPR3036 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3039 Reiseliv og språk 2

  Selv om det er fri tilgang til internett i disse fagene, er det ikke tillatt å kommunisere med andre på nettet eller på andre måter. Å publisere tekst på internett regnes som kommunikasjon.

 • Elevene får fem klokketimer til å ta eksamen. Unntak: Operatørfag har eksamen i seks timer.

  Eksamen starter klokka 09:00 og avsluttes klokka 14:00 norsk tid. 

  Du kan logge deg inn før eksamenen starter. Da vil du komme til en venteside frem til eksamen starter kl. 09.00.

  Hvis elevene møter etter klokka 10:00, får de ikke gjennomføre eksamen. Kommer de for seint, men før klokka 10:00, får de ikke lagt til den tapte tiden.

 • Du skal få informasjon om oppmøtested og tidspunkt i PrivatistWeb eller fra eksamensskolen i god tid før eksamen. Det er lurt å sjekke hvor eksamenslokalet ligger slik at du finner fram på selve dagen.

  For oppmøtested og tidspunkt for Innlandet, Rogaland og Viken skal du sjekke i Oppmeldingsportalen.

 • Hva er juks?

  Elevene bør få vite at det kan være ulike regler for hva som er juks på prøver underveis i skoleåret, og hva som er juks (fusk) til eksamen:

  • Det er juks å kommunisere med andre.
  • I fag som har todelt eksamen, er det juks å bruke andre hjelpemidler på del 1 av eksamen enn de som er beskrevet i informasjonsteksten på eksamensoppgaven.

  Bruk av oversettelsesprogrammer er juks

  Til eksamen i norsk og andre språkfag skal sensor vurdere elevens egen språkkompetanse. Det er derfor forbudt å bruke oversettelsesprogrammer til eksamen. Det er viktig at elever som skal ta eksamen kjenner retningslinjene for bruk av hjelpemidler og at de vet hva som er konsekvensen av juks og forsøk på juks.

  På side 2 i oppgavesettet er det informasjon om retningslinjene om hjelpemidler:

  Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra åpent Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. For norsk, samisk, finsk som andrespråk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt. Når du bruker nettbaserte hjelpemidler under eksamen, har du ikke lov til å kommunisere med andre. Samskriving, chat og andre måter å utveksle informasjon med andre på er ikke tillatt.

  Hvis det blir oppdaget at noen bruker oversettelsesprogrammer eller på andre måter prøver å jukse til eksamen, kan det få store konsekvenser.

  Noen programmer, blant andre Apertium som oversetter fra bokmål til nynorsk, er gratis og nedlastbart slik at det kan brukes uten oppkobling mot internett. Dette må de som har ansvar for gjennomføringen av eksamen være oppmerksomme på. 

  Eksamensvaktene må informeres om at det er juks å bruke slike oversettelsesprogram.

  Eksamenskandidatene må få informasjon om de alvorlige konsekvensene av juks og forsøk på juks

  Hva er konsekvensene av å jukse på eksamen?

  Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er at elevene

  • får eksamenen sin i faget annullert
  • mister standpunktkarakteren i faget
  • tidligst kan ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)
 • Bruk av kilder

  Hvis elevene eller privatisten bruker kilder, skal kildene oppgis på en etterrettelig måte. Hvordan elevene  skal gjøre dette, er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva kan være konsekvensen ved uselvstendig kildebruk?

  Når eleven og privatisten i stor grad klipper og limer fra andres tekster i besvarelsen, kan det være vanskelig å se elevens individuelle kompetanse. Resultatet kan bli at eleven får en lavere måloppnåelse på eksamen enn eleven ellers ville ha fått. Derfor er det viktig at elevene lærer å vise til kildene på en ryddig måte, og at de viser at de kan bruke kildene i teksten sin.

Etter eksamen

 • Elever får vanligvis vite karakteren noen dager etter fellessensuren. Da møtes sensorene for å fastsette endelig eksamenskarakter. For å få eksamensresultatet, må elevene kontakte skolen eller stedet der de meldte seg opp til eksamen.

  Datoer for fastsetting av karakter.

  Se eksamensveiledningene for hvordan sensor skal vurdere besvarelser i ditt fag.

 • En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

  • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig
  • Eleven bør rådføre seg med en lærer før han eller hun klager
  • Eleven må levere klagen skriftlig
  • Eleven trenger ikke å begrunne klagen
  • Eleven må skrive under på klagen
  • Eleven skal levere klagen til skolen

  Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

  Privatister skal sende klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til skolen der privatisten tok eksamen.

  Mer om klagebehandlingen

 • Vi i direktoratet ønsker deg lykke til på eksamen!

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!