Ta fag som privatist

Som privatist kan du melde deg opp til eksamen i alle fag på videregående skole. 

Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføring av privatisteksamen.

Før eksamen

Ta eksamen

 • Elevene har møteplikt på forberedelsesdagen. Lenken til forberedelsesdelen blir gjort tilgjengelig kl. 09.00. Elevene har rett på veiledning fra en lærer.

  Forberedelsesdeler for videregående

  Ikke alle fag på videregående har forberedelsesdel. Skolen informerer om hvilke fag som har forberedelsesdel og gir elevene forberedelsesdelen når de møter opp på forberedelsesdagen.

  De som er privatister finner forberedelsesdelene i tabellen under på forberedelsesdagen kl. 09.00. 

  DagDatoFagkodeFag
  Tirsdag 19. nov. DAN2006 Dans i perspektiv 1
  Tirsdag 19. nov. MUS2005 Musikk i perspektiv 1
  Tirsdag 19. nov. DRA2005 Teater i perspektiv 1
  Tirsdag 19. nov. BRT2004 Tverrfaglig eksamen brønnteknikk
  Onsdag 20. nov. REA3015JAV Informasjonsteknologi 2 JavaScript
  Onsdag 20. nov. REA3015AS Informasjonsteknologi 2 ActionScript
  Onsdag 20. nov. REA3015DIV Informasjonsteknologi 2 diverse språk
  Onsdag 20. nov. REA3019 Teknologi og forskningslære 2
  Onsdag 20. nov. FIN1008 Finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Onsdag 20. nov. REA3009 Geofag 2
  Torsdag 21. nov. MUS3003 Musikk fordypning 2
  Torsdag 21. nov. DRA2009 Drama og samfunn
  Torsdag 21. nov. DRA2007 Teater i perspektiv 2
  Torsdag 21. nov. DAN2008 Dans i perspektiv 2
  Torsdag 21. nov. MUS2007 Musikk i perspektiv 2
  Torsdag 21. nov. BMF3002 Børsemakerfaget
  Torsdag 21. nov. ELE3002 Elektrikerfaget, skriftlig
  Torsdag 21. nov. SAM3016 Sosialkunnskap
  Torsdag 21. nov. SAM3023 Rettslære 2
  Torsdag 21. nov. AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget
  Torsdag 21. nov. EOP3002 Energioperatørfaget, skriftlig
  Torsdag 21. nov. MEL3005 Tverrfaglig eksamen
  Torsdag 21. nov. HEI3002 Heismontørfaget, skriftlig
  Torsdag 21. nov. TEL3002 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftlig
  Torsdag 21. nov. SAM3006 Markedsføring og ledelse 2
  Torsdag 21. nov. SIG3002 Signalmontørfaget, skriftlig
  Torsdag 21. nov. EMO3002 Energimontørfaget, skriftlig
  Torsdag 21. nov. AMM3002 Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfaget
  Mandag 25. nov. MEL4002 Maritim elektrikerfaget, skriftlig
  Mandag 25. nov. SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  Tirsdag 26. nov. SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  Tirsdag 26. nov. SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  Tirsdag 26. nov. SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  Tirsdag 26. nov. SPR3020 Reiseliv og språk 2
  Onsdag 27. nov. MUS3001 Musikk fordypning 1
  Onsdag 27. nov. EMO3030 Energimontørfaget
  Onsdag 27. nov. AUT4003

  Automatiseringsfaget - praksiskandidat

  Vedlegg til forberedelse

  Onsdag 27. nov. EOP3003 Energioperatørfaget - praksiskandidat
  Onsdag 27. nov. EOP3030 Energioperatørfaget
  Onsdag 27. nov. ELE3003 Elektrikerfaget - praksiskandidat
  Onsdag 27. nov. HEI3003 Heismontørfaget - praksiskandidat
  Onsdag 27. nov. AUT4030

  Automatiseringsfaget

  Vedlegg til forberedelse

  Onsdag 27. nov. EMO3003 Energimontørfaget - praksiskandidat
  Onsdag 27. nov. ELE3030 Elektrikerfaget
  Onsdag 27. nov. HEI3030 Heismontørfaget


   

 • Forberedelsesdagen

  På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert kilder på internett.

  Nettbaserte hjelpemidler - begrenset tilgang til eksamen

  I de fleste fagene er det lov å bruke hjelpemidler som krever tilgang til internett, men i et begrenset utvalg. Utvalget gjøres på forhånd, og skal være kilder som det er relevante å bruke for å svare på eksamensoppgaven.

  På eksamensdagen

  Det er ulike regler fra fag til fag for hvilke hjelpemidler elevene har lov til å bruke på selve eksamensdagen.

  Det er ikke tillatt å samskrive, chatte eller å kommunisere med andre under eksamenen. Dette gjelder eksamen i alle fag.

  Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke under eksamen avhenger av faget. Eksamenene kan deles i tre kategorier:

  • todelt eksamen med begrenset tilgang til internett
  • eksamen med begrenset tilgang til internett
  • eksamen med fri tilgang til internett

  Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett

  Enkelte fag i grunnskolen og videregående har todelt eksamen. Da har eleven tilgang til ulike typer hjelpemidler på del en og to.

  For grunnskolen gjelder dette eksamen i matematikk.

  For videregående gjelder dette eksamen i:

  • matematikk
  • fysikk
  • kjemi
  • biologi
  • samfunnsøkonomi 2

  Under del en er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt.
  Under del to er alle hjelpemidler tillatt, inkludert nettbaserte hjelpemidler.

  Eksamen med begrenset tilgang til internett

  I eksamener som ikke er todelte, er alle hjelpemidler som notater, bøker og andre kilder tillatt, inkludert et begrenset utvalg av hjelpemidler som krever tilgang til internett.
  Det er ikke tillatt å bruke oversettelsesprogrammer som hjelpemiddel i språkfag (norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk).
   
  Det skal være bestemt på forhånd hvilke nettbaserte hjelpemidler det er lov å bruke.
   
  •        Se liste over nettressurser for videregående (hos Vigo IKS)
   
  •        For praksiskandidater og lærlinger: Se kapittel fire om hjelpemidler i generell veiledning om sentralt gitt eksamen i yrkesfag

  Eksamen med fri tilgang til internett

  I videregående er det fri tilgang til internett i sju fag:  

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2     
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2  

  Selv om det er fri tilgang til internett i disse fagene, er det ikke tillatt å kommunisere med andre på nettet eller på andre måter. Å publisere tekst på internett regnes som kommunikasjon.

 • Elevene får fem klokketimer til å svare på oppgaven.

  Eksamen starter klokka 09:00 og avsluttes klokka 14:00 norsk tid.

  Hvis elevene møter etter klokka ti, får de ikke gjennomføre eksamen. Kommer de for seint, men før klokka ti, får de ikke lagt til den tapte tiden.

  Unntak: Operatørfag har eksamen i seks timer.

 • Du skal få informasjon om oppmøtested og tidspunkt i PrivatistWeb eller fra eksamensskolen i god tid før eksamen. Det er lurt å sjekke hvor eksamenslokalet ligger slik at du finner fram på selve dagen.

 • Hva er juks?

  Elevene bør få vite at det kan være ulike regler for hva som er juks på prøver underveis i skoleåret, og hva som er juks (fusk) til eksamen:

  • Det er juks å kommunisere med andre.
  • Det er juks å bruke oversettelsesprogrammer i språkfagene.
  • I fag som har todelt eksamen, er det juks å bruke andre hjelpemidler på del 1 av eksamen enn de som er beskrevet i informasjonsteksten på eksamensoppgaven.

  Hva er konsekvensene av å jukse på eksamen?

  Det er svært alvorlig å jukse på eksamen.

  Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er at elevene

  • får eksamenen sin i faget annullert
  • mister standpunktkarakteren i faget
  • tidligst kan ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)
 • Bruk av kilder

  Hvis elevene eller privatisten bruker kilder, skal kildene oppgis på en etterrettelig måte. Hvordan elevene  skal gjøre dette, er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva kan være konsekvensen ved uselvstendig kildebruk?

  Når eleven og privatisten i stor grad klipper og limer fra andres tekster i besvarelsen, kan det være vanskelig å se elevens individuelle kompetanse. Resultatet kan bli at eleven får en lavere måloppnåelse på eksamen enn eleven ellers ville ha fått. Derfor er det viktig at elevene lærer å vise til kildene på en ryddig måte, og at de viser at de kan bruke kildene i teksten sin.

Etter eksamen

 • Elever får vanligvis vite karakteren noen dager etter fellessensuren, det vil si at sensorene møtes for å fastsette endelige eksamenskarakter. For å få eksamensresultatet må elevene kontakte skolen eller stedet der de meldte seg opp til eksamen.

  Her er datoer for fastsetting av karakter.

  Grunnlag for karaktersetting

  Karakteren settes etter en samlet vurdering av den kompetansen som eleven viser i eksamensbesvarelsen. Deloppgaver vektes ikke.

  Sensor skal ha en positiv holdning og se etter det elevene får til. Mange oppgaver gir elevene mulighet til å velge ulike løsninger og innfallsvinkler for å svare på oppgaven.

  Det hører med til sensors profesjonelle og faglige skjønn å være åpen for ulike faglige løsninger og synspunkter, så lenge elevene svarer på oppgavene som er gitt til eksamen.

  Se eksamensveiledningene for de enkelte fagene for mer informasjon.

 • En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

  • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig
  • Eleven bør rådføre seg med en lærer før han eller hun klager
  • Eleven må levere klagen skriftlig
  • Eleven trenger ikke å begrunne klagen
  • Eleven må skrive under på klagen
  • Eleven skal levere klagen til skolen

  Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

  Privatister skal sende klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til skolen der privatisten tok eksamen.

  Mer om klagebehandlingen

 • Vi i direktoratet ønsker deg lykke til på eksamen! 

  Vi har skrevet en bloggpost med noen gode råd til deg som skal ta eksamen 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!