Ta fag som privatist

Alle som melder seg opp og betaler eksamensgebyret kan ta eksamen i alle fag på videregående nivå. Du finner nå oppdaterte priser for 2018.

Før eksamen

 • Fristen for å melde seg til våreksamen er 1. februar, fristen for høsteksamen er 15. september. 

  Det kan også være lurt å sjekke ut PrivatistWeb som er den viktigste nettsiden for privatister. 

 • Priser for eksamen 2018

  Gebyret er 1084 kroner per eksamen for

  • fag der du ikke har standpunkt og/eller eksamenskarakter
  • fag du ikke har bestått (karakter 1) som elev eller privatist

  Gebyret er 2170 kroner per eksamen for

  • fag du allerede har bestått som elev eller privatist

  Priser for fag- og svenneprøve

  Gebyret er 925 kroner per fag- og svenneprøve for

  • prøver du tar for første gang

  Gebyret er 1853 kroner per fag- og svenneprøve for

  • prøver du har avlagt og ikke bestått.


  Med «fag» mener vi fag med samme fagkode i Kunnskapsløftet og fag fra R94 som er likestilte med fag i Kunnskapsløftet, se overgangsordningene.

   

 • Alle som vil kan melde seg opp til privatisteksamen i alle fag på videregående nivå.

  For å finne ut hvordan nye fag og karakterer vil påvirke vitnemålet ditt bør du snakke med skolen du har gått på før. Det er også de som kan svare på spørsmål om fag og sammensetninger av fag. Du kan også snakke med studiestedet du ønsker å studere på, eller lese mer om opptak til høyere utdanning.

  Karakterkalkulator hos utdanning.no

  Opptak til høyere utdanning hos Samordna opptak

  Forbedringer og nye fag hos Samordna opptak

  Hvis du ikke har vitnemål fra før

  Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføring av privatisteksamen. Det er de som skal svare på spørsmål når du ikke har en skole du kan spørre. De kan også gi informasjon om andre muligheter enn privatisteksamen for deg som ikke har vitnemål.

  Kontakt din fylkeskommune

  Andre muligheter for deg som ikke har studiekompetanse

 • For å finne ut når eksamen er må du vite fagkoden for faget du skal ta eksamen i. Du trenger også fagkoden når du skal melde deg opp til eksamen. 

  Vi har samlet en oversikt over vanlige fag med fagkoder for studiekompetanse

 • Hvis du ønsker å ta flere eksamener er det lurt å sjekke at de ikke faller på samme dag. Det kan i såfall være nødvendig å fordele eksamenene på flere semester.

  Oversikt over eksamensdatoer 

 • De fleste bruker PrivatistWeb for å melde seg opp. I Nordland fylkeskommune kan du ta direkte kontakt med skolen som tilbyr eksamen.

Ta eksamen

 • Du som er elev har møteplikt på forberedelsesdagen. Forberedelsesdelen blir gjort tilgjengelig kl. 09.00. Du har rett på veiledning fra en lærer.

  Forberedelsesdeler grunnskole

  Alle fag i grunnskolen har forberedelsesdag, unntatt matematikk. Skolen din gir deg en lenke og et passord til forberedelsesmateriellet når du møter opp på forberedelsesdagen.

  Forberedelsesdeler videregående

  Ikke alle fag på videregående har forberedelsesdel. Skolen informerer om hvilke fag som har forberedelsesdel og gir deg forberedelsmateriellet når du møter opp på forberedelsesdagen.

  Du som er privatist finner forberedelsesdelene på denne siden på forberedelsesdagen.
   

  DagDatoFagkodeFagnavn
  Onsdag 29. nov. "REA3009 " Geofag 2
  Onsdag 29. nov. "REA3019 " Teknologi og forskningslære 2
  Onsdag 29. nov. "SAM3016 " Sosialkunnskap
  Onsdag 29. nov. "SAM3023 " Rettslære 2
  Onsdag 29. nov. "SAM3029 " Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
  Onsdag 29. nov. "SPR3015 " Kommunikasjon og kultur 2
  Onsdag 29. nov. "SPR3017 " Kommunikasjon og kultur 3
  Torsdag 30. nov. "AUT4003 " Automatiseringsfaget - praksiskandidat
  Torsdag 30. nov. "AUT4030 " Automatiseringsfaget
  Torsdag 30. nov. "ELE3003 " Elektrikerfaget - praksiskandidat
  Torsdag 30. nov. "ELE3030 " Elektrikerfaget
  Torsdag 30. nov. "EMO3003 " Energimontørfaget - praksiskandidat
  Torsdag 30. nov. "EMO3030 " Energimontørfaget
  Torsdag 30. nov. "EOP3003 " Energioperatørfaget - praksiskandidat
  Torsdag 30. nov. "HEI3003 " Heismontørfaget - praksiskandidat
  Torsdag 30. nov. "SIG3030 " Signalmontørfaget
 • Du skal få informasjon om oppmøtested og tidspunkt i PrivatistWeb eller fra eksamensskolen i god tid før eksamen. Det kan være lurt å sjekke hvor eksamenslokalet ligger slik at du finner fram på selve dagen.

 • Du får fem klokketimer til å svare på oppgaven.

  Eksamen starter klokka 09:00 og avsluttes klokka 14:00 norsk tid.

  Hvis du møter etter klokka ti, får du ikke gjennomføre eksamen. Kommer du for sent, men før klokka ti, får du ikke lagt til den tapte tiden.

 • Skolen din har et ansvar for at du skal kjenne til og være trygg på hvilke hjelpemidler du kan bruke på eksamen. Du avgjør selv, gjerne i samråd med lærer, hvilke hjelpemidler som er relevante for deg å bruke. Husk å vise til hvilke kilder du bruker.

  Det finnes to modeller for hjelpemidler til eksamen.

  Modell 1 - Eksamen

  Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpnet internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

  Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk. 

  Eksamen i grunnskolen

  Norsk, samisk, finsk og engelsk følger modell 1.

  Eksamen i videregående

  Alle fag som ikke er nevnt under modell 2, følger modell 1. Det vil si de aller fleste fagene.

  Modell 2 – Todelt eksamen

  • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt åpnet internett, samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

  Eksamen i grunnskolen

  Matematikk følger modell 2.

  Eksamen i videregående

  Matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2 følger modell 2.

  For praksiskandidater og lærlinger

  Se kapittel tre om hjelpemidler i generell veiledning om sentralt gitt eksamen i yrkesfag

  Forberedelsesdagen

  På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

  Hvorfor har vi åpnet for nettbaserte hjelpemidler til eksamen?

  Presisering av ansvar for nettbaserte hjelpemidler til eksamen

 • Hva er fusk?

  Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

  Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

  Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?

  Det er svært alvorlig å fuske til eksamen.

  Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er at du

  • får eksamen i faget annullert
  • mister standpunktkarakteren i faget
  • på videregående tidligst kan gå opp til ny eksamen ett år etter

  Hva er plagiat?

  Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.

  Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder. Dersom du bruker kilder, skal du oppgi kildene på en etterrettelig måte. Hvordan du gjør dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva kan være konsekvenser ved plagiat?

  Når du i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster, kan det være vanskelig å se din individuelle kompetanse. Dette kan føre til at du får lavere måloppnåelse på eksamen enn du egentlig skulle hatt.

Etter eksamen

 • Kandidater kan til vanlig få vite karakteren sin noen dager etter fellessensuren. Kontakt skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen for å få vite eksamensresultatet ditt.

  Datoer for fellessensur

  Grunnlag for karaktersetting

  Karakteren settes etter en samlet vurdering av den kompetansen du viser i eksamensbesvarelsen. Deloppgaver vektes ikke.

  Sensor skal ha en positiv holdning og se etter hva du får til. Mange oppgaver gir mulighet til å velge ulike løsninger og innfallsvinkler for å svare på oppgaven.

  Det hører med til sensors profesjonelle og faglige skjønn å være åpen for ulike faglige løsninger og synspunkter, så lenge du svarer på oppgavene som er gitt til eksamen.

  Se eksamensveiledningene for de enkelte fagene for mer informasjon.

 • Vil du klage på karakteren din? Husk at du

  • må klage innen ti dager etter at karakteren din er satt
  • må levere klagen skriftlig
  • må undertegne klagen din
  • skal levere klagen til skolen din
  • bør rådføre deg med en lærer før du klager
  • ikke trenger å begrunne klagen din

  Om du ikke har eksamensbesvarelsen din, kontakt skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen.

  Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Du får vite resultatet av klagen av skolen din.

  Er du privatist, sender du klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til den skolen der du tok eksamen. 

  Mer om klagebehandlingen

 • Vi i direktoratet ønsker deg lykke til på eksamen! 

  Vi har skrevet en bloggpost med noen gode råd til deg som skal ta eksamen 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!