Spørsmål om privatisteksamen

Fylkeskommunen har ansvar for gjennomføring av privatisteksamen. Her finner du kontaktinformasjonen som gjelder for ditt fylke.

Agder

E-post: eksamen@agderfk.no 

Telefon: 38 07 74 00

Innlandet 

E-post: eksamenskontoret@innlandetfylke.no

Telefon: 62 00 08 80

Møre og Romsdal

E-post: eksamen@mrfylke.no

Nordland

Privatistene skal ta direkte kontakt med skolen hvor de skal ta eksamen. Eksamen i Nordland

Oslo

Kontaktinfo på nettsidene til privatistkontoret.

Rogaland

E-post: privatist@rogfk.no

Telefon: 51 92 10 75

Troms og Finnmark

E-post: eksamen@tffk.no

Trøndelag

E-post: eksamen@trondelagfylke.no
Telefon: 74 17 40 20

Vestfold og Telemark

E-post: eksamenskontoret@vtfk.no
Telefon: 35 91 70 10

Vestland

E-post: eksamen@vlfk.no
Telefon: 51 20 71 18

Viken

E-post: eksamen@viken.no

Telefon: 32 30 00 00