Kompetansepakker

Vi har utviklet kompetansepakker innenfor ulike temaer, for faglig påfyll og støtte til å utvikle kompetanse og praksis i barnehager, skoler, PP-tjenesten, lærebedrifter og prøvenemder. 

 Dere finner alle kompetansepakker i kompetanseportalen 

Kompetansepakkene er laget for å jobbe med i fellesskap og for å jobbe med over tid. Kompetansepakkene har prosess- og lederstøtte, og innholdet er tenkt brukt i barnehagebasert eller skolebasert kompetanseutvikling. Innholdet bør tilpasses lokalt, det er dere som vet hvilket behov dere har for utvikling. Kompetansepakken kan brukes i hele kollegiet, men den kan også brukes av mindre grupper, for eksempel i team eller på trinn

En kompetansepakke består av moduler. Moduler er kompetansepakkenes inndeling i ulike temaer. De er ofte bygd opp slik:

  • Introduksjonsmodul: Beskriver tema for kompetansepakken, og hvordan de ulike fagmodulene er bygget opp.
  • Fagmoduler: Presenterer relevant fagstoff gjennom for eksempel tekst eller film, oppgaver dere skal løse og noen ganger også forslag til arbeidsprosesser. Det varierer hvor mange fagmoduler hver kompetansepakke inneholder.
  • Avslutningsmodul: Oppsummering og veien videre.

Kompetansepakkene er åpent tilgjengelig for alle. Det er ingen begrensinger på antall deltakere i en kompetansepakke.

Les mer om innholdet i  kompetansepakker om inkludering, læring trivsel og lek
Les mer om innholdet i kompetansepakker om digital kompetanse