Vi har nylig lansert flere nye kompetansepakker for lærere og skoleledere, og samtidig relansert selve kompetanseportalen. På denne siden får du en oversikt over kompetansepakker for digital kompetanse i skolen.

Digital kompetanse i skolen er et fagområde i stor utvikling. Både lærere, skoleledere og skoleeiere trenger å utvikle sin kompetanse for å kunne støtte elevenes læring best mulig og oppfylle kravene i Kunnskapsløftet 2020.