Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Vitnemål og kompetansebevis

 Elever får vitnemål etter 10. trinn i grunnskolen og etter et fullført og bestått videregående opplæringsløp som gir studie- og/eller yrkeskompetanse. Med yrkeskompetanse mener vi både bestått yrkeskompetanse i skole og bestått fagopplæring.

Vitnemålet er en dokumentasjon av opplæringen, og skal vise standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i fag, standpunktkarakterer i orden og i adferd og fravær. Fag kan også være godkjent etter realkompetansevurdering og i bestemte tilfeller kan det være gitt fritak for opplæring/vurdering.

Vitnemålet brukes som dokumentasjon ved søkning til høyere utdanning i inn- og utland.

Forskrift til opplæringsloven § 3-42

Slik får du vitnemål

Informasjon til deg som trenger nytt vitnemål, vil ta opp fag eller trenger ny utskrift.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!