Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Oversikt over hvilke fag fra Reform 94 som kan erstatte fag i Kunnskapsløftet, og hvilke fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag i Reform 94.