Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Endringer

31. mai 2012

På grunn av en kodefeil i tabell 5, har vi føyd til at AA6280 Samfunnskunnskap (3SK-A) fra R94 kan erstatte SAM3020 Politikk og menneskerettigheter i Kunnskapsløftet.

15. desember 2011

Vi har oppdatert skrivet på grunn av en kodefeil og på grunn av endringer i navn på fag og programområder i Kunnskapsløftet. Dette gjelder følgende:

  • Tabell 3: Presisert at C-språk 3 fra VKII krediteres som fellesfag fremmedspråk nivå I+II i Vg3 i Kunnskapsløftet (Tidligere stod det bare fremmedspråk nivå II).
  • Punkt 2.1 og 2.3.1: Ført inn gjeldende navn på programområdet ”språk, samfunnsfag og økonomi”
  • Punkt 2.2.2: Satt inn det nye faget økonomi og ledelse som har erstattet næringslivsøkonomi 3 (tabellene er allerede blitt oppdater på dette i 2009).
  • Tabell 4: For programområde for formgivingsfag endret slik at koden fra R94 i kunst- og kulturhistorie skal være FO2360 når kunst- og kulturhistorie inngår i fagsammensetningen som er likeverdig med visuelle kunstfag 3 eller visuell kultur og samfunn i Kunnskapsløftet (FO2130, som stod tidligere som kode på Kunst- og kulturhistorie, kan også benyttes. Men det er få som har denne fagkoden i kombinasjon med de andre fagene som kreves i fagsammensetningen).
  • Tabell 5: samme korreksjon som i tabell 4.
  • Punkt 3.3: Vi har føyd til at fylkeskommunene også har ansvar for å godkjenne om kompetanse fra VKII i Reform 94 er likeverdig for de som skal fullføre opplæring etter Kunnskapsløftet.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!