Foreldreundersøkelsen i barnehage

I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen. Den er gratis. 

Når gjennomføres undersøkelsen?

Barnehagene som vil delta må gjennomføre undersøkelsen mellom 1. november og 20. desember.

Resultatene publiseres 10. januar.

Spørsmålene

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer. 

Se spørsmålene til foreldreundersøkelsen

Resultatene

Resultatene fra foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen kan bruke resultatene i dialogen med foreldrene.

Vi publiserer deler av resultatene på barnehagefakta.no og udir.no. Data fra foreldreundersøkelsen kan også bli brukt til forskning.