Foreldreundersøkelsen i barnehage

I foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen. Den er gratis. 

Ny gjennomføringsperiode

Etter innspill fra sektor har vi besluttet å endre gjennomføringsperioden. Den nye gjennomføringsperioden blir fra 6. januar til 31. januar. Barnehagene som vil delta må gjennomføre undersøkelsen i dette tidsrommet.

Resultatene blir tilgjengelig for barnehager og barnehagemyndighet i februar.

Ny teknisk løsning

For gjennomføringen av foreldreundersøkelsen i januar 2025 vil vi for første gang ta i bruk en ny teknisk løsning.

Spørsmålene vil være de samme, men oppsettet for å administrere undersøkelsen vil se annerledes ut.

Mer informasjon om dette kommer senere.

Spørsmålene

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer. 

Se spørsmålene til foreldreundersøkelsen

Resultatene

Resultatene fra foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen kan bruke resultatene i dialogen med foreldrene.

Vi publiserer deler av resultatene på barnehagefakta.no og udir.no. Data fra foreldreundersøkelsen kan også bli brukt til forskning.