Foreldreundersøkelsen i barnehage

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnas trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Det er frivillig for barnehagene å gjennomføre undersøkelsen. Den er gratis. 

Logg inn for å svare på Foreldreundersøkelsen

Når foreldrene skal svare på undersøkelsen, får de en sms eller e-post med lenke fra barnehagen. Foreldrene velger selv om de vil svare på underøskelsen. 

De kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Det er kun en av foreldrene som skal svare per barn. Det er barnehagen selv som inviterer foreldrene til å svare på undersøkelsen.

Når gjennomføres undersøkelsen?

Barnehagene som vil delta må gjennomføre undersøkelsen mellom 1. og 30. november.  

Spørsmålene

Undersøkelsen har omtrent 30 spørsmål som tar for seg tema om barnets trivsel og utvikling, samarbeidet med barnehagen, informasjon og tilfredshet med lokaler og utearealer. 

Se spørsmålene til foreldreunderøskelsen.

Resultatene

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen kan bruke resultatene i dialogen med foreldrene.

Se de nasjonale resultatene fra Foreldreundersøkelsen 2017.

Vi publiserer deler av resultatene på barnehagefakta.no. Data fra Foreldreundersøkelsen kan også bli brukt til forskning.

Personvern

Den som svarer, oppgir ikke navn, og det er lagt opp til svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsene både til barnehagene selv, barnehageeier og de statlige utdanningsmyndighetene. Dette er gjort for å redusere faren for indirekte gjenkjenning av personer som har svart.

Utdanningsdirektoratet har behandlingsansvar for undersøkelsen. Den behandlingsansvarlige har ansvaret for å sikre at opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven. 

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!