Personvernerklæring for Utdanningsdirektoratet

Personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger. Personopplysninger er enhver opplysning som kan identifisere deg som person.

Når vi behandler personopplysninger, betyr det at vi samler inn, registrerer, setter sammen eller lagrer opplysninger om enkeltpersoner.

Vi følger personvernregelverket og skal behandle alle personopplysninger på en lovlig og sikker måte.

Personvernombud

Udir er en offentlig myndighet, og vi har derfor et eget personvernombud. 

Har du spørsmål om behandling av dine personopplysninger eller om hvordan vi beskytter opplysningene i våre registre? Du kan kontakte personvernombudet på e-postadressen personvernombud@udir.no