Til hovedinnhold

Hovednavigasjon og hjelpeverktøy

Forberede og ta eksamen

Før eksamen

 • Det er ikke meningen at oppgavene skal være hemmelige for elevene. Oppgavene er passordbeskyttet på grunn av opphavsrett. Skolene har fått tilsendt passord.

  Vi legger bare ut oppgaver og materiell for de tre siste årene. Vi mangler forberedelsedeler fra 2014 av tekniske årsaker, disse legges ut som pdf.

  Finn eksamensoppgaver og eksamensveiledninger

  Fasit

  Det finnes ikke fasiter til eksamensoppgavene. Bruk eksamensveiledningen. Noen fag har i tillegg sensorveiledninger.

  Vi har laget en ny tjeneste for tidligere gitte eksamensoppgaver og andre eksamensdokumenter. Dersom du ikke finner det du leter etter i den nye tjejesten, kan du lete her:

  Oppgaver grunnskole

  Oppgaver videregående

  Eksamensveiledninger

  Eksamensveiledningen gir informasjon om eksamen og hvordan denne vurderes.

  Fra høsten 2016 vil du finne yrkesfagene sammen med eksamensoppgaver for studieforberedende.

 • Vi har for noen fag valgt ut eksamenstekster med ulike karakterer og gitt en begrunnelse for karakterene.

  Grunnskole

  Videregående

 • Noen trenger å få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin. Eksempler kan være

  • lengre tid
  • hvilerom
  • få lest opp oppgaveteksten 
  • få oppgaven på tegnspråk eller punktskrift

  Hvordan få tilrettelagt eksamen?

  • Eleven eller foreldrene må sende en søknad til rektor. 
  • Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette.

  Du kan få tilrettelagt eksamen selv om du ikke har vedtak om spesialundervisning.

 • Eksamen i grunnskolen

  På 10. trinn i grunnskolen skal elevene og de voksne deltakerne trekkes ut til

  • en sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag 
  • en lokalt gitt muntlig eksamen

  Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener.

  Eksamen i videregående

  Kva for fag og kor mange fag som elevar kan komme opp i, er ulikt for dei enkelte utdanningsprogramma og for Vg1, Vg2, Vg3 og Vg4.

  Fylkeskommunen har ansvar for sjølve trekkinga.

  Om hausten er det berre trekk for eksamenar for elevar med rett til ny, utsett eller særskild eksamen.

  Trekkordning ved eksamen

Under eksamen

 • Du som er elev har møteplikt på forberedelsesdagen. Forberedelsesdelen blir gjort tilgjengelig kl. 09.00. Du har rett på veiledning fra en lærer.

  Forberedelsesdeler grunnskole

  Alle fag i grunnskolen har forberedelsesdag, unntatt matematikk. Skolen din gir deg en lenke og et passord til forberedelsesmateriellet når du møter opp på forberedelsesdagen.

  Forberedelsesdeler videregående

  Ikke alle fag på videregående har forberedelsesdel. Skolen informerer om hvilke fag som har forberedelsesdel og gir deg en lenke og et passord til forberedelsmateriellet når du møter opp på forberedelsesdagen.

  Du som er privatist finner forberedelsesdelene på denne siden på forberedelsesdagen.

  Forberedelsesdeler til eksamen våren 2017 
  DagDatoFagkodeFag
  Tirsdag 23. mai. "NOR1049 " Norsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram og påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Tirsdag 23. mai. "NOR1405 " Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Tirsdag 23. mai. "NOR1410 " Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Tirsdag 23. mai. "NOR1039 " Norsk for hørselshemmede, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
  Tirsdag 23. mai. "NOR1259 " Norsk for hørselshemmede, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  Fredag 26. mai. "REA3015AS " Informasjonsteknologi 2 ActionScript
  Fredag 26. mai. "REA3015JAV " Informasjonsteknologi 2 JavaScript
  Fredag 26. mai. "REA3015CS " Informasjonsteknologi 2 C Sharp
  Fredag 26. mai. "REA3015DIV " Informasjonsteknologi 2 diverse språk
  Fredag 26. mai. "SAM3038 " Psykologi 2
  Fredag 26. mai. "SAM3009 " Medie- og informasjonskunnskap 2
  Fredag 26. mai. "SAM3020 " Politikk og menneskerettigheter
  Fredag 26. mai. "SAM3029 " Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
  Fredag 26. mai. "ENG1002 " Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
  Fredag 26. mai. "ENG1003 " Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
  Mandag 29. mai.

  "DAN2006 "

  Dans i perspektiv 1

  Mandag 29. mai.

  "DRA2005 "

  Teater i perspektiv 1

  Mandag 29. mai.

  "MUS2005 "

  Musikk i perspektiv 1

  Mandag 29. mai.

  "MUS3001 "

  Musikk fordypning 1

  Mandag 29. mai. "REA3009 " Geofag 2
  Mandag 29. mai. "REA3019 " Teknologi og forskningslære 2
  Tirsdag 30. mai. "SAM3016 " Sosialkunnskap
  Tirsdag 30. mai. "SAM3023 " Rettslære 2
  Tirsdag 30. mai. "SAM3006 " Markedsføring og ledelse 2
  Tirsdag 30. mai. "NOR1033 " Norsk tegnspråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, tekstskaping
  Tirsdag 30. mai. "NOR1253 " Norsk tegnspråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, tekstskaping
  Onsdag 31. mai.

  "DAN2008 "

  Dans i perspektiv 2

  Onsdag 31. mai.

  "DRA2007 "

  Teater i perspektiv 2

  Onsdag 31. mai.

  "DRA2009 "

  Drama og samfunn

  Onsdag 31. mai.

  "MUS2007 "

  Musikk i perspektiv 2

  Onsdag 31. mai.

  "MUS3003 "

  Musikk fordypning 2

  Torsdag 01. jun. "SPR3015 " Kommunikasjon og kultur 2
  Torsdag 01. jun. "SPR3017 " Kommunikasjon og kultur 3
  Torsdag 01. jun. "FIN1008 " Finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "SAS1007 " Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "SAS1057 " Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "SAS1015 " Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "SAS1031 " Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "SAS1081 " Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "SAS1047 " Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "SAS4005 " Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "SAS4009 " Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "AMM3002 " Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfaget
  Torsdag 01. jun. "AUT4002 " Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget
  Torsdag 01. jun. "BMF3002 " Børsemakerfaget
  Torsdag 01. jun. "ELE3002 " Elektrikerfaget, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "EMO3002 " Energimontørfaget, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "EOP3002 " Energioperatørfaget, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "HEI3002 " Heismontørfaget, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "SIG3002 " Signalmontørfaget, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "TEL3002 " Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftlig
  Torsdag 01. jun. "SAM3002 " Historie og filosofi 2
  Torsdag 01. jun. "SAM3033 " Økonomistyring
  Torsdag 01. jun. "SAM3035 " Økonomi og ledelse
  Torsdag 01. jun. "SPR3020 " Reiseliv og språk 2
 • Du får fem klokketimer til å svare på oppgaven.

  Eksamen starter klokka 09:00 og avsluttes klokka 14:00 norsk tid.

  Hvis du møter etter klokka ti, får du ikke gjennomføre eksamen. Kommer du for sent, men før klokka ti, får du ikke lagt til den tapte tiden.

 • Bruk enten Feide eller brukernavn og passord du får utdelt av skolen.

 • Skolen din har et ansvar for at du skal kjenne til og være trygg på hvilke hjelpemidler du kan bruke på eksamen. Du avgjør selv, gjerne i samråd med lærer, hvilke hjelpemidler som er relevante for deg å bruke. Husk å vise til hvilke kilder du bruker.

  Det finnes to modeller for hjelpemidler til eksamen.

  Modell 1 - Eksamen

  Alle hjelpemidler er tillatt, unntatt samskriving, chat og andre muligheter for å kunne utveksle informasjon med andre.

  Oversettelsesprogrammer er ikke tillatt i norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk. 

  Eksamen i grunnskolen

  Norsk, samisk, finsk og engelsk følger modell 1.

  Eksamen i videregående

  Alle fag som ikke er nevnt under modell 2, følger modell 1. Det vil si de aller fleste fagene.

  Modell 2 – Todelt eksamen

  • Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
  • Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt.

  Eksamen i grunnskolen

  Matematikk følger modell 2.

  Eksamen i videregående

  Matematikk, fysikk, kjemi, biologi og samfunnsøkonomi 2 følger modell 2.

  For praksiskandidater og lærlinger

  Se kapittel tre om hjelpemidler i generell veiledning om sentralt gitt eksamen i yrkesfag

  Forberedelsesdagen

  På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett.

  Hvorfor har vi åpnet for nettbaserte hjelpemidler til eksamen?

  Presisering av ansvar for nettbaserte hjelpemidler til eksamen

 • Hva er fusk?

  Det er fusk å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

  Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

  Hva er konsekvensene av fusk til eksamen?

  Det er svært alvorlig å fuske til eksamen.

  Konsekvensene av fusk eller forsøk på fusk er at du

  • får eksamen i faget annullert
  • mister standpunktkarakteren i faget
  • på videregående tidligst kan gå opp til ny eksamen ett år etter

  Hva er plagiat?

  Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.

  Når alle hjelpemidler er tillatt til eksamen, er det ikke plagiat å bruke kilder. Dersom du bruker kilder, skal du oppgi kildene på en etterrettelig måte. Hvordan du gjør dette er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva kan være konsekvenser ved plagiat?

  Når du i stor grad benytter klipp og lim fra andres tekster, kan det være vanskelig å se din individuelle kompetanse. Dette kan føre til at du får lavere måloppnåelse på eksamen enn du egentlig skulle hatt.

Etter eksamen

 • Fjern forfatternavn på dokumenter

  Skolen har ansvar for å fjerne forfatternavn på dokumentene du leverer til eksamen. 

  Vi anbefaler likevel at du også passer på at du bare bruker kandidatnummeret og ikke navnet ditt eller navnet på skolen din i besvarelsen.

 • Kandidater kan til vanlig få vite karakteren sin noen dager etter fellessensuren. Kontakt skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen for å få vite eksamensresultatet ditt.

  Grunnlag for karaktersetting

  Karakteren settes etter en samlet vurdering av den kompetansen du viser i eksamensbesvarelsen. Deloppgaver vektes ikke.

  Sensor skal ha en positiv holdning og se etter hva du får til. Mange oppgaver gir mulighet til å velge ulike løsninger og innfallsvinkler for å svare på oppgaven.

  Det hører med til sensors profesjonelle og faglige skjønn å være åpen for ulike faglige løsninger og synspunkter, så lenge du svarer på oppgavene som er gitt til eksamen.

  Se eksamensveiledningene for de enkelte fagene for mer informasjon.

 • Vil du klage på karakteren din? Husk at du

  • må klage innen ti dager etter at karakteren din er satt
  • må levere klagen skriftlig
  • må undertegne klagen din
  • skal levere klagen til skolen din
  • bør rådføre deg med en lærer før du klager
  • ikke trenger å begrunne klagen din

  Om du ikke har eksamensbesvarelsen din, kontakt skolen din eller der du meldte deg opp til eksamen.

  Resultatet av klagen kan være at du beholder karakteren din, eller at du får en bedre eller dårligere karakter. Du får vite resultatet av klagen av skolen din.

  Er du privatist, sender du klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til den skolen der du tok eksamen. 

  Mer om klagebehandlingen

 • Vi har laget eksamensrapporter i et utvalg fag med sentral sensur.

  Hensikten med eksamensrapportene er å vise:

  • hvordan læreplanen i faget, eksamensoppgavene og eksamensveiledningen henger sammen
  • karakterstatistikk fra sensuren og statistikk fra tidligere år

  Bruk rapportene som et utgangspunkt for samtaler med elevene slik at de får støtte og hjelp til å forstå  målene for opplæringen.

  For grunnskolen finner du eksamensrapport i norsk.
  Eksamensrapport for grunnskolen

  For videregående finner du foreløpig eksamensrapporter i et utvalg fag som norsk hovedmål og norsk sidemål, rettslære, medie- og informasjonskunnskap, markedsføring og ledelse, politikk og menneskerettigheter, økonomi og ledelse, og i fremmedspråkene arabisk, fransk, italiensk, spansk og tysk. 

  Eksamensrapporter for videregående

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!