Før eksamen

 • Endringer for videregående 2019

  Sentralt gitt eksamen i mediesamfunnet

  Våren 2019 kan elever ved utdanningsprogrammet i medier og kommunikasjon bli trukket ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i programfaget mediesamfunnet 3. Faget tilbys første gang skoleåret 2018/19. Her finner du et eksempel på hvordan en eksamensoppgave i faget kan se ut. 

  Eksamen i serbisk og nygresk

  Fra og med våren 2019 blir det eksamen i serbisk og nygresk som fremmedspråk, fellesfag og programfag nivå I, II og III.  Det er opplæring i 13 av språkene som er i eksamensplanen. Alle andre språk må elevene ta som privatister.

  Alle fremmedspråkene privatistene kan ta

 • Oppgavene skal ikke være hemmelige for elevene, men de er passordbeskyttet på grunn av opphavsretten. Skolene har fått tilsendt passord de skal dele med sine elever.

  De som er privatister, må kontakte privatistkontoret sitt for å få passord.

  Vi legger bare ut oppgaver og materiell for de tre siste årene.

  Finn gamle eksamensoppgaver

  Fasit

  Det finnes ikke fasiter til eksamensoppgavene, så bruk eksamensveiledningen. Noen fag har i tillegg sensorveiledning, vurderingsskjema og forhåndssensurrapport.

  Eksamensrapporter

  Vi har laget eksamensrapporter i et utvalg fag med sentral sensur på grunnskolen og i videregående.

  Vi lager eksamensrapportene for å

  • vise hvordan læreplanen i faget, eksamensoppgavene og eksamensveiledningen henger sammen
  • vise karakterstatistikk fra årets sensur
  • gi konkrete tips til undervisningen i det enkelte fagene

  Lærere kan bruke rapportene som et utgangspunkt for samtaler med elevene slik at de får støtte og hjelp til å forstå hvilken kompetanse elevene blir prøvd i og skal vise til eksamen.

  Eksamensrapporter

 • Vi har i noen fag valgt ut eksamenstekster som har fått ulike karakterer og gitt en begrunnelse for disse karakterene.

  Eksamenssvarene kan brukes i samtaler med elevene slik at dere får en felles forståelse for hva som kjennetegner kvaliteten ved eksamenssvar på ulike nivåer i faget.

  Spørsmål til refleksjon:

  • Med utgangspunkt i eksamensoppgaven: Hvilke kompetansemål i læreplanen mener du eleven får anledning til å vise sin kompetanse i?
  • Hva er styrken i eksamensbesvarelsen, og hva kunne vært bedre?
  • Hvilke råd ville du ha gitt til eleven for å løfte kvaliteten på eksamensbesvarelsen?
  • Hvilken karakter mener du besvarelsen burde få? Begrunn karakteren ut fra kjennetegnene på måloppnåelse som du finner i eksamensveiledningen
  • Ta utgangspunkt i eksamensoppgaven: Hva kan være relevante oppgavespesifikke kjennetegn på at eleven har oppnådd målene på ulike nivåer.

  Eksamenssvar med karakter - grunnskole

  Eksamenssvar med karakter - videregående

 • Noen elever trenger at forholdene blir lagt til rette slik at de får vist kompetansen sin. Eksempler på det er at elevene:

  • får lengre tid
  • får hvilerom
  • får lest opp oppgaveteksten 
  • får oppgaven på tegnspråk eller punktskrift
  • får bruke tale til tekst-program

  Hvordan kan elevene få tilrettelagt eksamen?

  Eleven eller foreldrene må sende en søknad til rektor. Rektor avgjør om og hvordan forholdene skal bli lagt til rette. Eleven kan få tilrettelagt eksamen selv om hun eller han ikke har vedtak om spesialundervisning.

 • Eksamen i grunnskolen

  På 10. trinn i grunnskolen skal elevene og de voksne deltakerne trekkes ut til

  • en sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag 
  • en lokalt gitt muntlig eksamen

  Det er kommunen som trekker hvem som skal opp i hvilke eksamener.

  Eksamen i videregående

  Hvilke fag og hvor mange fag elever kan komme opp i, er ulikt for de enkelte utdanningsprogrammene og for Vg1, Vg2, Vg3 og Vg4.

  Fylkeskommunen har ansvaret for selve trekkingen.

  Om høsten er det bare trekk for eksamener for elever som har rett til ny, utsatt eller særskilt eksamen.

  Trekkordning ved eksamen

Under eksamen

 • Elevene har møteplikt på forberedelsesdagen. Forberedelsesdelen blir gjort tilgjengelig kl. 09.00. Elevene har rett på veiledning fra en lærer.

  Forberedelsesdeler for grunnskolen

  Alle fag i grunnskolen har forberedelsesdag, unntatt matematikk. Skolen gir elevene tilgang til forberedelsesmateriellet når de møter opp på forberedelsesdagen.

  Forberedelsesdeler for videregående

  Ikke alle fag på videregående har forberedelsesdel. Skolen informerer om hvilke fag som har forberedelsesdel og gir elevene forberedelsesdelen når de møter opp på forberedelsesdagen.

  De som er privatister finner forberedelsesdelene i tabellen under på forberedelsesdagen kl. 09.00. 

  DagDatoFagkodeFag
  Onsdag 13. nov. SAM3002 Historie og filosofi 2
  Onsdag 13. nov. ENG1006 Engelsk for hørselshemmede, skriftlig, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
  Onsdag 13. nov. SAM3038 Psykologi 2
  Onsdag 13. nov. ENG1002 Engelsk, Vg1 studieforberedende utdanningsprogram
  Onsdag 13. nov. MOK2003 Mediesamfunnet 3
  Onsdag 13. nov. SAM3029 Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2
  Onsdag 13. nov. ENG1003 Engelsk, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
  Onsdag 13. nov. ENG1005 Engelsk for hørselshemmede, skriftlig, Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram
  Onsdag 13. nov. SAM3035 Økonomi og ledelse
  Onsdag 13. nov. SAM3033 Økonomistyring
  Torsdag 14. nov. SAS4019 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS4009 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Torsdag 14. nov. NOR1259 Norsk for hørselshemmede, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse
  Torsdag 14. nov. SAS4015 Samisk som andrespråk, samisk 4, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS1057 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS1089 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Torsdag 14. nov. NOR1039 Norsk for hørselshemmede, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram
  Torsdag 14. nov. SAS1023 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS1015 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS4025 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS1097 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS1047 Samisk som andrespråk, samisk 3, lulesamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS4029 Samisk som andrespråk, samisk 4, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS4005 Samisk som andrespråk, samisk 4, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS1073 Samisk som andrespråk, samisk 2, lulesamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS1039 Samisk som andrespråk, samisk 3, sørsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS1031 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS1065 Samisk som andrespråk, samisk 2, sørsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS1081 Samisk som andrespråk, samisk 3, nordsamisk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Torsdag 14. nov. SAS1007 Samisk som andrespråk, samisk 2, nordsamisk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Fredag 15. nov. NOR1405 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Fredag 15. nov. NOR1410 Norsk for elever i vgo med kort botid i Norge, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Onsdag 20. nov. REA3015JAV Informasjonsteknologi 2 JavaScript
  Onsdag 20. nov. REA3015AS Informasjonsteknologi 2 ActionScript
  Onsdag 20. nov. REA3015CS Informasjonsteknologi 2 C Sharp
  Onsdag 20. nov. REA3015DIV Informasjonsteknologi 2 diverse språk
  Onsdag 20. nov. NOR1033 Norsk tegnspråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, tekstskaping
  Onsdag 20. nov. REA3019 Teknologi og forskningslære 2
  Onsdag 20. nov. FIN1058 Finsk som andrespråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, skriftlig
  Onsdag 20. nov. NOR1253 Norsk tegnspråk, Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, tekstskaping
  Onsdag 20. nov. FIN1008 Finsk som andrespråk, Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig
  Onsdag 20. nov. REA3009 Geofag 2
  Torsdag 21. nov. BMF3002 Børsemakerfaget
  Torsdag 21. nov. ELE3002 Elektrikerfaget, skriftlig
  Torsdag 21. nov. SAM3016 Sosialkunnskap
  Torsdag 21. nov. SAM3023 Rettslære 2
  Torsdag 21. nov. AUT4002 Tverrfaglig eksamen, automatiseringsfaget
  Torsdag 21. nov. EOP3002 Energioperatørfaget, skriftlig
  Torsdag 21. nov. MEL3005 Tverrfaglig eksamen
  Torsdag 21. nov. HEI3002 Heismontørfaget, skriftlig
  Torsdag 21. nov. TEL3002 Telekommunikasjonsmontørfaget, skriftlig
  Torsdag 21. nov. SAM3006 Markedsføring og ledelse 2
  Torsdag 21. nov. SIG3002 Signalmontørfaget, skriftlig
  Torsdag 21. nov. EMO3002 Energimontørfaget, skriftlig
  Torsdag 21. nov. AMM3002 Tverrfaglig eksamen, anleggsmaskinmekanikerfaget
  Mandag 25. nov. MEL4002 Maritim elektrikerfaget, skriftlig
  Mandag 25. nov. SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2
  Tirsdag 26. nov. SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2
  Tirsdag 26. nov. SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  Tirsdag 26. nov. SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  Tirsdag 26. nov. SPR3020 Reiseliv og språk 2
  Onsdag 27. nov. EMO3030 Energimontørfaget
  Onsdag 27. nov. MEL3030 Maritim elektrikerfaget
  Onsdag 27. nov. AUT4003 Automatiseringsfaget - praksiskandidat
  Onsdag 27. nov. EOP3003 Energioperatørfaget - praksiskandidat
  Onsdag 27. nov. EOP3030 Energioperatørfaget
  Onsdag 27. nov. SIG3030 Signalmontørfaget
  Onsdag 27. nov. SIG3003 Signalmontørfaget - praksiskandidat
  Onsdag 27. nov. ELE3003 Elektrikerfaget - praksiskandidat
  Onsdag 27. nov. MEL3103 Maritim elektrikerfaget - praksiskandidat
  Onsdag 27. nov. HEI3003 Heismontørfaget - praksiskandidat
  Onsdag 27. nov. AUT4030 Automatiseringsfaget
  Onsdag 27. nov. EMO3003 Energimontørfaget - praksiskandidat
  Onsdag 27. nov. ELE3030 Elektrikerfaget
  Onsdag 27. nov. HEI3030 Heismontørfaget
  Tirsdag 12. nov. FRL2004 Folkehelse og friluftsliv 1
  Torsdag 14. nov. FRL2005 Folkehelse og friluftsliv 2
  Tirsdag 19. nov. DAN2006 Dans i perspektiv 1
  Tirsdag 19. nov. MUS2005 Musikk i perspektiv 1
  Tirsdag 19. nov. DRA2005 Teater i perspektiv 1
  Tirsdag 19. nov. BRT2004 Tverrfaglig eksamen brønnteknikk
  Torsdag 21. nov. MUS3003 Musikk fordypning 2
  Torsdag 21. nov. DRA2009 Drama og samfunn
  Torsdag 21. nov. DRA2007 Teater i perspektiv 2
  Torsdag 21. nov. NOR1036 Norsk for hørselshemmede, Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
  Torsdag 21. nov. DAN2008 Dans i perspektiv 2
  Torsdag 21. nov. MUS2007 Musikk i perspektiv 2
  Onsdag 27. nov. MUS3001 Musikk fordypning 1
         


   

 • Elevene får fem klokketimer til å svare på oppgaven.

  Eksamen starter klokka 09:00 og avsluttes klokka 14:00 norsk tid.

  Hvis elevene møter etter klokka ti, får de ikke gjennomføre eksamen. Kommer de for seint, men før klokka ti, får de ikke lagt til den tapte tiden.

  Unntak: Operatørfag har eksamen i seks timer.

 • Her skal elevene logge seg inn via Feide eller med brukernavn og passord som skolen har delt ut.

 • Forberedelsesdagen

  På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert kilder på internett.

  Nettbaserte hjelpemidler - begrenset tilgang til eksamen

  I de fleste fagene er det lov å bruke hjelpemidler som krever tilgang til internett, men i et begrenset utvalg. Utvalget gjøres på forhånd, og skal være kilder som det er relevante å bruke for å svare på eksamensoppgaven.

  På eksamensdagen

  Det er ulike regler fra fag til fag for hvilke hjelpemidler elevene har lov til å bruke på selve eksamensdagen.

  Det er ikke tillatt å samskrive, chatte eller å kommunisere med andre under eksamenen. Dette gjelder eksamen i alle fag.

  Hvilke hjelpemidler det er lov å bruke under eksamen avhenger av faget. Eksamenene kan deles i tre kategorier:

  • todelt eksamen med begrenset tilgang til internett
  • eksamen med begrenset tilgang til internett
  • eksamen med fri tilgang til internett

  Todelt eksamen med begrenset tilgang til internett

  Enkelte fag i grunnskolen og videregående har todelt eksamen. Da har eleven tilgang til ulike typer hjelpemidler på del en og to.

  For grunnskolen gjelder dette eksamen i matematikk.

  For videregående gjelder dette eksamen i:

  • matematikk
  • fysikk
  • kjemi
  • biologi
  • samfunnsøkonomi 2

  Under del en er skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler tillatt.
  Under del to er alle hjelpemidler tillatt, inkludert nettbaserte hjelpemidler.

  Eksamen med begrenset tilgang til internett

  I eksamener som ikke er todelte, er alle hjelpemidler som notater, bøker og andre kilder tillatt, inkludert et begrenset utvalg av hjelpemidler som krever tilgang til internett.
  Det er ikke tillatt å bruke oversettelsesprogrammer som hjelpemiddel i språkfag (norsk, samisk, finsk som andrespråk, engelsk og fremmedspråk).
   
  Det skal være bestemt på forhånd hvilke nettbaserte hjelpemidler det er lov å bruke.
   
  •        Se liste over nettressurser for videregående (hos Vigo IKS)
   
  •        For praksiskandidater og lærlinger: Se kapittel fire om hjelpemidler i generell veiledning om sentralt gitt eksamen i yrkesfag

  Eksamen med fri tilgang til internett

  I videregående er det fri tilgang til internett i sju fag:  

  • SAM3020 Politikk og menneskerettigheter
  • SAM3009 Medie- og informasjonskunnskap 2 
  • SPR3008 Internasjonal engelsk
  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk
  • SPR3015 Kommunikasjon og kultur 2     
  • SPR3017 Kommunikasjon og kultur 3
  • SPR3020 Reiseliv og språk 2  

  Selv om det er fri tilgang til internett i disse fagene, er det ikke tillatt å kommunisere med andre på nettet eller på andre måter. Å publisere tekst på internett regnes som kommunikasjon.

 • Hva er juks?

  Elevene bør få vite at det kan være ulike regler for hva som er juks på prøver underveis i skoleåret, og hva som er juks (fusk) til eksamen:

  • Det er juks å kommunisere med andre.
  • Det er juks å bruke oversettelsesprogrammer i språkfagene.
  • I fag som har todelt eksamen, er det juks å bruke andre hjelpemidler på del 1 av eksamen enn de som er beskrevet i informasjonsteksten på eksamensoppgaven.

  Hva er konsekvensene av å jukse på eksamen?

  Det er svært alvorlig å jukse på eksamen.

  Konsekvensene av juks eller forsøk på juks er at elevene

  • får eksamenen sin i faget annullert
  • mister standpunktkarakteren i faget
  • tidligst kan ta eksamen ett år etter (gjelder videregående)
 • Fjern forfatternavn på dokumenter

  Pass på at elevene bare bruker kandidatnummeret i eksamensbesvarelsen. De skal ikke oppgi navnet sitt eller navnet på skolen i besvarelsen.

 • Ønsker elevene å få eksamensbesvarelsen på e-post?

  Elevene kan registrere e-postadressen og mobilnummeret før de leverer inn oppgaven. Da får de tilsendt passord på sms og besvarelsen på e-post dagen etter.

 • Bruk av kilder

  Hvis elevene eller privatisten bruker kilder, skal kildene oppgis på en etterrettelig måte. Hvordan elevene  skal gjøre dette, er omtalt både i eksamensveiledningene og i informasjonsdelen til eksamensoppgaven.

  Hva kan være konsekvensen ved uselvstendig kildebruk?

  Når eleven og privatisten i stor grad klipper og limer fra andres tekster i besvarelsen, kan det være vanskelig å se elevens individuelle kompetanse. Resultatet kan bli at eleven får en lavere måloppnåelse på eksamen enn eleven ellers ville ha fått. Derfor er det viktig at elevene lærer å vise til kildene på en ryddig måte, og at de viser at de kan bruke kildene i teksten sin.

Etter eksamen

 • Elever får vanligvis vite karakteren noen dager etter fellessensuren, det vil si at sensorene møtes for å fastsette endelige eksamenskarakter. For å få eksamensresultatet må elevene kontakte skolen eller stedet der de meldte seg opp til eksamen.

  Her er datoer for fastsetting av karakter.

  Grunnlag for karaktersetting

  Karakteren settes etter en samlet vurdering av den kompetansen som eleven viser i eksamensbesvarelsen. Deloppgaver vektes ikke.

  Sensor skal ha en positiv holdning og se etter det elevene får til. Mange oppgaver gir elevene mulighet til å velge ulike løsninger og innfallsvinkler for å svare på oppgaven.

  Det hører med til sensors profesjonelle og faglige skjønn å være åpen for ulike faglige løsninger og synspunkter, så lenge elevene svarer på oppgavene som er gitt til eksamen.

  Se eksamensveiledningene for de enkelte fagene for mer informasjon.

 • En elev som er misfornøyd med karakteren, kan klage i tråd med disse kriteriene:

  • Eleven må klage innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig
  • Eleven bør rådføre seg med en lærer før han eller hun klager
  • Eleven må levere klagen skriftlig
  • Eleven trenger ikke å begrunne klagen
  • Eleven må skrive under på klagen
  • Eleven skal levere klagen til skolen

  Resultatet av klagen kan være at eleven beholder karakteren, eller at eleven får en bedre eller dårligere karakter. Skolen informerer eleven om resultatet av klagen.

  Privatister skal sende klagen til eksamenskontoret/privatistkontoret i fylket, eventuelt til skolen der privatisten tok eksamen.

  Mer om klagebehandlingen

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!