Eksamensoppgaver på papir

Her finner du en oversikt over hvilke eksamensoppgaver som vi også trykker opp. 

Kandidatene finner oppgavene i gjennomføringsløsningen på eksamensdagen, unntatt del 1 av todelte eksamener.

Eksamen i PGS

For eksamener i PGS får skolene tilsendt papirutgaver i alle fagkoder de har påmeldte kandidater i. Skolene som får tilsendt oppgaver får noen ekstra oppgavesett på bakgrunn av antall påmeldte kandidater. Oppgavene er konfidensielle fram til eksamensdagen.

Eksamen i digitalt gjennomføringssystem

Alle oppgaver skal besvares og leveres digitalt. I det digitale gjennomføringssystemet trykkes det som hovedregel ikke papiroppgaver, med unntak av fagkoder som i tillegg har en trykket utgave.

Fagkoder med trykket utgave, videregående

 • NOR1076 Norsk for elever med tegnspråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
 • SFS1026 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
 • SFS1032/SFS1052 Samisk som førstespråk, samisk 1, nordsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram/påbygging, skriftlig
 • SFS1035 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
 • SFS1041/ SFS1054 Samisk som førstespråk, samisk 1, sørsamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram/påbygging
 • SFS1044 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
 • SFS1050/SFS1056 Samisk som førstespråk, samisk 1, lulesamisk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram/påbygging
 • NOR1079/NOR1080 Norsk for elever med tegnspråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram/påbygging
 • NOR1418 Norsk for elever i VGO med kort botid i Norge, vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram
 • NOR1420/NOR1422 Norsk for elever i VGO med kort botid i Norge, vg3, studieforberedende utdanningsprogram
 • NOR1262 Norsk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
 • NOR1274 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
 • NOR1285 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram
 • NOR1287 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg3 studieforberedende utdanningsprogram
 • NOR1288 Norsk for elever med samisk/kvensk/finsk som andrespråk, vg3 påbygging til generell studiekompetanse
 • NOR1280/NOR1282 Norsk for elever med samisk som førstespråk, vg3
 • NOR1267/NOR1270 Norsk hovedmål, vg3
 • NOR1268/NOR1271 Norsk sidemål, vg3
 • SAM3068 Økonomistyring
 • SAM3070 Økonomi og ledelse
 • SPR3029 Engelsk 1
 • SPR3031 Engelsk 2

Fagkoder med trykket utgave, 10. trinn

 • NOR0218 Norsk hovedmål 10. Trinn
 • NOR0219 Norsk sidemål 10. Trinn
 • NOR0041 Norsk for elever med samisk som førstespråk 10. Trinn
 • NOR0052 Norsk for elever med tegnspråk 10. trinn
 • SFS0025 Samisk som førstespråk, sørsamisk, 10. Trinn
 • SFS0038 Samisk som førstespråk, lulesamisk, 10. Trinn
 • SFS0012 Samisk som førstespråk, nordsamisk, 10. Trinn
 • ENG0030 Engelsk 10. trinn (kun forberedelse som trykkes i dette faget)
 • ENG0032 Engelsk for elever med tegnspråk 10. trinn (kun forberedelse som trykkes i dette faget)