Ny opplæringslov med forskrifter fra august 2024

Kunnskapsdepartementet jobber med å lage en ny opplæringslov som skal erstatte dagens opplæringslov. Parallelt jobber vi med å lage nye forskrifter. 

Når kommer ny opplæringslov?

Den nye opplæringsloven med forskrifter skal etter planen bli innført fra skolestart 2024. Inntil ny lov er vedtatt, gjelder fremdeles opplæringsloven av 1998 med forskrifter.

Hvorfor ny opplæringslov?

Dagens opplæringslov har i snitt blitt endret mer enn én gang per år. Dette har gjort at regelverket har blitt svært omfangsrikt og detaljert. Målet er at ny lov skal være mer oppdatert, mer tilgjengelig og mer tilpasset dagens samfunn. Det er også et mål å kunne bruke regelverk som styringsvirkemiddel når det er nødvendig og hensiktsmessig. Det står mer om mandatet for lovarbeidet i NOU 2019:23.

Kunnskapsdepartementet legger i tillegg vekt på at den nye loven skal være enklere å finne frem i og å forstå, både for elever, foreldre og lærere. Endringer i opplæringsloven vil også påvirke deler av friskoleloven med forskrift. Derfor kommer det også noen endringer i regelverket som gjelder friskolene.

Arbeidet med nye forskrifter

Med en ny opplæringslov og endringer i friskoleloven, er det også behov for endringer i forskrifter. Vi er i gang med å utarbeide forslag til forskrift til den nye opplæringsloven og forslag til endringer i forskrift til friskoleloven. Noe av det viktigste vi endrer i forskriften, er språk, struktur og sammenheng.

Vi har etablert en referansegruppe med medarbeidere fra tre statsforvaltere, to kommuner og to fylkeskommuner. Vi har jevnlige møter med gruppen der vi diskuterer overordnede problemstillinger.

Vi planlegger å sende forslagene til forskriftsendringer på høring i løpet av våren 2023.

Støtte i arbeidet med den nye loven

Vi skal bidra med god støtte når kommuner, fylkeskommuner og skoler skal bli kjent med og innføre den nye opplæringsloven med forskrifter. Alle har ikke behov for samme type støtte. Vil skal tilpasse tiltakene våre etter de ulike aktørene i sektor.

Som en del av dette arbeidet, får vi hjelp fra forskere til å undersøke hvordan kommuner og fylkeskommuner jobber med regelverket i dag. Målet er å få bedre innsikt i hva som gjør at regelverket blir fulgt, og hva som kan gjøre det vanskelig. Vi får dette kunnskapsgrunnlaget 1. februar 2023, og skal bruke innsikten til å vurdere hvilke tiltak vi kan støtte kommunene og fylkeskommunene med.

Les mer om utredninger og meldinger som danner grunnlag for ny lov

Departementets forslag til ny opplæringslov var på høring høsten 2021. Forslaget bygger på opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23 ny opplæringslov og høringsuttalelsene som kom inn til denne.

I tillegg følger departementet opp forslag fra følgende meldinger i arbeid med ny lov:

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!