Prøver

Nasjonale prøver

Obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag.

Kartleggingsprøver

Prøver i lesning, regning, engelsk og digitale ferdigheter. Skal brukes av skolen og lærerne til å finne de elevene som trenger ekstra hjelp.

Andre prøver

Frivillige prøver i noen utvalgte ferdigheter og fag. Prøvene kan brukes som en del av underveisvurderingen og i noen tilfeller som hjelp til sluttvurdering.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!