Vetuva

Vetuva er Udirs magasin med forskning og ny kunnskap om barnehagen. Med Vetuva ønsker vi å bringe forskning og praksis tettere sammen for å sikre at ny kunnskap deles og brukes og gi inspirasjon og påfyll i arbeidshverdagen i barnehagen.

Slik vekkjer dei songen til live

«Eg kan ikkje syngje», tenkjer personalet. Men eitt ord kan forklare kvifor personalet i nokon barnehagar syng av full hals likevel.

Alle
Nyeste først