Vetuva

Vetuva er Udirs magasin med forskning og ny kunnskap om barnehagen. Den digitale versjonen er under oppbygging. Det blir lagt til flere artikler snart.

Kunsten å involvere seg

Personalet i norske småbarnsavdelingar involverer seg i samspelet til barna på ein god måte, ifølgje forskar Ellen Os. Men ho finn også rom for betring.

Les artikkel om involvering