Læremidler

"Med læremiddel meiner ein alle trykte, ikkje-trykte og digitale element som er utvikla til bruk i opplæringa. Dei kan vere enkeltståande eller gå inn i ein heilskap, og dekkjer aleine eller til saman kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet."
(Jf. forskrift til opplæringslova, § 17-1, fjerde ledd)

E-postvarsel

Ønsker du å motta varsler om ny aktivitet knyttet til læremidler? 

Registrer deg for å motta e-postvarsel.

Har du spørsmål om læremidler kan du kontakte oss på: laremiddel@udir.no

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!