Læremidler

Læremidler er alle trykte og digitale element som er utviklet til bruk i opplæringa, og de skal helt eller delvis dekke intensjonen i læreplanen.

Innhold

Hva er læremidler?

Med læremiddel meiner ein alle trykte, ikkje-trykte og digitale element som er utvikla til bruk i opplæringa. Dei kan vere enkeltståande eller gå inn i ein heilskap, og dekkjer aleine eller til saman kompetansemål i læreplanverket. (Forskrift til opplæringslova, § 17-1)

Frister

Våren 2020 kommer informasjon om utlysninger og frister for

  • tilskudd til utvikling av samiske læremidler
  • tilskudd til ikke-kommersielle læremidler
  • tilskudd til skoleeiers innkjøp av digitale læremidler

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!