Læremidler

"Med læremiddel meiner ein alle trykte, ikkje-trykte og digitale element som er utvikla til bruk i opplæringa. Dei kan vere enkeltståande eller gå inn i ein heilskap, og dekkjer aleine eller til saman kompetansemål i Læreplanverket for Kunnskapsløftet."
(Jf. forskrift til opplæringslova, § 17-1, fjerde ledd)

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!