Realkompetansevurdering

Realkompetanse er det du har lært deg deg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid eller fritidsaktiviteter. Dersom du ikke har formell utdanning som grunnlag for opptak til utdanning, kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse.

Nasjonale retningslinjer

Her finner du nasjonale retningslinjer for gjennomføring av
realkompetansevurdering av voksne i grunnskoleopplæring og videregående
opplæring.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!