Overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet

Innledning og lovgrunnlag

I forskrift til opplæringsloven § 24 er det fastsatt bestemmelser om innføringstakt for Kunnskapsløftet og overgangsordninger fra Reform 94 til Kunnskapsløftet. I forskriftens § 24-6 og § 24-9 er det delegert til Utdanningsdirektoratet å fastsette hvilke fag fra Reform 94 som kan erstatte fag i Kunnskapsløftet, og hvilke fag i Kunnskapsløftet som kan erstatte fag i Reform 94.

Utdanningsdirektoratet gir i dette brevet bestemmelser om overgangsordninger som ikke er omtalt i brevet fra Kunnskapsdepartementet av 19.09.2006.

Bestemmelser om krav til generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav til høyere utdanning med ikrafttredelse f.o.m. opptak til studieåret 2009-2010 er gitt i Forskrift om opptak til høyere utdanning av 31.01.2007 fra Kunnskapsdepartementet.

Bestemmelser om godkjenning av fag fra Reform 94 i Kunnskapsløftet gjelder både for elever og privatister.

I tilfeller der et godkjent fag fra Reform 94 videreføres på et høyere nivå i Kunnskapsløftet, er eleven/privatisten selv ansvarlig for å skaffe seg nødvendig faglig grunnlag for å kunne fortsette med faget.

Spørsmål om overgangsordninger fra skoler skal sendes til fylkeskommune, eventuelt til Fylkesmannen.

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!