Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet – 2024

Disse retningslinjene erstatter retningslinjene fra 31.01.2023. 

Innhold