Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2024

Disse retningslinjene erstatter retningslinjene fra 31.01.2023. Retningslinjene gjelder offentlige grunnskoler og så langt de passer for frittstående grunnskoler.

Innhold