Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet – 2024

3. Vedlegg

Vedlegg til vitnemål for grunnskolen er et dokument som gir tilleggsopplysninger til det som er ført på vitnemålet. Dere skal merke vedlegg til vitnemål med samme identifikasjonsopplysninger som selve vitnemålet: navn, fødselsnummer og vitnemålsnummer.

I dette føringsskrivet beskriver vi når dere skal føre vedlegg. Dere skal ikke føre vedlegg i andre tilfeller. Det skal framgå av fag- eller vitnemålsmerknad at vitnemålet har vedlegg. Vedlegg skal ha skolens stempel og dere skal føre de samme underskrifter som på vitnemålet.

Når innholdet i vedlegget er ført av skolen, skal dere bruke ordinær blankett for vitnemål. Dersom vedlegget er utstedt av annen instans, må skolen føre de nødvendige identifikasjonsopplysninger som mangler og påføre skolens stempel og underskrifter på vedlegget, ev. på baksiden av vedlegget.