RefLex – hjelp til å vurdere hvordan du praktiserer regelverket

RefLex er et verktøy for deg som jobber med barnehage og skole, og en hjelp til å reflektere rundt hvordan du jobber med regelverket. 

Her kan du på en enkel måte selv vurdere om måten du jobber på samsvarer med regelverket. 

Hvordan fungerer RefLex?

Eksempler på temaer du finner i RefLex er:

  • skolemiljø
  • spesialundervisning
  • barnehagenes plikt til å melde til barnevernet

Hvert tema inneholder en del spørsmål der du fyller inn hvordan du jobber. For hvert spørsmål finner du også utfyllende informasjon om hva regelverket sier. Dette gir en god oversikt over hvilke regler som er gjeldende for ulike temaene.

RefLex kan både brukes som for deg som er ansatt i barnehage eller skole, slik at du kan reflektere over hvordan du selv jobber. Det kan også brukes av barnehage- og skoleledere, for å få oversikt over man praktiserer regelverket, som en hjelp til å få på plass felles arbeidsmåter og rutiner.

 Gå til RefLex

Diskuter svarene i felleskap

RefLex er godt utgangspunkt for å diskutere hvordan man jobber med et tema på skolen eller i barnehagen. Slik kan dere gjøre det:

  1. Leder ber de ansatte å svare på spørsmålene til et tema.

  2. Sammenlign svarene. Det gir en oversikt på om ansatte jobber på samme måte.

  3. Bruk resultatene som et utgangspunkt for å finne områder der skole eller barnehagen kan gjøre forbedringer, og skape en felles måte å jobbe på.

Skoleeier kan også få oversikt over skolene som følger regelverket. Det er enkelt å sammenligne skolene og se hvilke skoler som trenger ekstra oppfølging og hvilke skoler som kan fungere som gode eksempler for andre.

Lagring av opplysninger

Fyller du inn skjemaet og lagrer underveis, er det kun du som har tilgang på opplysningene som er fylt inn. Skjemaet blir kun synlig for andre hvis du deler det. Utdanningsdirektoratet har ikke tilgang til svarene som blir lagt inn i skjemaet.

Tilsyn

RefLex brukes også som en del av et tilsyn. I disse tilfellene får dere egen informasjon fra statsforvalteren eller Utdanningsdirektoratet om hva som skal fylles ut og hvordan opplysningene lagres.

Endringer for RefLex