Innføring og overgangsordninger for nye læreplaner

Hva gjelder for innføring av læreplaner og eksamen i overgangen mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2020? Her får du oversikt over hovedregler og unntak.

Læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring er fornyet. Overordnet del av læreplanverket gjelder alle fag og ble innført for alle trinn skoleåret 2020–21.

De nye læreplanene for fag blir innført trinnvis over en periode på tre år slik:

Se alle nye læreplaner

Innføring av nye læreplaner

Friskoler skal enten følge den læreplanen som gjelder for offentlige skoler, eller læreplaner som på annen måte sikrer elevene jevngod opplæring (friskoleloven § 2–3). Alternative læreplaner skal godkjennes av Utdanningsdirektoratet.

Eksamen og prøver

Eksamen skal følge innføringstakten for nye læreplaner, og det vil være mulighet for privatister til å ta eksamen i utgående læreplaner i tre påfølgende eksamensperioder.

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Fag- og timefordelingen er i hovedsak den samme etter innføring av nye læreplaner, men enkelte justeringer er gjort. Mange fagkoder er nye. Se oversikt over nye fagkoder.

Innføring og overganger for spesifikke grupper

Vi får en del spørsmål om hvordan innføringen og overgangordningene vil være for spesifikke grupper. Under finner du oversikt over hva som gjelder for disse.

Avvik fra ordinære opplæringsløp