Innføring og overgangsordninger for nye læreplaner

Hva gjelder for innføring av læreplaner og eksamen i overgangen mellom Kunnskapsløftet 2006 og Kunnskapsløftet 2020? Her får du oversikt over hovedregler og unntak.

Innføring av nye læreplaner

Læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring er fornyet. Overordnet del av læreplanverket gjelder alle fag og ble innført for alle trinn skoleåret 2020–21.

De nye læreplanene for fag ble innført trinnvis over en periode på tre år slik:

Eksamen og prøver

Eksamen følger innføringstakten for nye læreplaner, og for privatister er det mulig å ta eksamen i utgående læreplaner i tre påfølgende eksamensperioder.

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur

Fag- og timefordelingen er i hovedsak den samme etter innføring av nye læreplaner, men enkelte justeringer er gjort. Mange fagkoder er nye. Se oversikt over nye fagkoder og hvilke fagkoder de erstatter.