Overgangsordninger for engelsk, programfag

Internasjonal engelsk (LK06) og engelsk 1 (LK20):

  • Elever som skal forbedre hele internasjonal engelsk kan ta engelsk 1 (både skriftlig og muntlig eksamen).
  • Elever som vil forbedre bare en av karakterene i internasjonal engelsk, kan ta den tilsvarende eksamensformen i engelsk 1. Godkjente kombinasjoner er internasjonal engelsk skriftlig + engelsk 1 muntlig og internasjonal engelsk muntlig + engelsk 1 skriftlig.

Engelskspråklig litteratur og kultur (LK06), samfunnsfaglig engelsk (LK06) og engelsk 2 (LK20):

  • I LK20 er det bare en variant av engelsk programfag på høyeste nivå, engelsk 2. Dette programfaget erstatter ikke direkte ett av programfagene i LK06 (engelskspråklig litteratur og kultur eller samfunnsfaglig engelsk).

Kombinasjoner av fagkoder som gir godkjent engelsk programfag på laveste nivå

  • SPR3008 Internasjonal engelsk, skriftlig og SPR3009 Internasjonal engelsk, muntlig (LK06)
  • SPR3008 Internasjonal engelsk, skriftlig og SPR3030 Engelsk 1, muntlig

  • SPR3029 Engelsk 1 og SPR3009 Internasjonal engelsk, muntlig (kombinasjon LK06 og LK20)
  • SPR3029 Engelsk 1 og SPR3030 Engelsk 1, muntlig (LK20)

Kombinasjoner av fagkoder som gir godkjent engelsk programfag på høyeste nivå. Bare hele faget innenfor LK06 eller hele faget innenfor LK20, godkjennes

  • SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk, skriftlig og SPR3011 Samfunnsfaglig engelsk, muntlig

  • SPR3012 Engelskspråklig litteratur og kultur, skriftlig og SPR3013 Engelskspråklig litteratur og kultur, muntlig (LK06)
  • SPR3031 Engelsk 2 og SPR3032 Engelsk 2, muntlig (LK20)

En godkjent fagkodekombinasjon på laveste nivå vil sammen med en godkjent fagkodekombinasjon på høyeste nivå, gi fordypning i engelsk.