Kunstig intelligens (KI) og bruken av dette, kommer til å påvirke samfunn, arbeidsliv og skole. Vi har produsert en kompetansepakke for å støtte lærere, skoleledere og skoleeiere i en tidlig fase.

Kompetansepakken er laget for å bidra til å øke eiere, ledere og lærerens forståelse for denne teknologien og legge grunnlaget for refleksjoner i profesjonsfelleskapene rundt utfordringer og muligheter denne teknologien vil gi i læringsarbeidet.

Innholdet vil bli endret og oppdatert kontinuerlig.

Denne kompetansepakken er utviklet som en start på arbeidet med å forstå og vurdere bruk av tjenester basert på kunstig intelligens i skolen. Fordi det stadig utvikles nye tjenester som benytter KI med potensielt enda større relevans for bruk i skolen, vil innholdet bli endret og oppdatert jevnlig. Alle påmeldte vil bli informert om endringer.

Arbeid med sidene i pakken krever ikke at de som deltar registrerer seg med egen bruker i en KI-tjeneste.