Her kan dere lese mer om innholdet i disse kompetansepakkene: Inkluderende praksis, Elever med stort læringspotensial, Trygt og godt barnehagemiljø, Trygt og godt miljø i SFO, Trygt og godt skolemiljø og Lek i barnehagen.  

Kompetansepakker gir faglig påfyll og støtte til å utvikle kompetanse og praksis i profesjonelle læringsfellesskap.  De er gratis og åpne for alle dere som jobber med barn og elever – enten det er i barnehagen, SFO, grunnskolen, videregående skole eller i PP-tjenesten. 

Her finner du mer om innholdet i disse kompetansepakkene

Felles for alle er at de er bygget opp av flere moduler som inneholder fagtekster, refleksjonsoppgaver og filmer. De fleste kompetansepakkene inneholder egne moduler for eiere og ledere som handler om hvordan dere kan tilrettelegge arbeidet med en kompetansepakke i læringsfellesskapet.