Kompetansepakke om trygt og godt barnehagemiljø

Denne kompetansepakken skal hjelpe ansatte og ledere i barnehage til å øke sin kompetanse om trygt og godt barnehagemiljø.

Barnehagen skal arbeide kontinuerlig for å fremme helse, trivsel, lek og læring for barn i barnehagen, og sørge for at barn har et trygt og godt barnehagemiljø.

Målet med kompetansepakken er å bygge opp under kollektiv kompetanseutvikling i barnehagen, og bidra til at du som ansatt kan øke kompetansen din på trygt og godt psykososialt barnehagemiljø innenfor det gjeldende regelverket.

Innholdet er knyttet til utfordringer dere møter i arbeidshverdagen.

Innhold i modulene

Kompetansepakken består av til sammen åtte moduler. Innholdet består i hovedsak av filmer og ulike tekster, med påfølgende aktiviteter eller oppgaver der dere kan diskutere, reflektere eller prøve ut i praksis. Alle moduler har egen lederstøtte.

Hvordan bruker dere kompetansepakken?

Kompetansepakken skal brukes som kollektiv kompetanseheving, der ledelsen og hele personalet deltar, men du kan også gjennomføre den alene.

Vi anbefaler at dere arbeider med alle modulene i rekkefølge, men det er også mulig å fokusere på enkeltmoduler eller deler av moduler.

Det er ingen fast gjennomføringstid for hver modul, men et estimat er på ca. 2-6 timer. Dere kan gjerne bruke både lengre og kortere tid, men de ulike prosessene i hver modul henger tett sammen, så det kan være smart å holde trykket oppe mens dere jobber med en modul.

Vi anbefaler at de som skal lede arbeidet i personalet setter seg nøye inn i hver modul og tilhørende lederstøtte på forhånd.

Hvem har tilgang til kompetansepakken?

Kompetansepakken er tilgjengelig for alle som ønsker, men er i hovedsak rettet mot ledere og ansatte i barnehage.

Opprett egen bruker på kompetanseportalen vår for å komme i gang. Det er ingen begrensninger på kapasitet eller antall deltakere.

Gå til kompetansepakken

Fant du det du lette etter?

0/250
0/250

Tusen takk for hjelpen!