Denne kompetansepakken skal støtte ansatte og ledere i barnehage i arbeidet med å utvikle sin kompetanse om trygt og godt barnehagemiljø. 

Kompetansepakken skal bidra til refleksjon over verdier, holdninger og kultur, utvikling av egen praksis og økt handlingskompetanse.

Barnehagen skal arbeide kontinuerlig for å fremme helse, trivsel, lek og læring for barn i barnehagen, og sørge for at barn har et trygt og godt barnehagemiljø.

Målet med kompetansepakken er å bygge opp under kollektiv kompetanseutvikling i barnehagen, og bidra til at du som ansatt kan utvikle kompetansen på trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Innholdet er knyttet opp mot utfordringer dere møter i arbeidshverdagen.

Her finner dere Trygt og godt barnehagemiljø i kompetanseportalen.

Innhold i modulene

Kompetansepakken består av til sammen syv moduler. Innholdet består i hovedsak av filmer og ulike tekster, med påfølgende aktiviteter eller oppgaver der dere kan diskutere, reflektere eller prøve ut i praksis. Alle moduler har egen lederstøtte.